Ενάτη Φθίνοντος Σκιροφοριώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Β

22. Εικοστή δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΚΒ΄ (22η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΚΒ΄. Η εἰκοστή δευτέρα, ἡ ἐνάτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς δευτέρα

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα καταγράφονται Οικονομικές Συναλλαγές από τους Ταμίες της Αθηνάς και τους Ταμίες των άλλων Θεών στο έτος -306/5.
Ο αριθμός της Πρυτανείας εδραιώνει τον μήνα Σκιρροφοριώνα.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 1492
― ἐπὶ Κοροίβου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος δωδεκάτης πρυτανείας ἐνάτει φθίνοντος ἐδώκαμεν εἰς τὴν τῶν ξύλων κομιδὴν τῶν πευκῶν παρὰ βασιλέων εἰς τὰς ναῦς χρυσοῦς ἑπτακοσίους δύ̣ο κατὰ ψήφισμα δήμου
Η εικοστή ημέρα, η εικοστή πρώτη ημέρα, και η εικοστή δευτέρα ημέρα , όλες ιερές της Αθηνάς.
― ιστάμενον μηνά ως εικάδα (εώς εικάδος) έλεγον, μετά δε τούτο πρώτην φθίνοντος δευτέραν φθίνοντος.Φιλόχορος δὲ πάσας τας τρεις ιερὰς της Αθηνάς (20,21,22)
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778