Ενάτη Φθίνοντος Ποσειδεώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Β

22. Εικοστή δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΚΒ΄ (22η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΚΒ΄. Η εἰκοστή δευτέρα, ἡ ἐνάτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς δευτέρα

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  •  ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΝ ΑΓΡΟΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τα Διονύσια εν Αγροίς βρίσκονται σε εξέλιξη στην αττική ύπαιθρο.

Η σημερινή ημέρα είναι επίσης ιερή της Αθηνάς για όλους τους μήνες.

Ὁ Πρόκλος σχολιάζει τὸν Ἠσίοδο :
― Ἱστάμενον μῆνα ὡς εἰκάδα (ἑὼς εἰκάδιος) ἔλεγον. μετὰ δὲ τοῦτο πρώτην φθίνοντος δευτέρα φθίνοντος. Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς (20η,21η, και 22η), ἱερὰς λέγει τῆς Ἀθηνᾶς.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778