Ενάτη Φθίνοντος Γαμηλιώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Β

22. Εικοστή δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΚΒ΄ (22η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΚΒ΄. Η εἰκοστή δευτέρα, ἡ ἐνάτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς δευτέρα

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μια συνέλευση της Βουλής, το -135/4,εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για τη Βουλή.
DOW, ΠΡΥΤΑΝΕΙΕΣ, σελ. 112-113, αρ. 56, από εκ’ νέου επεξεργασία προστέθηκαν νέα αποσπασμάτια απο τους PRITCHETT, HESPERIA 1940, σελ. 126-133, αρ. 26, σειρές 37-39:
― Επι Διονυσίου άρχοντος του μετά Τιμαρχίδην επί της Πτολεμαιίδος ογδόης πρυτανείας ήι Θεόλυτος Θεοδότου Αμφιτροπήθεν εγραμμάτευεν· Γαμηλιώνος ενάτει μετ΄εικάδας, τετάρτει της πρυτανείας· βουλή εμ βουλευτηρίωι.