Ενάτη Φθίνοντος Εκατομβαιώνος

Δεκάς Β

22. Εικοστή δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΚΒ΄ (22η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΚΒ΄. Η εἰκοστή δευτέρα, ἡ ἐνάτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς δευτέρα

Γεγονότα

  • ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μια συνέλευση της Βουλής, το έτος -411, εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Βουλής.

IG³ 298, ΣΕΙΡΕΣ 14-17:
― ψηφισαμέ
νης της βολής Εκατομβαιώνος
ενάτηι φθίνοντος

Η εικοστή ημέρα, η εικοστή πρώτη ημέρα, και η εικοστή δεύτερη ημέρα , είναι όλες ιερές για την θεά Αθηνά.

― ιστάμενον μηνά ως εικάδα (εώς εικάδος) έλεγον, μετά δε τούτο πρώτην φθίνοντος δευτέραν φθίνοντος.Φιλόχορος δὲ πάσας τας τρεις ιερὰς της Αθηνάς (20,21,22)
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778