Έκτη Μεσούντος Πυανεψιώνος

Θεσμοφόρια Αθηναίων, Νηστεία

Δεκάς Β

16. Δεκάτη έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος ΙΣΤ΄ (16η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΣΤ΄. Η δεκάτη έκτη, έκτη μεσοῦντος μηνός, εκκκαιδεκάτη, έκτη ἐπὶ δέκα, έκτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  • ΝΗΣΤΕΙΑ / ΜΕΣΗ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΤΕΛΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ -322

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τα κλασικά πολιτειακά Αθηναϊκά Θεσμοφόρια σύμφωνα με τον
Πλούταρχο το ημερολόγιο του Σόλωνος και του Μέτωνος άρχιζαν την 14η του Πυανεψιώνος στην Αθηνα πριν την Αλεξανδρινή διορθωση ταύτισης με το Ιουλιανό ημερολόγιο το +127.
Απο τον Βίο του Δημοσθένους μαθαίνουμε ότι Νηστεία ονομάζεται η 16η του Πυανεψιώνος, και απο τον Αθηναίο μαθαίνουμε επίσης ότι η Νηστεία ήταν η τρίτη κατά σειρά ημέρα των Αθηναϊκών Θεσμοφορίων, το ίδιο και από τον Αριστοφάνη όπου η τρίτη ονομάζεται και Μέση.
Βάσει αυτών των αποδεικτικών πηγών η τρίτη των Αθηναϊκών Θεσμοφορίων ήταν η 16η του μηνός, και ως αποτέλεσμα η 14η, ήταν η πρωτη του μηνός , η 15η η δευτέρα της εορτής, η 16η η τρίτη και η 17η του μηνός που ήταν και η τελευταία ημέρα της εορτής.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 30.4
― κατέστρεψε δὲ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα τοῦ Πυανεψιῶνος μηνός, ἐν ᾗ τὴν σκυθρωποτάτην τῶν Θεσμοφορίων ἡμέραν ἄγουσαι παρὰ τῇ θεῷ νηστεύουσιν αἱ γυναῖκες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ 7.80
― ἄνδρες φίλοι, μὴ καὶ ἡμεῖς νηστείαν ἄγομεν Θεσμοφορίων τὴν μέσην ἄγομεν: δίκην γὰρ κεστρέων νηστεύομεν
Ο Αλκίφρων επίσης αναφέρει τις ημέρες των πολιτειακών Αθηναϊκών Θεσμοφορίων:
ΑΛΚΙΦΡΩΝ 3.39.1-2
― [λανθανει σε] η νυν εστωσα σεμνοτατη των Θεσμοφοριων
εορτη, η μεν ουν Άνοδος κατα την πρωτην γεγονεν ημεραν
η Νηστεια δε το τημερον ειναι παρ΄Αθηναιοις εορταζεται,
τα Καλλιγενεια δε εις την επιουσαν θυουσιν. ει ουν επειχθειης (επειχθεισα) έρχη εώθεν προ του τον Εωσφορον εξελθειν, συνθυσεις ταις Αθηναιων γυναιξιν αυριον.
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
Τη σημερινή ημέρα αυτοκτονεί ο Δημοσθένης κυνηγημένος απο τη φρουρά του Αντιπατρου, μέσα στο ιερό του Ποσειδώνος στην Καλαυρεία, (η νήσος Πόρος σήμερα) το -322
Το ιερό είναι γνωστό από τις πηγές ως η έδρα της Αμφικτιονίας της Καλαυρείας και ως άσυλο (Στράβων, 8.6.14):
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 30.1-4
― τὸ δέ φάρμακον Ἀρίστων μὲν ἐκ τοῦ καλάμου λαβεῖν φησιν αὐτόν…….. Δημοσθένους οἰκεῖος οἴεσθαί φησιν αὐτὸν οὐχ ὑπὸ φαρμάκου, θεῶν δὲ τιμῇ καὶ προνοίᾳ τῆς Μακεδόνων ὠμότητος ἐξαρπαγῆναι, συντόμως καταστρέψαντα καὶ ἀλύπως. κατέστρεψε δὲ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα τοῦ Πυανεψιῶνος μηνός, ἐν ᾗ τὴν σκυθρωποτάτην τῶν Θεσμοφορίων ἡμέραν ἄγουσαι παρὰ τῇ θεῷ νηστεύουσιν αἱ γυναῖκες.
Τρεις συνελεύσεις της Εκκλησίας του Δήμου εδραιώνονται τη σημερινή ημέρα:
IG vii 4254, ΣΕΙΡΕΣ 2-7:
― επι Κηφισοοφωντος αρχοντος επι τ
ης Ιπποθωντιδος τριτης πρυτανε
ιας ηι Σωστρατιδης Εχφαντου Ευπ
υριδης εγραμματευεν·
εκτει επι δεκκα, τριτει και τριακο
στει της πρυτανειας· εκκλησια
Η ημέρα και ο αριθμός της πρυτανείας τείνουν στον μήνα Πυανεψιώνα:
IG II2 792 (βλέπε επίσης HESPERIA 1935, σελ. 551, σειρές 1-4:
― επι Θεοφημου αρχοντος επι της . . .ιδος τεταρτης
πρυτανειας ηι Προκλης Απ. . . . εγραμ
ματευεν· Πυανοψιωνος εκτει επι δεκα, τεταρτηι και
δεκατει της πρυτανειας· εκκλησια.
IG II2 1011, ΣΕΙΡΕΣ 31-32:
― Αγαθηι τυχη· Επι Αγαθοκλεους αρχοντος επι της
Κεκροπιδος τεταρτης πρυτανειας η Ευκλεις Ξεναδρου
Αιθαλιδης εγαμματευ
εν· Πυανοψιωνος εκτη επι δεκα, πεμπτη και δεκατη
της πρυτανειας· εκκλησια κυρια εν των θεατρω.