Έκτη Μεσούντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Β

16. Δεκάτη έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΙΣΤ΄ (16η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΣΤ΄. Η δεκάτη έκτη, έκτη μεσοῦντος μηνός, εκκκαιδεκάτη, έκτη ἐπὶ δέκα, έκτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΘΥΣΙΕΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΟΥ
  • ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ Δ’ ΗΜΕΡΑ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Στο ιερό θυσιολόγιο του δήμου Έρχιας περιγράφονται τη σημερινή ημέρα θυσίες προς τιμήν της Κουροτρόφου και της Αρτέμιδος Εκάτης :
ΣΤΗΛΗ Β, ΣΕΙΡΕΣ 6-13
(Μεταγειτνιώνος)
― έκτηι επί δε-
κα, Κοροτρόφ-
ωι, εν Εκάτης
Ερχιάσι, χοί-
ρος, ΗΗΗ
Αρτέμιδι Εκ-
άτει, Ερχιάσ-
ιν αιξ, Δ