Έκτη Μεσούντος Ελαφηβολιώνος

Δεκάς Β

16. Δεκάτη έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΙΣΤ΄ (16η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΣΤ΄. Η δεκάτη έκτη, έκτη μεσοῦντος μηνός, εκκκαιδεκάτη, έκτη ἐπὶ δέκα, έκτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΘΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ (Δήμος Έρχιας)
  • ΘΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΣΕΜΕΛΗ (Δήμος Έρχιας)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Το ιερό θυσιολόγιο της δημαρχίας της Έρχιας καταγράφει προσφορές για τον Διόνυσο και την Σεμέλη την σημερινή ημέρα.
SEG 21:541
Αττική — Έρχια— στοιχ. -375/-350
Στήλη Α΄, σειρές 44-51
[θ]εοί.
δημαρχία ἡ μέζων

—— [Ἐ]λαφηβολιῶνο-
ς ἕκτηι ἐπὶ δέ-
κα, Σεμέληι, ἐπ-
ὶ τοῦ αὐτοῦ βω-
μοῦ, αἴξ, γυναι-
ξὶ παραδόσιμ-
ος, ἱερέας τὸ δ-
έρμα, οὐ φορά, Δ.

Στήλη Δ, Σειρές 33-40
—— Ἐλαφηβολιῶν-
ος ἕκτηι ἐπὶ
δέκα, Διονύσ-
ωι, Ἐρχιᾶ(σιν), αἴξ,
παραδό(σιμος) ∶ γυνα-
αιξὶ γυναιξὶ, οὐ φορά,
ἱερέαι τὸ δε-
ρμα, ΔΗΗ.
Οι θυσίες αυτές μαρτυρούν ότι τα Διονύσια έν Αστει στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα μόλις είχαν ολοκληρωθεί, ή μεταγενέστερα συνεχίζονταν για λίγο ακόμη.