Έκτη Ισταμένου Σκιροφοριώνος

Ιερή Αρτέμιδος

Δεκάς Α

6. Έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΣΤ΄ (6η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
ΣΤ΄. Έκτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  • ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΜΝΗΜΗΪΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ – ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ
  • ΣΕΛΗΝΑΙ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ἡ ἕκτη είναι ἡ ἱερὴ μηνιαία ἡμέρα για τα συμβολικά γενέθλια τῆς Ἀρτέμιδος.
Τὸ -335 πραγματοποιήθηκε Σύνοδος τῶν Νομοθετῶν μὲ ἀντικείμενο τὰ ἱερατικὰ θέματα τῆς πόλεως τῶν Ἀθηναίων.
— ἐπὶ Εὐαινέτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς . . . . ίδος δέκατης • Σκιροφοριῶνος ἕκτηι ἱσταμένου• νομοθετῶν ἕδρα.
IG II² 333α 13
Ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι σὲ στοιχηδόν χαρακτική.
Ἐπίσης γιὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα καταγράφεται συνέλευση τῆς Ἐκκλησίας τὸ -303
— ἐπὶ Λεωστράτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος δωδεκάτης πρυτανείας, ἧι Διόφαντος Διονυσοδώρου Φηγούσιος ἐγραμμάτευεν· Σκιροφοριῶνος ἕκτηι ἱσταμένου, ὀγδόηι τῆς πρυτανείας·ἐκκλησία κυρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν ․․․․τ̣ιος Φιλοτίμου Σφήττιος κα]ὶ συμπρόεδροι
IG II² 498
Η 6η ἱσταμένου στοὺς ὑπόλοιπους μῆνες είναι ἱερὴ γιὰ τὰ συμβολικὰ γενέθλια τῆς Ἀρτέμιδος.
― Ἔξω τῶν ἑορτῶν ἱεραὶ τινες τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνῃσι θεοῖς τισιν. . . ἡ δὲ ἕκτη τῇ Ἀρτεμίδι, καὶ ἄλλη ἄλλῳ.
ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ. 1127
Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἐπίσης οἱ Ἀθηναῖες ἔψηναν ψωμάκια κουλούρες καὶ σὲ σχῆμα τῆς ἡμισελήνου, τὶς περίφημες Σελῆναι, καὶ γιὰ κάθε ἕξι ἀπὸ αὐτὰ στὴ σειρὰ, ἔπλαθαν καὶ μιὰ ἕβδομη, ποὺ τὴν ὀνόμαζαν:
― βοῦς ἕβδομος,κατὰ μίμησιν πρωτοφύους σελήνης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΙΛΙΑΔΟΣ Σ 575.1165.4
― Ἕβδομος Βοῦς
ΗΣΥΧΙΟΣ
Τὴν ἕκτη ἡμέρα εορταζεται η μνήμη της Νίκης ἐπὶ τῶν Γιγάντων :
―Ἕκτη ἡμέρα• ἐπὶ τῶν ἀγαθῶν ἡμερῶν, ἐν ταύτῃ γάρ μυθεύεται τοὺς θεοὺς νενικηκέναι τοὺς γίγαντας
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΜ. 176G