Έκτη Ισταμένου Μεταγειτνίωνος

Ιερή Αρτέμιδος

Δεκάς Α

6. Έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΣΤ΄ (6η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
ΣΤ΄. Έκτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
  • ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ – ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ
  • ΣΕΛΗΝΑΙ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Την ἕκτη ημέρα, σήμερα, πραγματοποιείται η μηνιαία εορτή για την Αρτέμιδα.
Ολόκληρη η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Αρτέμιδα. Η 6η ἱσταμένου σε όλους τους μῆνες είναι ἱερὴ γιὰ τὰ συμβολικὰ γενέθλια τῆς Ἀρτέμιδος.
― Ἔξω τῶν ἑορτῶν ἱεραὶ τινες τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνῃσι θεοῖς τισιν. . . ἡ δὲ ἕκτη τῇ Ἀρτεμίδι, καὶ ἄλλη ἄλλῳ.
ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ. 1127
Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἐπίσης οἱ Ἀθηναῖες φουρνίζουν ψωμάκια κουλούρες στο σχῆμα τῆς ἡμισελήνου, τὶς περίφημες Σελῆναι, καὶ γιὰ κάθε ἕξι ἀπὸ αὐτὰ στὴ σειρὰ, ἔπλαθαν καὶ μιὰ ἕβδομη, ποὺ τὴν ὀνόμαζαν:
― βοῦς ἕβδομος,κατὰ μίμησιν πρωτοφύους σελήνης.
(ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΙΛΙΑΔΟΣ Σ 575.1165.4
― Ἕβδομος Βοῦς
ΗΣΥΧΙΟΣ
Τὴν ἕκτη ἡμέρα εορταζεται η μνήμη της Νίκης των θεών ἐπὶ τῶν Γιγάντων :
―Ἕκτη ἡμέρα• ἐπὶ τῶν ἀγαθῶν ἡμερῶν, ἐν ταύτῃ γάρ μυθεύεται τοὺς θεοὺς νενικηκέναι τοὺς γίγαντας
(ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΜ. 176G)