Έκτη Ισταμένου Μαιμακτηριώνος

Ιερή Αρτέμιδος

Δεκάς Α

6. Έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΣΤ΄ (6η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
ΣΤ΄. Έκτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
  • ΣΕΛΗΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
  • ΜΝΗΜΗΪΑ ΝΙΚΗΣ ΘΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
  • ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα καταγράφεται συνέλευση της Βουλής, το 3 έτος της 150ης Ολυμπιάδος (-178)
Sterling Dow, Πρυτανείες, σελ. 120-124, αρ. 64, σειρ. 27-29:
― επί Φίλωνος άρχοντος του μετά Μενέδημον επί της
Ακαμαντίδος πέμπτης πρυτανεία ηι Φιλιστίων Φιλιστίωνος Ποτάμιος
εγραμμάτευεν·
Μαιμακτηριώνος έκτει ισταμένου, δεκάτει της πρυτανείας,
βουλή εμ βουλευτηρίωι.
Συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου το 3ο έτος της 165ης Ολυμπιάδος (-118).
HESRERIA 1963, σελ.22-23, αρ. 23, σειρές 1-4.
Η σημερινή ημέρα είναι ιερή για τα συμβολικά γενέθλια της θεάς Αρτέμιδος και είναι επίσημη αττική εορτή.
― η δε έκτη τη Αρτεμίδι, και άλλη άλλω.
ΣΧΟΛΙΑ, ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1127
Την έκτη ημέρα του κάθε μηνός εορταζόταν η νίκη των θεών επί των Γιγάντων:
―Ἕκτη ἡμέρα· ἐπὶ τῶν ἀγαθῶν ἡμερῶν, ἐν ταύτῃ γάρ μυθεύεται τοὺς θεοὺς νενικηκέναι τοὺς γίγαντας
(ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ 176G)
Τη σημερινή ημέρα οι Αθηναίες έψηναν αρτίδια στο σχήμα της ημισελήνου, τις Σελήνες, για κάθε έκτη στη σειρά έπλαθαν και μιά εβδόμη που την ονόμαζαν :
― βοῦς ἕβδομος,κατὰ μίμησιν πρωτοφύους σελήνης.
(ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΙΛΙΑΔΟΣ Σ 575.1165.4
― Ἕβδομος Βοῦς
ΗΣΥΧΙΟΣ
«θεωρεί ότι η έκτη μέρα είναι ακατάλληλη για τη γέννηση κόρης, παρόλο που αυτή η ημέρα ήταν αφιερωμένη στην Αρτεμη ως γενέθλια ημέρα της θεάς· γι αυτό γεννήθηκε πριν από τον Απόλλωνα, προκειμένου να ξεγεννήσει τον αδελφό της.
Γιατί πως είναι δυνατόν η πρώτη έκτη μέρα , που είναι τέλεια, να μην είναι δεόντως αφιερωμένη στη θεά των τοκετών, καθώς ο τοκετός δεν αφορά όσα είναι ακόμα ατελή (γιατίη εξαγωγή τέτοιων εμβρύων είναι άμβλωση) αλλά τα τέλεια;
Η Αρτεμις, λοιπόν, η οποία τελειοποιεί τα κυήματα καί αποκαλύπτει τις φυσικές αρχές που κυριάρχησαν στην ύλη, δικαιολογημένα λέγεται από τους μύθους ότι γεννήθηκε την έκτη ημέρα· και επίσης δικαιολογημένα αυτή η ημέρα είναι ακατάλληλη για τις γεννήσεις θυληκών· γι αυτό η θεά εκείνη κυριαρχεί μεν στο φωτισμό της σελήνης, αλλά είναι παρθένα και δεν θέλει να γεννά.
Λέει , λοιπόν, ότι αυτή η έκτη μέρα είναι ακατάλληλη για τη γέννηση των θυληκών· υποδεικνύει όμως ότι είναι ευνοϊκή, όπως θα πεί, για τη γέννηση των ανδρών, και κατάλληλη για τους ευνουχισμούς των κατσικιών και αρνιών (τα οποία είπε πώεα μήλων, ποίμνια των προβάτων), επειδή ο ευνουχισμός αφαιρεί την γονιμότητα τους.
Ίσως και αυτή η εξάδα είναι φυσιολογικά κατάλληλη για την τελείωση των ανδρών και όχι των γυναικών, επειδή είναι γέννημα δύο αριθμών, της δυάδας και της τριάδας, και επειδή μέσα της κυριαρχεί η τριάδα :
Γιατί είναι τριμερής, αποτελούμενη από τη μονάδα, τη δυάδα και την τριάδα, με το αθροισμα των οποίων είναι ίση και για αυτό είναι τέλεια.
Είναι λοιπόν κατάλληλη για τη θεία γέννηση, είναι όμως ακατάλληλη για τη θνητή γέννηση του ίδιου γένους».
ΠΡΟΚΛΟΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 785-786
― ουδέ μέν ή πρώτη
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 785-786