Έκτη Ισταμένου Εκατομβαιώνος

Ιερή Αρτέμιδος

Δεκάς Α

6. Έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΣΤ΄ (6η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
ΣΤ΄. Έκτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ)
  • ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ
  • ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ – ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ
  • ΣΕΛΗΝΑΙ (Ἀρτοπροσφορές)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ὁ Πλούταρχος καταγράφει περὶ τῆς γεννήσεως τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου:

― ἱσταμένου μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος, ὅν Μακεδόνες Λῶον καλοῦσιν, ἕκτη.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3.3

Γίνεται σαφὲς ὅτι ὁ Πλούταρχος ὑποννοεῖ τὴν ἕκτη τοῦ μηνὸς Λώου, όπου σύμφωνα μὲ τὴν δικὴ του ἐποχὴ, ταυτιζόταν με τὸν μήνα Ἑκατομβαιῶνα, άρα η 6η Εκατομβαιώνος δεν είναι η πραγματική ημερομηνία γέννησης τους Αλέξανδρου.

Θα ακολουθήσει σύντομα ενα ἐκτενὲς ἄρθρο περὶ τῆς πραγματικῆς ἡμερομηνίας γεννήσεως τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, σύμφωνα μὲ τὸ Μακεδονικό ημερολόγιο και της πραγματικής ταύτισης με το Αττικό ημερολόγιο την εποχή της γεννήσεως, του Αλέξανδρου και σύμφωνα με τον κύκλο τοῦ Καλλίπου (μηχανισμὸς Ἀντικυθήρων) τον Μετωνικό κύκλο καὶ τὸν Ὀλυμπιακὸ ἡμερολογιακὸ Κύκλο.
Ἡ ἕκτη ἦταν ἡ ἱερὴ ἡμέρα για τα συμβολικά γενέθλια τῆς Ἀρτέμιδος.
Στὴν πραγματικότητα οἱ Δήλιοι θεωροῦσαν ὅτι ἡ θεὰ Ἄρτεμις εἶχε γεννηθεῖ τὴν 6η Θαργηλιῶνος καὶ ὁ Ἀδελφὸς της ὁ Ἀπόλλων τὴν ἑβδόμη Θαργηλιῶνος, .
Η 6η ἱσταμένου γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους μῆνες ειναι ἱερὴ γιὰ τὰ συμβολικὰ γενέθλια τῆς Ἀρτέμιδος.

― Ἔξω τῶν ἑορτῶν ἱεραὶ τινες τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνῃσι θεοῖς τισιν. . . ἡ δὲ ἕκτη τῇ Ἀρτεμίδι, καὶ ἄλλη ἄλλῳ.
ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ. 1127

Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἐπίσης οἱ Ἀθηναῖες ἔψηναν ψωμάκια κουλούρες καὶ σὲ σχῆμα τῆς ἡμισελήνου, τὶς περίφημες Σελῆναι, καὶ γιὰ κάθε ἕξι ἀπὸ αὐτὰ στὴ σειρὰ, ἔπλαθαν καὶ μιὰ ἕβδομη, ποὺ τὴν ὀνόμαζαν:

― βοῦς ἕβδομος,κατὰ μίμησιν πρωτοφύους σελήνης.
(ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΙΛΙΑΔΟΣ Σ 575.1165.4
― Ἕβδομος Βοῦς
ΗΣΥΧΙΟΣ