Έκτη Φθίνοντος Πυανεψιώνος

Δεκάς Γ

25. Εικοστή πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος ΚΕ΄ (25η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΕ΄. Ἡ εἰκοστή πέμπτη, ἡ ἕκτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς πέμπτη, ἡ ἕκτει μετ’εἰκάδας

Γεγονότα

  • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΕΥΚΟΣΜΙΑ ΙΕΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δύο γενικὲς συνελεύσεις τῆς ἐκκλησίας τοῦ Δήμου καταγράφονται γιὰ τὴν σημερινὴ ἡμέρα :
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 769, ΕΤΟΣ -257
― ἐπ’ Ἀντιμάχου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος τετάρτης πρυτανείας, ἧι Χαιριγένης Χαιριγένου Μυρρινούσιος ἐγραμμάτευεν· Πυανοψιῶνος ἕκτει μετ’ εἰκάδας, πέμπτει καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Κτήσων Μενίππου Ἀχερδούσιος καὶ συμπρόεδροι· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι]·


ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ (ΑΓΟΡΑ 16 123) ΗΕΣΠΕΡΙΑ 1940, ΕΤΟΣ -302
― ἐπὶ Νικοκλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀκαμαντίδος τετάρτης πρυτανείας, ἧι Νίκων Θεοδώρου Πλωθεύς ἐγραμμάτευεν· Πυανεψιῶνος ἕκτει μετ’ εἰκάδας,
πέμπτει καὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία ·
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΨΗΦΙΣΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΚΟΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ.