Έκτη Φθίνοντος Ποσειδεώνος

Δεκάς Γ

25. Εικοστή πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΚΕ΄ (25η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΕ΄. Ἡ εἰκοστή πέμπτη, ἡ ἕκτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς πέμπτη, ἡ ἕκτει μετ’εἰκάδας

Γεγονότα

ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μια συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου, -188/7, εδραιώνει την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Εκκλησίας του δήμου.
IG II² 890, Σειρές 1-4:
― Επι Συμμαχου αρχοντος επι της …εκτης πρυτανειας
ηι Αρχικλης θεοδωρου Θορικιος εγραμματευεν
δημου ψηφισμα-
Ποσιδεωνος εκτει μετ εικαδας, τριτηι και
δεκατηι της πρυτανείας
εκκλησια εμ Πειραιει