Έκτη Φθίνοντος Μουνιχιώνος

Δεκάς Γ

25. Εικοστή πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος ΚΕ΄ (25η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΕ΄. Ἡ εἰκοστή πέμπτη, ἡ ἕκτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς πέμπτη, ἡ ἕκτει μετ’εἰκάδας

Γεγονότα

  • ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δαπάνες καταγράφονται από τους Ταμίες της θεάς Αθηνάς σήμερα, κατά το έτος -408/7 .[Αττική επιγραφή IG I² 304 σειρές 74-75]