Έκτη Φθίνοντος Γαμηλιώνος

Δεκάς Γ

25. Εικοστή πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΚΕ΄ (25η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΕ΄. Ἡ εἰκοστή πέμπτη, ἡ ἕκτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς πέμπτη, ἡ ἕκτει μετ’εἰκάδας

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΔΗΛΟ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δύο συνελεύσεις στη πόλη των Αθηναίων εδραιώνουν τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων.
HESPERIA 4, σελ. 144-147, σειρές 10-11, έτος -181/0:
― Επί Ιππίου άρχοντος επί της Πανδιονίδος ογδόης πρυτανείας ήι Θεοδόσιος Ξενοφαν….εύς εγραμμάτευεν· Γαμηλιώνος έκτει μετ΄εικάδας, ενάτει της πρυτανείαςα βουλής ψηφίσματα.
IG II² 910.1-4, Dow Πρυτανείες σελ. 129-133, έτος -169/8:
― Επί Ευνίκου άρχοντος επί της Οινείδος …εβδόμης πρυανείας ήι Ιερώνυμος Βοήθου Κηφισιεύς εγραμμάτευεν Γαμηλιώνος έκτει μετ΄εικάδας, δευτέραι και εικοστεί της πρυτανείας· εκκλησία εμ Πειραιεί.


Μία συνέλευση της Εκκλησίας των Αθηναίων Κληρούχων, πραγματοποιήθηκε στην ιερά νήσο Δήλο τη σημερινή ημέρα κατά το έτος -165/4.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ 1497, σειρές 1-4:
― Επί Πέλοπος άρχοντος, Γαμηλιώνος έκτει μετ΄εικάδας, εκκλησία κυρία εν τωι εκκλησιαστηρίωι.
Επίσης ο Δημοσθένης [18.84] καταγράφει μία συνέλευση της Εκκλησίας τη σημερινή ημέρα.