Έκτη Φθίνοντος Ελαφηβολιώνος

Δεκάς Γ

25. Εικοστή πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΚΕ΄ (25η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΕ΄. Ἡ εἰκοστή πέμπτη, ἡ ἕκτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς πέμπτη, ἡ ἕκτει μετ’εἰκάδας

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ο Αισχίνης αναφέρει ότι μία συνελεύση της Εκκλησίας του δήμου πραγματοποιήθηκε την σημερινή ημέρα το έτος -346.
ΑΙΣΧΙΝΗΣ 3.73
― εις δε την εκκλησίαν την τη έκτη [Ελαφηβολιώνος]
προκαθεζόμενος βουλευτής ων εκ παρασκευής,
[Δημοσθένης] έκδοτον Κερσοβλέπτην μετά Φιλοκράτους
εποίησε.
ΑΙΣΧΙΝΗΣ 2.90
― Δημοσθένης δ’ εν τω δήμω προήδρευε τούτου του
μηνός [Ελαφηβολιώνος], εις ων των πρέσβεων, έκτη
φθίνοντος.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 18.181
Ο Δημοσθένης χρονολογεί μια συνέλευση της Βουλής την σημερινή ημέρα.
Ο Ιεροπύθης, ο άρχων που κατονομάζεται εδώ είναι άγνωστος.