Έκτη Φθίνοντος Ανθεστηριώνος

Μυστήρια εν Άγραις

Δεκάς Γ

25. Εικοστή πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος ΚΕ΄ (25η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΕ΄. Ἡ εἰκοστή πέμπτη, ἡ ἕκτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς πέμπτη, ἡ ἕκτει μετ’εἰκάδας

Γεγονότα

  • MΥΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΓΡΑΙΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τα Μυστήρια Εν Άγραις βρίσκονται στη έκτη ημέρα.