Δεκάτη Ισταμένου Βοηδρομιώνος

Δεκάς Α

10. Δεκάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος Ι΄ (10η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ι΄. Δεκάτη, δεκάτη ισταμένου, δεκάτη προτέρα

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μία συνέλευση της Εκκλησίας στο έτος -118, εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ώς ημέρα συνελεύσεων για την Εκκλησία του δήμου:

IG II² 1008 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ― ἐπὶ Ληναίου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος τρίτης πρυτανείας, ᾗ Ἰσίδωρος Ἀπολλωνίου Σκαμβωνίδηςἐγραμμάτευεν· Βοηδρομιῶνος δεκάτῃ ἱσταμένου, δεκάτῃ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυ-ρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ζώπυρος Ἀριστείδου Ἀλωπεκῆθεν καὶ συνπρόε-δροι· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι.

(ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΑΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥΣ)― … τὴν δεκάδα παντέλειαν.ΣΤΟΒΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ 1.20, 2.10 ΑΝΩΝ.Ὁ Ησίοδος ὑπενθυμίζει ὅτι :― Ἐσθλὴ δ’ἀνδρογόνος ἡ δεκάτη.Καλὴ ἀντρογεννήτρα ἡ δεκάτη.ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 794