Δεκάτη Ισταμένου Θαργηλιώνος

Δεκάς Α

10. Δεκάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος Ι΄ (10η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ι΄. Δεκάτη, δεκάτη ισταμένου, δεκάτη προτέρα

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τὴ 10η Θαργηλιῶνος τοῦ γ΄ ἔτους τῆς 140ης Ὀλυμπιάδος καταγράφεται γενικὴ συνέλευση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου:

― ἐπὶ . . . . ἔρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰγεῖδος δωδεκάτης πρυτανείας ἦι Ἀριστοτέλης Θεαινέτου Κεφαλῆθεν ἐγραμμάτευσεν· Θαργηλιῶνος δεκάτει ἰσταμένου, ἕκτει τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία.
IG II2 843 2-6 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ

― Ἀσφάλιον δὲ Ποσειδῶνα τὴν ὀγδοάδα, καὶ τὴν δεκάδα παντέλειαν.
ΣΤΟΒΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ 1.20, 2.10 ΑΝΩΝ.

Ὁ Ησίοδος ὑπενθυμίζει ὅτι :
― Ἐσθλὴ δ’ἀνδρογόνος ἡ δεκάτη.
Καλὴ ἀντρογεννήτρα ἡ δεκάτη.
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 794