Δεκάτη Ισταμένου Σκιροφοριώνος

Δεκάς Α

10. Δεκάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος Ι΄ (10η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ι΄. Δεκάτη, δεκάτη ισταμένου, δεκάτη προτέρα

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τὴ 10η Σκιρροφοριῶνος τοῦ β΄ ἔτους τῆς 112ης Ὀλυμπιάδος /-331 καταγράφεται γενικὴ συνέλευση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου.
― ἐπὶ Ἀριστοφάνους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Κεκροπίδος δεκάτης πρυτανείας, Σκιροφοριῶνος δεκάτηι ἱσταμένου, ἕκτει καὶ δεκάτει τῆς πρυτανείας.
IG II2 349 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
― Ἀσφάλιον δὲ Ποσειδῶνα τὴν ὀγδοάδα, καὶ τὴν δεκάδα παντέλειαν.
ΣΤΟΒΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ 1.20, 2.10 ΑΝΩΝ.
Ὁ Ησίοδος ὑπενθυμίζει ὅτι :
― Ἐσθλὴ δ’ἀνδρογόνος ἡ δεκάτη.
Καλὴ ἀντρογεννήτρα ἡ δεκάτη.
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 794