Δεκάτη Ισταμένου Εκατομβαιώνος

Δεκάς Α

10. Δεκάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος Ι΄ (10η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ι΄. Δεκάτη, δεκάτη ισταμένου, δεκάτη προτέρα

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΩΝ ΙΚΑΡΙΕΩΝ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

(ΕΣΠΕΡΙΑ 1948 σελ. 142-143)
Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1947, κοντά στο σημερινό οικισμό του Διονύσου, στην τοποθεσία της αρχαίας Ικαρίας, βρέθηκε η κάτωθι επιγραφή:

έδοξεν Ικαριεύσιν’ επειδή …..Σωσιγένους Ικαριεύς τα τε ιερά εθυσαν απάσιν τοις θεοίς
οίς πάτριον ‘ήν και των άλλων απάντων επεμελήθη καλώς και φιλοτίμως, και απήνγειλεν είναι καλά
……..\ων και καρπόν διδοί κατά την πάσαν την χώραν
……..[ερονασινταο] επειδή δε άθλον επενήνοχεν εν τωι Εκατονβαιώνι μηνί τει δεκάτει
(ΕΣΠΕΡΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1948 σελ. 142-143, ΣΕΙΡΈς 4-5)

Η επιγραφή βρέθηκε κοντά στο χορηγικό μνημείο που ήταν ως γνωστό με το όνομα ”Διονύσιον”.
Στο σύνολο της επιγραφής ο επερχόμενος νεοεκλεγής δήμαρχος, Θουκυδίδης (-330) επαινεί τον απερχόμενο δήμαρχο, μάλλον με το όνομα Διόνυσος, θύει προς απάσι θεοίς και τον στεφανώνει με χρυσό στέφανο ώς ευεργέτη του δήμου των Ικαριέων.

― Ἀσφάλιον δὲ Ποσειδῶνα τὴν ὀγδοάδα, καὶ τὴν δεκάδα παντέλειαν.
ΣΤΟΒΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ 1.20, 2.10 ΑΝΩΝ.

Ὁ Ησίοδος ὑπενθυμίζει ὅτι :

― Ἐσθλὴ δ’ἀνδρογόνος ἡ δεκάτη.
Καλὴ ἀντρογεννήτρα ἡ δεκάτη.
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 794