Δεκάτη Φθίνοντος Βοηδρομιώνος

Ελευσίνια Μυστήρια, Τελεστήριο

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  • ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΗΜΕΡΑ Ζ΄
  • ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟ
  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ: 21η Βοηδρομιώνοs. Νύχτα τηs 21ns προs την 22α.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι ἡ δεύτερη ὀλόκληρη τῶν Μυστῶν μέσα στὸ Τελεστήριο, στὴν Ἐλευσῖνα.
Καμμία ἀπόδειξη ὡς πρὸς τὴ φύση τῆς ἡμέρας δὲν διασώθηκε.
Κάθε προσπάθεια ἀναπαράστασης τῶν σημερινῶν θρησκευτικῶν τελετῶν από τον οποιονδήποτε ἀποτελεῖ απολύτως φανταστικὴ θεωρία.

Τη δεύτερη μέρα στην Ελευσίνα ίσωs την περνούσαν με ανάπαυση και προετοιμασία για την ιεροτελεστία τηs τελευταίαs νύχταs στο Τελεστήριο.
O εορτασμόs των Μυστηρίων έφτανε στο τέλοs του στη διάρκεια εκείνηs τηs νύχταs· τότε τελείωναν τα δρώμενα, τα λεγόμενα, και τα δεικνύμενα. Με την αποκάλυψη των ιερών αντικειμένων ολοκληρωνόταν n μύηση και οι μύστεs, εξακολουθώνταs να αισθάνονται τον αντίκτυπο των έντονων συγκινήσεων, αλλά γεμάτοι χαρά και ελπίδα, θα άφηναν το Ιερό τηs Δήμητραs στουs επόπτεs. Και εκείνοι, στη διάρκεια τηs δεύτερηs νύχταs στο Τελεστήριο, θα κατακτούσαν τον ανώτατο βαθμό μύησηs και θα έριχναν μια τελευταία ματιά στα ιερότερα όλων των αντικειμένων τηs λατρείαs. Ισωs πρέπει να σημειώσουμε εν συντομία μια μυστηριώδη φράση με την οποία πιστεύεται ότι ολοκληρωνόταν n ιεροτελεστία. Την διασώζει o Ησύχιοs: «πόξ, κόγξ, έπιφώνημα τoιs τετελεσμένοιs». Το νόημα των δύο πρώτων λέξεων είναι αβέβαιο. Ενδεχομένωs σημαίνουν «αρκεί, τέλοs» και τιs χρησιμοποιούσαν στο τέλοs τηs μύησηs. O Ησύχιοs δεν προσδιορίζει την τελετή κατά την οποία χρησιμοποιούσαν το επιφώνημα και συνεπώs δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ισχύει για τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Γ.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ