Δεκάτη Φθίνοντος Βοηδρομιώνος

Ελευσίνια Μυστήρια, Τελεστήριο

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  • ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
  • ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΑ (ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΝ)
  • ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ: 21η Βοηδρομιώνοs. Νύχτα τηs 21ns προs την 22α.

Για δεύτερη συνεχή ολόκληρη ημέρα οι Μύστες βρίσκονται μέσα στο Τελεστήριο στὴν Ἐλευσῖνα.
Κανένα τεκμήριο ως προς την φύση και τις τελετές μέσα στο Τελεστήριο δεν διασώθηκε.
Κάθε προσπάθεια ἀναπαράστασης τῶν σημερινῶν θρησκευτικῶν τελετῶν από τον οποιονδήποτε ἀποτελεῖ απολύτως φανταστικὴ θεωρία.

― Τη δεύτερη μέρα στην Ελευσίνα ίσως την περνούσαν με ανάπαυση και προετοιμασία για την ιεροτελεστία τηs τελευταίαs νύχταs στο Τελεστήριο.
O εορτασμόs των Μυστηρίων έφτανε στο τέλος του στη διάρκεια αυτής τηs νύχταs· τότε τελείωναν τα δρώμενα, τα λεγόμενα, και τα δεικνύμενα. Με την αποκάλυψη των ιερών αντικειμένων ολοκληρωνόταν n μύηση και οι μύστεs, εξακολουθώνταs να αισθάνονται τον αντίκτυπο των έντονων συγκινήσεων, αλλά γεμάτοι χαρά και ελπίδα, θα άφηναν το Ιερό τηs Δήμητραs στουs επόπτες. Και εκείνοι, στη διάρκεια τηs δεύτερηs νύχταs στο Τελεστήριο, θα κατακτούσαν τον ανώτατο βαθμό μύησηs και θα έριχναν μια τελευταία ματιά στα ιερότερα όλων των αντικειμένων τηs λατρείαs. Ίσως πρέπει να σημειώσουμε εν συντομία μια μυστηριώδη φράση με την οποία πιστεύεται ότι ολοκληρωνόταν n ιεροτελεστία. Την διασώζει o Ησύχιος: «πόξ, κόγξ, έπιφώνημα τoιs τετελεσμένοις». Το νόημα των δύο πρώτων λέξεων είναι αβέβαιο. Ενδεχομένωςs σημαίνουν «αρκεί, τέλος» και τιs χρησιμοποιούσαν στο τέλος τηs μύησηs. O Ησύχιος δεν προσδιορίζει την τελετή κατά την οποία χρησιμοποιούσαν το επιφώνημα και συνεπώς δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ισχύει για τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Γ.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ