Δεκάτη Φθίνοντος Θαργηλιώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΑΤΤΑΛΟ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα, είναι ιερή για την Αθηνά.

ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778

― Ἱστάμενον μηνὰ ὡς εἰκάδα (ἑὼς εἰκάδιος) ἔλεγον. μετὰ δὲ τοῦτο πρώτην φθίνοντος δευτέρα φθίνοντος. Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς ἱερὰς (20,21,22) λέγει τῆς Ἀθηνᾶς.

Η συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου αποδίδει τιμητικές διακρίσεις στον βασιλιά Άτταλο, και εδραιώνει την ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για την Εκκλησία του δήμου.

ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IGII² 883, ΣΕΙΡΕΣ 1-4, ΕΤΟΣ -228, -227.
― ἐπὶ Ἡλιοδώρου ἄρχο[ντος ἐπὶ τῆς ἑν
δεκάτης πρυτανείας, εἷ Χαρίας Καλλίου Ἀθμονεὺς
ἐγραμμάτευεν· Θαργηλ[ιῶνος δεκάτηι ὑστέραι, εἰ
κοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκ̣κλησία· τῶν προέδρων ἐ
πεψήφιζεν Σώσιππος Αἴσχρωνος καὶ συ
μπρόεδροι·
ἔδοξεν τῶι δήμωι·
Ἀρχωνίδης Χαιρέου Παλληνεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ
․․ντος καὶ πρότερον ἐν παντὶ καιρῶι
․․․․φροντίζων οὐθὲν ἧττον ἢ̣
․․․ τοῦ βασιλέως Ἀττάλου
․․․․․ τοὺς Αἰτωλοὺς
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΟΙ
ΕΠΙ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
(ΤΗΣ ΚΕΚΡΟΠΙΔΟΣ), ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΧΑΡΙΑΣ, ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΑΘΜΟΝΟΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ), ΗΤΑΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ,
ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΥΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Ο ΣΩΣΙΠΠΟΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΕΒΑΖΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ,
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ.
Ο ΑΡΧΟΝΙΔΗΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΙΡΕΑ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ:
……ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ….
…ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ…ΠΑΡ΄ΟΛΑ ΑΥΤΑ….
….ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΤΤΑΛΟΥ….
…ΟΙ ΑΙΤΩΛΟΙ…