Δεκάτη Φθίνοντος Ποσειδεώνος

Διονύσια εν Αγροίς, Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΝ ΑΓΡΟΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή της Αθηνάς και εισερχόμαστε στο Γ’ δεκαήμερο και τελευταίο του Ποσειδεώνος Α’:
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778
― Φιλοχόρος δε πάσας τρεις ιεράς της Αθηνας.


Στους αττικούς δήμους τα Διονύσια εν Αγροίς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.