Δεκάτη Φθίνοντος Γαμηλιώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή της θεάς Αθηνάς.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778
― Φιλοχόρος δε πάσας τρεις ιεράς της Αθηνάς.


Μία συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου πραγματοποιήθηκε το -164.1-5, βλέπε Πρυτανείες Dow, σελ. 142-146, ΕΣΠΕΡΙΑ 1957, σελ. 74-77.