Δεκάτη Φθίνοντος Ελαφηβολιώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τέσσερις συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου εδραιώνουν την συμερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Εκκλησίας του δήμου.
IG II² 780, ΣΕΙΡΕΣ 2-4, ΕΤΟΣ -252
― Επί Καλλιμήδου άρχοντος επί της Αιαντίδος ενάτης
πρυτανείας ήι Καλλίας
Καλλιάδου Πλωθεύς εγραμμάτευεν·
Ελαφηβολιώνος δεκάτηι υστέρα, ενάτηι και εικοστήι
της πρυτανείας· εκκλησία εν Διονύσου
IG II² 781, ΣΕΙΡΕΣ 2-5, ΕΤΟΣ -250
― Επί Θερσιλόχου άρχοντος επί της . . . ενάτης πρυτανείας
ήι Διόδοτος Διογνήτου Φρεάρριος εγραμμάτευεν
Ελαφηβολιώνος δεκάτηι υστέραι, τετάρτηι και εικοστήι της
πρυτανείας· εκκλησία εν Διονύσου
Η αποκατάσταση εδραιώνει τον μήνα Ελαφηβολιώνα από τον αριθμό της ημέρας της πρυτανείας.
IG II² 896, ΣΕΙΡΕΣ 2-5, ΕΤΟΣ -186
― Επί Ζωπύρου άρχοντος επί της Πτολεμαιϊδος δεκάτης
πρυτανείας ήι Μεγάριστος Πύρρου Αιξωνεύς εγραμμάτευεν·
Ελαφηβολιώνος δεκάτει υστέραι, τετάρτει
της πρυτανείας· εκκλησία εν Διονύσου
IG II² 896, ΣΕΙΡΕΣ 29-32, ΕΤΟΣ -186
― Επί Ζωπύρου άρχοντος επί της Πτολεμαιϊδος δεκάτης
πρυτανείας ήι Μεγάριστος Πύρρου Αιξωνεύς εγραμμάτευεν·
Ελαφηβολιώνος δεκάτει υστέραι, τετάρτει
της πρυτανείας· εκκλησία εν Διονύσου
ΕΣΠΕΡΙΑ 1935, ΣΕΛ. 71-78, ΑΡ. 37
ΕΣΠΕΡΙΑ 1946, ΣΕΛ. 201-213, ΑΡ. 41, ΣΕΙΡΕΣ 103-104, ΕΤΟΣ -128
― κατά το ψήφισμα ο Τίμαρχος Επηρατίδου Σφήττιος είπεν
. . . . Ελαφηβολιώνος δεκάτει υστέραι, μιάι και εικοσήι της πρυτανείας· εκκλησία ι εν τω θεάτρωι
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΡΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ 21η ΤΟΥ ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝΟΣ
Μια συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου κατά το έτος -250, IC II² 780, ΣΕΙΡΕΣ 26-28.
Μια συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου κατά τον -2ο αιώνα, IC II² 991, ΣΕΙΡΑ 1.
Η σημερινή ημέρα είναι ιερή της θεάς Αθηνάς.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778
― Φιλοχόρος δε πάσας τρεις ιεράς της Αθηνας.