Δεκάτη Φθίνοντος Εκατομβαιώνος

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΥΠΕΡ ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΟΥ, ΕΡΧΙΑ
  • ΥΠΕΡ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΕΡΧΙΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ιερη ημερα της Αθηνας.
Θυσίες στην Κουροτρόφο και στην Αρτέμιδα περιγράφονται την σημερινή ημέρα από το ιερό θυσιολόγιο του δημου Έρχιας.

ΣΤΗΛΗ Γ’, ΣΕΙΡΕΣ 1-12
― Εκατομβαιώνος
δεκάτει υστέραι,
Κουροτρόφωι, ες
Σωτιδών Έρχι
χοίρος, ου φόρα,ΗΗΗ
Αρτεμίδι ες
Σωτιδών Έρχι:
αίξ, ου φορά,
το δέρμα κατ-
αγίζ: Δ

ΣΤΗΛΗ Δ’, ΣΕΙΡΕΣ 1-12
― Εκατομβαιώνος
δεκάτει υστέραι,
Κοροτρόφωι, επί το
Άκρο Έρχιά,
χοίρος, ου φορά ΗΗΗ
Αρτεμίδι, επί το
Άκρο Έρχιά, αιξ,
ου φορά,
δέρμα κατα-
ιγίζε: Δ

Αυτές οι θυσίες τελούνται από τον δήμο και δεν προϋποθέτουν ημέρα εορταστική, ή εορτή επίσημη της Πολιτείας των Αθηναίων.
Κάμμία άλλη απόδειξη δεν διεσώθη για την σημερινή ημέρα.