Δευτέρα Μεσούντος Βοηδρομιώνος

Χαριστήρια

Δεκάς Β

12. Δωδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΙΒ΄ (12η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΒ΄. Δωδεκάτη, δευτέρα μεσούντος, δυοκαιδεκάτη

Γεγονότα

  • ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΟΡΤΗ)
  • ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ
  • ΙΕΡΗ ΠΟΜΠΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
  • ΕΟΡΤΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο στη σημερινή ημέρα :
― τη δωδεκάτη (Βοηδρομιώνος) χαριστήρια έϑυον ελευϑερίας˙ εν εκείνη γαρ οι από Φυλής κατήλϑον.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΗΘΙΚΑ 349F

Τα Χαριστήρια ή Χαριστήρια Ελευθερίας είναι η εορτή όπου οι Αθηναίοι πραγματοποιούν προς ανάμνηση και τιμή της απελευθέρωσης τους από τους Τριάκοντα.
Την ημέρα αυτή (σημερινή) λατρεύεται η προστάτιδα της πόλεως, η θεά Αθηνά.
Οι Ελευθερωτές, ένοπλοι πραγματοποιούν ιερή πομπή από τον Πειραιά μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

Ακολουθεί η θυσία για την Αθηνά επάνω στην Ακρόπολη:
― οι δ’ εκ του Πειραιώς ανελθόντες συν τοις όπλοις εις την ακρόπολιν έθυσαν τη Αθηνά. επεί δε κατέβησαν οι στρατηγοί
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2, 4, 39
― Χαριστηρίοις. . . περί της θυσίας ήν έθυον τοις Χαλκείοις.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ CIA IV2
Ο Deubner (Feste, σελ. 39) συμφωνεί με τον Rutgers van der Loeff (De Ludis Eleusinils) 78ff, και σχετίζει την εορτή με την εορτή που έφερε το όνομα Δημοκρατία:
― [εκ της θ]υσί[α]ς τήι Δημοκρατία[ι παρά]
[στρατη]γῶν ∶[Η]ΗΗΗΔΙΙΙ·
IG II2 1496

Ο Ησίοδος, στην εποχή του, αναφέρεται στις επισημασίαι που έχουν να κάνουν με τις φάσεις της σελήνης και την καταγράφει ως καλότυχη και ευνοϊκή ημέρα για τις γεωργικές εργασίες:
― ενδεκάτη δε δυωδεκάτη τ’ἄμφω γε μεν εσθλαί
ημέν όις πείκειν ἠδ’εὔφρονα καρπόν αμάσθαι•
η δε δυωδεκάτη της ενδεκάτης μὲγ’ἀμείνων•
ΑΠΟΔΟΣΗ
η ενδεκάτη και η δωδεκάτη και οι δυο είναι καλές για να κουρεύεις τα πρόβατα, και να θερίζεις τον ευφραντικό, καρπό, ή δωδεκάτη είναι πολύ πιο σπουδαία απ’ την ενδεκάτη
(ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ Και ΗΜΕΡΑΙ 774)