Δευτέρα Μεσούντος Θαργηλιώνος

Δεκάς Β

12. Δωδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΙΒ΄ (12η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΒ΄. Δωδεκάτη, δευτέρα μεσούντος, δυοκαιδεκάτη

Γεγονότα

  • ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Κανένα τεκμήριο σχετικά με τη φύση της ημέρας δεν έχει διασωθεί στο αθηναϊκό ιερό σεληνιακό ημερολόγιο, παρόλα αυτά η σημερινή ημέρα είναι ιστορική.
Τη σημερινή ημέρα οι Αχαιοί καταλαμβάνουν την πόλη της Τροίας, η ακριβής ώρα και η ημερομηνία μας έχει παραδοθεί μέσα από τα αρχαία κείμενα.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΛΥΚΟΦΡΩΝ 344

― Αυτός ο Σίνων, ως ην αυτώ συντεθειμένον, φρυκτόν υποδείξας τοις Έλλησιν, ως ο Λέσχης φησίν, ήνίκα ωύξ μέν έην μεσάτα λαμπρά δ΄επέτελλε σελάνα
― προσκαλείται αυτούς διά του φρυκτού εις Τροίαν, και ούτως είλον αυτήν.
Ο Ευριπίδης προσθέτει επίσης την ώρα της κατάληψης στην Εκάβη:

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΚΑΒΗ 914, παρ. 923-931

― Μεσονύκτιος ωλλύμαν,
ήμος εκ δείπνων ύπνος ηδύς επ όσσοις
κίδναται, μολπάν δ΄άπο και χοροποιών
θυσιάν εν θαλάμοις έκατο
ξυστόν δ΄επί πασσάλω
ναύταν ουκέθ ορών όμιλον
Τροία Ιλιάδ΄εμβεβώτα…
Η ακριβής ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΒΙΟΙ ΚΑΜΙΛΛΟΣ

― Ενήνοχε δε και ο Θαργηλιών μην τοις βαρβάροις επιδήλως ατυχίας. . . και Καρχηδόνιοι περί Σικελίαν . . . περί ην δεοκεί και Ίλιον αλώναι ώς Έφορος και Καλισθένης και Δαμάστης και Φύλαρχος ιστορήκασιν

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ ΣΤΡ. 1.21, 104. 73-29― Κατά δε το οκτωκαιδέκατον έτος της Αγαμέμνονος βασιλείας Ίλιον εάλω, Δημοφώντος του Θησέως βασιλεύοντος Αθήνησι τω πρώτω έτει, Θαργηλιώνος μηνός δευτέρα επί δέκα, ως φησί Διόνυσος ο Αργείος, Αγίας δε και Δέρκυλος εν τη τρίτη μηνός Πανέμου ογδόη φθίνοντος

ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ ΣΤΡ. 1.21, 104. 73-29

― Ελλάνικος γαρ δωδεκάτη Θαργηλιώνος μηνος

ΣΧΟΛΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΚΑΒΗ 892

― Καλλισθένης εν θ΄των Ελληνικών ούτω γράφει· Εάλω μέν η Τροία Θαργηλιώνος μηνός ως μέντοι (ώς μεν τινές) των ιστορικών ν (ισταμένου), ώς δε ο την μικράν Ιλιάδα (ποιήσας) ογδόη φθίνοντος, διορίζει γαρ αυτός την άλωσην, φάσκων
συμβήναι τότε την κατάληψιν ηνίκα
Νυξ μεν έην μέσση (μεσάτη) λαμπρά δ΄επέτελλε σελήνη
μεσονύκτιος δε μόνον τη ογδόη φθίνοντος ανατείλειν (αν)
άλλη δ΄ου συμπεφώνη μεν Ευριπίδη, ως ομολογουμένης της δόξης
Λυσίμαχος δε φησι Δημοφώντος Αθήνησι βασιλεύοντος έτους τετάρτου
Θαργηλιώνος ισταμένου δωδεκάτη.

Ὁ Ἠσίοδος ἀναφέρεται στὶς ἐπισημασίαι ποὺ ἔχουν να κάνουν μὲ τὶς φάσεις τῆς σελήνης στὴν ἐποχὴ του καὶ τὴν καταγράφει ὡς καλότυχη καὶ εὑνοϊκὴ γιὰ τὶς γεωργικὲς ἐργασίες.

― ἑνδεκάτη δὲ δυωδεκάτη τ’ἄμφω γε μὲν ἐσθλαὶ
ἠμὲν ὄις πείκειν ἠδ’εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσθαι•
ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μὲγ’ἀμείνων•
[ἡ ἑνδεκάτη καὶ ἡ δωδεκάτη καὶ οἱ δυὸ εἶναι καλές γιὰ νὰ κουρεύεις τὰ πρόβατα, καὶ νὰ θερίζεις τὸν ευφραντικό, καρπό, ἤ δωδεκάτη εἶναι πολύ πιὸ σπουδαία ἀπ’ τὴν ἑνδεκάτη]
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774