Δευτέρα Μεσούντος Ποσειδεώνος

Ποσίδεια Μυκόνου, Σμύρνης, Σινώπης, Ιερή Ποσειδώνος Τεμενίτου, Φυκίου, Ελικωνίου, Δημητρός Χλόης

Δεκάς Β

12. Δωδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΙΒ΄ (12η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΒ΄. Δωδεκάτη, δευτέρα μεσούντος, δυοκαιδεκάτη

Γεγονότα

 

  • ΠΟΣΙΔΕΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΣΙΝΩΠΗΣ
  • ΙΕΡΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΤΕΜΕΝΙΤΟΥ-ΦΥΚΙΟΥ-ΕΛΙΚΩΝΙΟΥ
  • ΘΥΟΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΧΛΟΗΣ
  • ΘΥΣΙΕΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΠΟΜΠΗ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Καταγράφονται οι εορτασμοί των Ποσιδείων στη νήσο Μύκονο, στην Σμύρνη και στην Σινώπη. Τα Ποσίδεια εορτάζονται γενικώς σε πολλές Ιωνικές κοινότητες.

ΠΟΣΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΥΚΟΝΟ

ΣΤ΄. Στη Μύκονο οι παρακάτω προσφορές περιγράφονται για την 12η του Ποσειδεώνος (SIG³ 1024, 5-15): στον Ποσειδώνα Τεμενίτη:
α΄. ένα κριάρι, στον Ποσειδώνα Φύκιο
β΄. ένα αρνί στη Δήμητρα Χλόη
γ΄. δύο χοιρομάνες, η μία έγγυος.

Κατά τη δεύτερη θυσία, του Φύκιου Ποσειδώνος, οι γυναίκες εξαιρούνται, και το κόστος της καλύπτεται από έναν φόρο επί των αλιευτικών.

Το πρώτο επίθετο του Ποσειδώνος είναι ξεχωριστό από το δεύτερο, τον προστάτη των αλιέων, και αναμφίβολα ταιριάζει με τη Δήμητρα Χλόη.

Ο Τεμενίτης «θεός του τεμένους» από το οποίο παίρνει το όνομά του βρίσκεται στην ύπαιθρο, και οι θυσίες του κριού δεν πραγματοποιούνται στην πόλη, απ’ όπου η πομπή ξεκινά.
Το ιέρειο είναι το ίδιο με αυτό του Μαραθώνος και της ιεράς Δήλου.

ΠΟΣΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Η΄. Στην Σμύρνη μιά εορτή του Ποσειδώνα εορτάζόταν την 12η του Ποσειδεώνος (Αίλ. Aριστ. 47.6)

ΠΟΣΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΣΙΝΩΠΗ

Θ΄. Στη Σινώπη ο ιερέας του Ποσειδώνος Ελικώνιου προσφέρει θυσία σε τρεις διαδοχικές ημέρες στο μήνα Ποσειδεώνα, από την 12η έως την 14η (SIG³ 1.017,10-11).

Παρόμοιες τελετουργίες μπορούμε με ασφάλεια να παραθέσουμε για μία δωδεκάδα Ιωνικών κοινοτήτων όταν ακούμε τον μήνα Ποσειδεώνα:
Κείος, Τήνος, Πάρος, Χίος, Σάμος, Ερυθρές, Τέω, Έφεσος, Μίλητος, Μαγνησία του Μαιάνδρου, Πέρινθος, Κύζικος.