Δευτέρα Μεσούντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Β

12. Δωδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΙΒ΄ (12η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΒ΄. Δωδεκάτη, δευτέρα μεσούντος, δυοκαιδεκάτη

Γεγονότα

  • ΘΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΙΕΡΟ ΘΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΡΧΙΑΣ
  • ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΕΙΟΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΑ
  • ΖΕΥΣ ΠΟΛΙΕΥΣ
  • ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Συνέλευση της Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε τη σημερινή ημέρα το -250/49:
IG II² 778

― ἐπὶ Θερσιλόχου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς ․․․ντί-
δος δευτέρας̣ πρυτανείας v, ἧι Διόδοτος Δ-
ιογνήτου Φρεάρριος ἐγραμμάτευεν· Μετα-
γειτνιῶνος δωδεκάτηι, δωδεκάτηι τῆς πρ-
υτανείας· v ἐκκλησία κυρία· τῶ[ν προέδρων

Στο ιερό θυσιολόγιο της Ερχιας περιγράφονται θυσίες στον Απόλλωνα Λύκειο, την Δήμητρα, τον Δία Πολιεύς, την Αθηνά Πολιάδα, στην σημερινή ημέρα :

Στήλη Α, σειρές 1-5 Μεταγειτνιώνος
Δωδεκάτηι
Απολλώνι
Λυκείωι, εν
άστυ, οις, ου φο, ΔΗΗ
Στηλη Β, σειρές 1-5
Μεταγειτνιώνος
Δωδεκάτηι
εν Ελευσι
εν άστυ
Δήμητρι
, οις, Δ
Στηλη Γ, σειρές 13-18
Μεταγειτνιώνος
Δωδεκάτηι
Διί Πολιέ
εμ Πόλε εν
άστε,
οις, ου φορά, Δ ΗΗ
Στηλη Α, σειρές 13-17
Μεταγειτνιώνος
Δωδεκάτηι
Αθηνά Πολι
άδι
,εμ Πόλε εν
άστε,
οις, ου φορά, Δ

Αυτές οι θυσίες πραγματοποιούνται στην Ελευσίνα και στην Αθήνα, και αναφέρονται πιθανότατα στην Ελευσινία, την επίσημη πολιτειακή εορτή, παρόλα αυτά όμως, δεν υπάρχει καμμία άλλη απόδειξη για να υποστηρίξει αυτή την εκδοχή για την συγκεκριμένη ημέρα.