Δευτέρα Μεσούντος Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Β

12. Δωδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΙΒ΄ (12η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΒ΄. Δωδεκάτη, δευτέρα μεσούντος, δυοκαιδεκάτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ο Πρόκλος σχολιάζοντας τοn Ησίοδο μας πληροφορεί :
― δικαιολογημένα λέγεται πιο καλή, επειδή είναι ο αριθμός των ίδιων των θεών.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 776
«από τους αριθμούς μετά την δεκάδα, η ενδεκάδα αντοπροσωπεύει τη μονάδα. Επειδή λοιπόν, αντιστοιχεί στη μονάδα, την επαίνεσε για τη συλλογή του μαλλιού από τα πρόβατα και για το θερσμό των καρπών από τη γη· γιατί αυτά είναι μεταξύ τους συγγενή, αφού και το θερίζω το λένε «κουρεύω τη γη» και το κούρεμα είναι κάτι σαν θερισμός των προβάτων. Και τα δύο αποσκοπούν στην περιποιηση του σώματος, το ένα για τη διατροφή και το άλλο για την κάλυψη. Και αυτά τα πράγματα είναι συγγενή με την ενδεκάτη ημέρα, την οποία αυξάνεται περισσότερο το σεληνιακό φώς (γιατί από τις τρείς πεντάδες, η πρώτη είναι ατελέστατη και η τρίτη τελειότατη· και είτε θες να πεις το φως του ήλιου τροφή είτε περίβλημα της σελήνης, θα πείς ότι η ενδεκάτη ημέρα, η οποία είναι η αρχή της πεντάδας που τελειοποιεί το σεληνιακό φως, είναι κατάλληλη για το θερισμό και για το κούρεμα των προβάτων)· είναι συγγενή όμως και με τη δωδεκάτη μέρα· γιατί αυτή η μέρα, όπως αυξάνει ακόμα περισσότερο το φως, έτσι έλαβε πριν από την προηγουμένη της την αρχή της τέλειας αύξησης· περιέχει μάλιστα και το εννέα με την πλευρά του, οπότε περιέχει και την τελειότητα του τρία και την ισότητα του εννέα.
Αν όμως περιέχει και δύο φορές την πρώτη εξάδα, η οποία είναι ίση με τα μέρη της και γι΄αυτό τέλεια, δικαιολογημένα ταίριαζε στη συγκομιδή τέλειων πραγμάτων.
Γι αυτό και δικαιολογημένα λέγεται πιο καλή, επειδή είναι ο αριθμός των ίδιων των θεών.
Μετα επόμενα υπενθυμίζει ότι αυτός ο αριθμός έλαβε μια φυσική συγγένεια με τις υφάνσεις, χέριν των οποίων κουρεύουν και τα πρόβατα».
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774-776
― ενδεκάτη δε δυοδεκάτη τε
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774-776