Δευτέρα Μεσούντος Ελαφηβολιώνος

Διονύσια εν Άστει

Δεκάς Β

12. Δωδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΙΒ΄ (12η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΒ΄. Δωδεκάτη, δευτέρα μεσούντος, δυοκαιδεκάτη

Γεγονότα

  • ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΝ ΑΣΤΕΙ, ΗΜΕΡΑ Γ’
  • ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  • ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι η τρίτη (Γ’) των Διονυσίων εν Άστει εάν δεχτούμε την χρονολόγηση που έκανε ο Ferguson, (Βλέπε 9η Ελαφηβολιώνος, και είναι αφιερωμένη στους Δραματικούς αγώνες.
Μια συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου πραγματοποιήθηκε την σημερινή ημέρα το έτος -319/8.
ΕΣΠΕΡΙΑ 1938, ΣΕΛ. 476-479, ΑΡ. 31, ΣΕΙΡΕΣ 1-7
― Επί Απολλοδώρου άρχοντος επί της
Αντιοχίδος εβδόμης πρυτανείας
και αναγραφέως Ευκάδμου Ανακαιέως·
Ελαφηβολιώνος δωδεκάτει,
τετάρτει και τριακοστέι της πρυτανείας·
εκκλησία κατά ψήφισμα της βουλής
Αυτή είναι μια από τις τρείς συνελεύσεις που μαρτυρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των Διονυσίων εν Άστει (οι άλλες δύο 13η και 14 Ελαφηβολιώνος).
Οι Δραματικοί αγώνες ως αποτέλεσμα αναβάλονται για μερικές μέχρι να πραγματοτοποιηθεί η συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου.
Τέτοια συνέλευση όπως αυτή, κατά το έτος -319, μπορεί να απαιτούσε την αναβολή των αγώνων μονον για λίγες ώρες.