Δευτέρα Φθίνοντος Βοηδρομιώνος

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΣ -43
  • ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται συνέλευση της εκκλησίας του δήμου:
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 1040/19-20
― ἐπὶ . . . ἄρχοντος ἐπὶ τῆς . . . ίδος . . . ς πρυτανείας, ἧι Ἀν-
. . . .ἐγραμμάτευεν· . . . .ῶ̣νος̣ δευτέραι μετ’ εἰκά
δας . . . τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία . . . .· τῶν προέδρων ἐπεψή
φιζεν . . . .· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι.