Δευτέρα Φθίνοντος Θαργηλιώνος

Τριετηρικές Θυσίες Καλλυντηρίων, Αθηνά Εργάνη, Πλυντήρια (Φώτιος)

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
  • ΚΥΡΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΤΡΙΕΤΗΡΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΠΛΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΘΥΣΙΟΛΟΓΙΟ)
  • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ κατά τον Λεξικογράφο Φώτιο

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τὴ σημερινὴ ἡμέρα τρεῖς γενικὲς συνελεύσεις τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηναίων καταγράφονται ἀνὰ διάφορα ἔτη :
Τὸ γ΄ ἔτος τῆς 110ης Ὀλυμπιάδος /-338:
ΑΙΣΧΙΝΗΣ 3.27
― ἐπὶ γὰρ Χαιρώνιδου ἄρχοντος, Θαργηλιῶνος μηνὸς δευτέρα φθίνοντος. ἐκκλησίας οὐσης ἔγραψε Δημοσθένης
Τὸ α΄ ἔτος τῆς 120ης Ὀλυμπιάδος /-300:
IG II2 585 1-7 Hεσπερία 1963 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
― Ἐφ’Ἡγεμάχου ἔρχοντος ἐπὶ τῆς . . . .ντίδος ἑνδεκάτης πρυτανείας ἧι . . . . . σάνδρου . . . . . ἐγραμμάτευεν• Θαργηλιῶνος δευτέραι μετ’εἰκάδας , τριακοστει τῆς πρυτανείας• ἐκκλησία.
Τὸ γ΄ἔτος τῆς 158ης Ὀλυμπιάδος /-146:
ΙGD 1505 41-43, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ
― ἐπὶ Ἐπικράτου ἀρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀτταλίδος ἑνδεκάτης πρυτανείας • Θαργηλιῶνος δευτέραι μετ’εἰκάδας, ενάτει καὶ εἰκοστει τῆς πρυτανείας, ἐκκλησία ἐμ Πειραιεῖ
ΤΡΙΕΤΗΡΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΠΛΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ
Θυσίες καταγράφονται στὸ ἐπίσημο Ἱερὸ Θυσιολόγιο τῶν Ἀθηναίων.
IG I2 115, 114 5-17 Ἐσπερία 1935.
― δευτερα φθινοντος
εκ των κατα μηνα
ΑΘηνααι φαρος
εριων καθαρων
…ρες
ρες
ιον
Αθηναίαι
Εργανηι οις
Αθηνά προς
ον οις
κεφάλαιον
Ὁ λεξικογράφος Φώτιος καταγράφει τὴ σημερινὴ μέρα ὡς ἑορτὴ γιὰ τὰ Πλυντήρια τοῦ ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς Πολιάδος καὶ τοῦ Πέπλου.
― Καλλυντήρια καὶ Πλυντήρια• ἑορτῶν ὀνόματα. γίνονται μὲν αὗται Θαργηλιῶνος μηνὸς, ἐννάτῃ μὲν ἐπὶ δέκα Καλλυντήρια, δευτέρᾳ φθίνοντος τὰ Πλυντήρια.
ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟΝ