Δευτέρα Φθίνοντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Νομικές Διαδικασές καταγράφονται την σημερινή ημέρα.
ΛΥΣΙΑΣ 26.6
― η γαρ αύριον ημέρα μόνη λοιπή του ενιαυτού εστιν, εν δε ταύτη τω Διϊ τω σωτήρι θυσία γίγνεται.
Αυτή η καταγραφή είναι η απόδειξη ότι ο λόγος αυτός δώθηκε στο δικαστήριο την προτελευταία ημέρα του έτους. Εάν ο Σκιρροφοριών ήταν πλήρης μήνας, τότε αυτή η ημέρα ήταν η 29η στον λόγο.
Μια συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου πραγματοποιήθηκε το -302/1, IG II² 504, ΣΕΙΡΕΣ 1-7.
― ἐπὶ Νικοκλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆ-
ς Αἰαντίδος δωδεκάτης πρυτανε-
ίας, ἧι Νίκων Θεοδώρου Πλωθεὺς ἐ-
γραμμάτευεν· Σκιροφοριῶνος δε-
υτέραι μετ’ εἰκάδας, δευτέραι καὶ εἰ-
κοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησί-
α· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἐπιμ-
․․․․․․․․ὺς καὶ σ-
υμπρόεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι·
․․․․․․․․․․․εὺς
εἶπεν