Δευτέρα Φθίνοντος Πυανεψιώνος

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μία συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου εδραιώνει την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για την Εκκλησία του Δήμου.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 674,σειρεσ 1-2 ΕΤΟΣ -273
― ἐ]πὶ Γλαυκίππου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος τετάρτης πρυτανείας, ἧι Εὔθ[οινος — —]-
ρίτου Μυρρινούσιος ἐγραμμάτευεν· Πυανοψιῶνος δευτέραι μετ’ εἰκά[δας· ἐκκλησία]·

Η πορεία της σελήνης είναι φθίνουσα ακομη ….πάνω από την πόλη των Αθηναίων. Στην σημερινή δύση του ηλιου η σελήνη δεν θα φανεί διοτι θα εχει δύσει από νωρίς, τοτε θα υποδεχθουμε την 29η ημέρα του Πυανεψιώνα τα δειπνα της Εκάτης εορτάζονται στην αυριανή δύση. Σήμερα, μετα τη δύση, οι συγγενείς αυτών που φονεύθηκαν μεταφερουν γαλα και πόπανα στους τάφους των αγαπημένων τους για χοές και προσφορές. Σκότος Ευωνύμη και Γαία οι τρείς ημέρες των που καλούνται και Ευμενίδαι.
Τα Νεκύσια και η επίσκεψη στον ταφο για τους υπόλοιπους πραγματοποιείται στην Τριακάδα.
Η σημερινή ημερα ειναι αποφρας και Ευμενίς διοτι σε αυτήν, δηλαδή μία ημερα πριν την Τριακάδα συνεδρίαζε ο Άρειος Παγος για τυχόν υποθεσεις φονικές από πρόνοια : αι Αρεοπαγίται τρεις από του μηνός ημέρας τάς δίκας εδίκαζον τάς φονικάς, εκάστη των θεών μίαν ημέραν απονέμοντες, ην δέ τα πεμπόμενα αυταις ιερά πόπανα και γαλα έν αγγεσι κεραμικοις · φασι μέντοι αύτας οί μέν Γής είναι και Σκότους, οί δέ Σκότους και Εύωνύμης, ην και Γήν όνομάζεσθαι. κληθήναι Εύμενίδας έπ’ Ορέστου, πρότερον Ερινύας καλουμένας. ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΑΙΣΧΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ 118

Η εικόνα ίσως περιέχει: νύχτα