Δευτέρα Φθίνοντος Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΦΩΣΦΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ -140

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μία συνέλευση της Βουλής, κατά το έτος -140, εδραιώνεται τη σημερινή ημέρα στο Φωσφορίο της Αρτέμιδος στον Πειραιά.:
ΕΣΠΕΡΙΑ 1948, σελ. 17-22, αρ.9, σειρές 36-39, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ XV 240
― επί Αγνοθέου άρχοντος επί της Ατταλίδος πέμπτης
πρυτανείας
ήι Μενεκράτης Χαριξένου Θορίκιος εγραμμάτευεν•
Μαιμακτηριώνος
δευτέραι μετ΄εικάδας, ογδόει και δεκάτει της
πρυτανείας• βουλή
εμ Πειραιεί εν τω Φωσφορίωι.