Δευτέρα Φθίνοντος Γαμηλιώνος

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δύο συνελεύσεις της Εκκλησίας του Δήμου εδραιώνονται την σημερινή ημέρα:
IG II² 483, ΣΕΙΡΕΣ 1-8, ΕΤΟΣ -304
― ἐπὶ Φερεκλέους ἄρχοντος ἐπ-
ὶ τῆς Οἰνεῖδος ἑβδόμης πρυτ-
ανείας, ἧι Ἐπιχαρῖνος Δημοχ-
άρους Γαργήττιος ἐγραμμάτ-
ευεν· Γαμηλιῶνος δευτέραι μ-
ετ’ εἰκάδας, ἐνάτει καὶ εἰκοσ-
τεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησί-
α· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Φ-
υλαξίας Φανίου Ἀναγυράσιο-
ς καὶ συμπρόεδροι·

DOW, ΠΡΥΤΑΝΕΙΕΣ, ΣΕΛ. 112-113, ΑΡ. 56, ΕΤΟΣ -135
― επί Διονυσίου άρχοντος του μετά Τιμαρχίδην [επί της Πτολεμαϊδος]
ογδόης πρυτανείας ήι Θεόλυτος Θεοδότου Αμφιτροπήθεν
εγραμμάτευεν Γαμηλιώνος δευτέρα μετ’ εικάδας, ενδεκάτει της
Πρυτανείας εκκλησία κυρία εν τωι θεάτρωι.