Δευτέρα Φθίνοντος Ελαφηβολιώνος

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δύο συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου, επί Διονυσίου Άρχοντος [-197], εδραιώνει την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για την Εκκλησία του δήμου.
IG II² 850, ΣΕΙΡΕΣ 1-3
― ἐπὶ Διονυσίου ἄρχοντος· Ἐλαφηβολι-
ῶνος δευτέραι μετ’ εἰκάδας· ἐκκλησία
ἐμ Πειραιεῖ·
IG II² 703, ΣΕΙΡΕΣ 2-6
― Μυρλεανῶν.
ἐπὶ ․․․․․․ ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Δημητ-
ριάδος ἐνάτης πρυτανείας, ἧι Λύκων Λύσων Λόβων Μιλτι-
άδου Ἀλωπεκῆθεν ἐγραμμάτευεν· Ἐλαφη-
βολιῶνος δευτέραι μετ’ εἰκάδας, τριακ-
οστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν πρ-
οέδρων ἐπεψήφ̣ι̣ζεν.