Δευτέρα Φθίνοντος Εκατομβαιώνος

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα

  • ΕΠΙΒΔΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΜΕΘΕΟΡΤΙΟΣ)
  • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ-ΑΝΑΠΑΥΣΗ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Επίβδα καλείται η Μεθεόρτιος ημέρα, η ημέρα δηλαδή που ακολουθεί μετά την εορτή ή την σειρά ιερών εορταστικών ημερών σε αυτές τις ημέρες η πόλη καθαρίζεται.
Οι Μεθεόρτιοι ημέραι περιγράφονται από τον Πολυδεύκη και τον Ησύχιο :
― Καιροί δ΄ιεροί. . . μεθεόρτιοι ημέραι, κατά Αντιφώντα πεδόρτα, ημέρα εν η ού γίνεται εορτή.
― Μετακοκκώ· ημέρα μεθεόρτιος εν η εορτή ουκ εστί.
Αλλά η σωστή διάκριση τέτοιων ημερών ήταν οι Επίβδαι:
ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ
― Μεθεόρτιοι ημέραι , ας τινές επίβδας, αι ταις εορταίς επαγόμεναι
― Επίβδαι οι μεθεόρτιοι ημέραι από του επιβάζεσθαι ταις εορταίς ουκ ούσας εξ αυτών. . . ή . . . διά το επί τη δαιτί και εορτή άγεσθαι αυτάς.