ΑΓΡΑΙ-ΑΓΡΑ

ΆΓΡΑΙ ή ΆΓΡΑ (Παγκράτι) Δημήτηρ δε προς τον καθαρμόν τον Κενταυρων φόνον τα μικρά μυστήρια συνεστήσατο, τον Ηρακλέα τιμώσα. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης γράφει (6 14,3), ότι τα Μικρά Μυστήρια ( Τα Άγραια), τα καθιέρωσε η Δήμητρα προς τιμήν του Ηρακλή για να τον καθάρει απο τον φονο των Κενταύρων… Ο συνοικισμός Άγραι εξετείνετο δεξιά … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΓΡΑΙ-ΑΓΡΑ.