ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ: Η Άρτεμις

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ: Η Άρτεμις

Η Ά ρ τ ε μ ι ς πρώτα και μετά ο Α π ό λ λ ω ν τιμούνται με περισσότερη λατρεία και έχουν τα περισσότερα ιερά, ναούς, βωμούς και εορτές στους Έλληνες κατά τα πάτρια. Η Άρτεμις, ξεκίνησε αρχικά ως μια θεότητα του άγριου φυτικού και ζωϊκού κόσμου που την παρουσία της νιώθει κάποιος όταν βρεθεί μόνος σε πυκνό δάσος, σε σκιερή ρεματιά ή σε κοιλάδα ή λιβάδι απάτητο από ανθρώπους και ήμερα ζώα. Η σφριγηλή ζωή από τα πανύψηλα δένδρα που απλώνουν τις ρίζες τους και αναζητούν βαθιά και πλατιά στο χώμα υγρασία ως τους θάμνους που φυτρώνουν πυκνοί στις όχθες των ρυακιών και τα κράσπεδα των πηγών και από τα μεγάλα θηρία που ορμούν στο θήραμα μέσα από πυκνές λόχμες ή παραμονεύουν στις πηγές ως τα πτηνά που πετούν με πολλές φωνές στα κλαδιά και τις μέλισσες που ακούραστα μαζεύουν στο κοίλωμα ενός βράχου ή δένδρου τον γλυκό χυμό των ανθέων, όλη αυτή η ζωή κυβερνιέται από την Αρτέμιδα. Τα νεαρά φυτά και τα νεαρά ανυπεράσπιστα ζώα έχουν προστάτη και παραστάτη τους την θεϊκή ύπαρξη που τα προστατεύει όταν με τις φυσικές τους δυνάμεις δεν είναι ικανά να νικήσουν τους κινδύνους που τα απειλούν. Η Άρτεμις είναι μια παρθενική θεά που με την συνοδεία άλλων παρθενικών υπάρξεων (Ν υ μ φ ώ ν) αδιάκοπα περιπλανιέται στα βουνά, τα δάση, τις ρεματιές και τις κοιλάδες και διατηρεί την όλη ζωή της υπαίθρου σε μια Α ρ μ ο ν ί α. Άνθρωποι που ζουν προπάντων από το κυνήγι είναι φυσικό να βρεθούν αντιμέτωποι με την θεά, την π ό τ ν ι α ν των θ η ρ ώ ν ή των α γ ρ ί ω ν δ έ σ π ο ι ν α θ η ρ ώ ν, την οπλισμένη όπως οι ίδιοι, με φαρέτρα και τόξο και ζητούν την ευμένειά της για την επιτυχία τους. Σε περίπτωση που θανατώσουν ανυπεράσπιστη ή νεαρή ζωή η τιμωρία τους από την θεά θα είναι α ν ε λ έ η τ η. Η Ι ο χ έ α ι ρ α Άρτεμις θεά έχει υπό το έλεγχό της το κυνήγι, είναι η κατ΄εξοχήν κ υ ν η γ ό ς. Η Άρτεμις ως θεότητα της άγριας ατίθασης φυσικής ζωής είναι και η ίδια α υ σ τ η ρ ή, έχει το α π ό κ ο τ ο, το ε υ ε ρ έ θ ι σ τ ο, το τ ρ α χ ύ ύ φ ο ς που χαρακτηρίζει κάθε παρθενική θηλυκή ύπαρξη και στέλνει συχνά τον θ ά ν α τ ο, ιδίως στις γυναίκες, λ έ ω ν γ υ ν α ι ξ ί. Η Άρτεμις έγινε μια πολύ περιεκτική θεά• κέντρο του φυτικού και ζωϊκού κόσμου καθώς και κέντρο της ανθρώπινης ζωής, παραστέκοντας στον άνθρωπο από την γέννησή του έως τον θάνατό του• είναι επίσης και θεά του Γάμου, θεά του τοκετού «ως λ α χ ώ, ι φ ι γ έ ν ε ι α, λ ο χ ε ί α, ε ι λ ε ί θ υ ι α. Το νεογέννητο παιδί παίρνει το όνομα «Αρτεμίδωρος» και «Αρτεμιδώρα», είναι η προστάτρια των νεαρών ανθρώπων καθώς και η προστάτρια των νεαρών φυτών και ζώων, κ ο υ ρ ο τ ρ ό φ ο ς, π α ι δ ο τ ρ ό φ ο ς, ι α κ ι ν θ ο τ ρ ό φ ο ς, ως θεά της υπαίθρου, παραστέκεται σε μάχη που γίνεται στην περιοχή της όπου εκτείνεται η δράση της, προστάτρια του στρατεύματος των εφήβων που μάχεται στον αγρό, είναι η α γ ρ ο τ έ ρ α, η α γ ρ ό τ ι ς, η α γ ρ α ί α, στην αγροτέρα Αρτέμιδα οι αθηναίοι έφηβοι τελούν θυσία κάθε έτος εις ανάμνησιν της μάχης του Μαραθώνος. Συνοδεύει τους νεαρούς θρησκευτές οδοιπόρους από την στιγμή που βγαίνουν από την θύρα της οικία τους ώσπου να φτάσουν στον προορισμό τους ως π ρ ο θ υ ρ α ί α, π ρ ο π υ λ α ί α, ε ν ο δ ί α. Παραστέκεται στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων, προστατεύοντας τα κοπάδια και τα οικιακά ζώα ως τ α υ ρ ο π ό λ ο ς και ι π π ο σ ό α, θεραπεύει τις αρρώστιες των νέων ανθρώπων ζώων και φυτών, των ανθρώπων ιδίως στις θερμές πηγές ως θ ε ρ μ ί α και λ ο υ σ ί α.