ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝ (17 ΟΚΤ- 15 Ν0Ε) ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝ (17 ΟΚΤ- 15 Ν0Ε) ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Στη δύση του ηλίου, σήμερα, θα υποδεχθούμε τον μήνα Μαιμακτηριώνα, (πλήρης) τον πέμπτο μήνα των Αθηναίων στο ιερό αθηναϊκό ημερολόγιο και τον πρώτο του Χειμώνος. Εύχομαι Μειλίχιο Χειμώνα και Υγίεια σε όλους τους Έλληνες κατά τα πάτρια!

Σε αυτόν τον μήνα καταγράφεται η Αρχή του Χειμώνος στην δύση των Πλειάδων την έκτη φθίνοντος του μηνός , αμέσως μετά τα Πομπαία του Μειλιχίου Διός. Την έκτη φθίνοντος καταγράφεται και στους Δελφούς η περίοδος Χρησμοσύνη που παίρνει την θέση της περιόδου του Κόρου όπως καταγράφει ο Πλούταρχος:
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ περι του ΕΙ εν Δελφοις 9
― επεί δ΄ουκ ίσος ο των περιόδων εν ταις μεταβολαίς χρόνος, αλλά μείζων ο της ετέρας ην Κόρον καλούσιν, ο δε της Χρησμοσύνης ελάττων, το κατά λόγον τηρούντες ενταύθα τον μεν άλλον ενιαυτόν Παιάνι χρώνται περί τας θυσίας, αρχομένου δε χειμώνος, επεγείραντες τον Διθύραμβον, τον δε Παιάνα καταπαύσαντες, τρεις μήνας αντ΄εκείνου τούτον κατακαλούνται τον θεόν (τον Διόνυσον)• όπερ τρία προς εν τούτο την διακόσμησιν οιόμενοι χρόνω προς την εκπύρωσιν είναι.

Γίνεται δεδομένο από αυτό το απόσπασμα και προκύπτει ότι η Λειτουργία (του Μαντείου) μέσα στο έτος διαιρείται μεταξύ του Παιάνα και του Διθυράμβου, και ότι ο πρώτος χρησιμοποιείται για τρία τέταρτα του έτους, (εννέα μήνες), και ο τελευταίος για ένα τέταρτο, (τρεις μήνες).

Στο απόσπασμα δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ο Διθύραμβος άρχιζε να χρησιμοποιείται «Αρχομένου Χειμώνος».

Η Αρχή του Χειμώνος στο ιδίωμα της κλασικής αρχαιότητος είναι η «Πλειάδων δύσις », η εποχή που δύουν οι Πλειάδες.

Στο φυσικό έτος των Ελλήνων, η Αρχή του Χειμώνος συμβαίνει κατά τον μήνα Μαιμακτηριώνα στην Αττική και κατά τον μήνα Απελλαίο στους Δελφούς και αντιστοίχως στους πρώτους χειμερινούς μήνες στα υπόλοιπα ημερολόγια των Ελλήνων καθώς ο δείκτης είναι πάντοτε η Δύσις των Πλειάδων. Η Πλειάδων Δύσις, η Σκορπιού 15η [Νοεμβρίου 10], κατά τον Μέτωνα στα διορθωμένα έτη του κύκλου του των μηνών στον Μαιμακτηριώνα.

Η λειτουργία του Μαντείου των Δελφών συνδέεται με την τοπική λατρεία , τους ντόπιους θεούς και τον Μύθο της περιοχής. Από τους διαλόγους του Πλουτάρχου [περί του ΕΙ εις Δελφούς 16], μαθαίνουμε ότι το τελετουργικό Έτος στους Δελφούς διαιρείται σε δύο περιόδους, η μία περιλαμβάνει εννέα (9) μήνες και ονομάζεται «Κόρος» και η άλλη τρεις μήνες (3) και ονομάζεται «Χρησμοσύνη».

Στην πρώτη περίοδο, «Κόρος», το Μαντείο είναι ανοιχτό και στην καθημερινή λειτουργία του στο ναό χρησιμοποιούν τον Παιάνα για να τιμήσουν τον Απόλλωνα.

Στην δεύτερη περίοδο το Μαντείο είναι κλειστό και χρησιμοποιούν τον Διθύραμβο στο ναό για να τιμήσουν τον Διόνυσο. Ο Διθύραμβος παίρνει την θέση του Παιάνα που χρησιμοποιείται προς τιμήν του Απόλλωνος.

Στην πρώτη ισταμένου εορτάζουμε την Νουμηνία του Μαιμακτηριώνος τον νουμήνιο Απόλλωνα και τους Ουράνιους Ολύμπιους θεούς.

Στην δεύτερη ισταμένου τον Αγαθό Δαίμονα, άπαντες χθόνιους και Επώνυμους ήρωες και ηρωϊδες.
Την τρίτη ισταμένου την Αθηνά για την τριτομηνίδα, και τις Χάριτες.

Την τετάρτη ισταμένου, τον Ερμή, την Αφροδίτη Πάνδημο , τον Έρωτα και το Ηρακλή. Την σημερινή ημέρα γενιέται ο Αριστοφάνης.

Την έκτη ισταμένους οι καθιερωμένες προσφορές για την Αρτέμιδα και η Νίκη των θεών στην Γιγαντομαχία.

Την εβδόμη ισταμένου το καθιερωμένον ιερόν ήμαρ για τον Απόλλωνα.

Την ογδόη ισταμένου τελετουργούμε για τον Ποσειδώνα και τον Θησέα.

Την ενάτη ισταμένου για την Ρέα, τις Μούσες και τον Ήλιο σύμφωνα με τον Πρόκλο.

Την τετάρτη μεσούντος τελούνται τα Νυκτοφυλάξια στην ιερή Δήλο προς τιμήν της Δήμητρος και της Κόρης.

Την πέμπτη μεσούντος, ιερή ημέρα για την Αθηνά, στις Πλαταιές εορτάζονται τα Ελευθέρια.

Την έκτη μεσούντος οι Αθηναϊκές θυσίες στις Πλαταιές για τα Ελευθέρια, υπέρ των τάφων των προγόνων πατέρων, την Ελλάδα, η ιερή πομπή και ο Σταφανίτης αγών.

Την εικάδα η θυσία στο Δία Γεωργό και τα Μαιμακτήρια για τον Δία Μαιμάκτη. Τελείται το τρίτον ιερόν άροτρον, το Βουζύγιον. Καθιερωμένη ημέρα για την λατρεία της Αθηνάς και τα δείπνα των Εικαδιστών για την λατρεία του Απόλλωνος Εικαδίου.

Την δεκάτην φθίνοντος και την ενάτην φθίνοντος καθιερωμένη ημέρα για την λατρεία της Αθηνάς.
Την ογδόη φθίνοντος τελούμε τα Πομπαία για τον Μειλίχιο Δία.

Την έκτη φθίνοντος η Αρχή του Χειμώνος με τις Διοσημίαι του Διός Αστραπαίου. Η «Χρησμοσύνη» περίοδος ανοίγει στους Δελφούς και επεγείρεται ο Διόνυσιος με τον Διθύραμβο.

Την τρίτη φθίνοντος η καθιερωμένη ημέρα για την λατρεία της Αθηνάς και την τριτογένεια.
Την τριακάδα-ένη και νέα, τα Νεκύσια για τους νεκρούς προγόνους μας, και προσφορές, τα δείπνα της Εκάτης στα Εκαταία.

Εύχομαι Μειλίχιο Χειμώνα και Υγίεια σε όλους τους Έλληνες κατά τα πάτρια!

Αφήστε μια απάντηση