ΗΡΩΟΛΑΤΡΕΙΑ: Θησεύς

ΗΡΩΟΛΑΤΡΕΙΑ: Θησεύς

Τον μήνα Πυανεψιώνα θα εορτάσουμε τα Θήσεια. Μια μεγάλη λατρεία στην Αττική προς τιμήν του Θησέως. Ο Φιλόχορος FGrH328F18 απαριθμεί 4 ιερούς περιβόλους που δεν πέρασαν από την λατρεία του Θησέως στην λατρεία του Ηρακλέους. Δηλαδή, αυτές είναι οι λατρείες του Θησέα που θεωρεί ως τις παλαιότερες και πιο σημαντικές.

α― Η αρχαία συνοικία «Θησείο» βρίσκεται, από την εποχή του Πεισιστράτου κοντά στην αγορά, (Αριστ. Αθ. Πολ. 15.4, Θουκ. 6.61.2, Φιλόχορος FGrH328F117, IG ΙΙ² 2865). Εδώ τοποθετήθηκαν τα οστά του ήρωος όταν επέστρεψαν από τη Σκύρο από τον Κίμωνα, Πλουτ. Θησεύς 36.4. Ο ιερός περίβολος με το τέμενος όπου θάφτηκαν τα οστά του Θησέως είναι ένας τόπος ασύλου.Από εδώ ξεκινούν και εορτάζονται τα Θήσεια στις 8 Πυανεψιώνος (Πλούτ. Θησεύς 36.4). Μεταξύ των αξιοσημείωτων χαρακτηριστικών της εορτής είναι οι προκαταρκτικές θυσίες, και η πομπή (IG ΙΙ² 956.4) αλλά και η κατανάλωση ενός χυλού που τρώγεται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό είδος άρτου, την μυστίλη ως κουτάλι. Οι Αθηναίοι σπάνια χρησιμοποιούν τους πεμπόβολους (τα σημερινά πηρούνια) (Αρ. Πλουτ. 627 με τα σχόλια).

β ― Υπάρχει το Θησείον και στον Πειραιά IG ΙΙ² 2498, όπου οι θρησκευτές απαγορεύεται να μπούν μέσα στον ιερό περίβολο.

γ ― Από τα Μακρά Τείχη, στα δυτικά προάστια, (Ανδοκ. 1.45) υπάρχει ένα ατεκμηρίωτο προς το παρόν ηρώον του Θησέως.

δ ― Υπάρχει το ηρώον του Θησέως και του Πειρίθους στον Ίππιο Κολωνό (Σοφ. Oιδ. Κολ. 1590-4, Παύσ. 1.30.4)

Άλλες λατρείες που ανήκουν στον Θησέα είναι:

ε ― Η λατρεία του δήμου των Λακιαδών (κατά μήκος της Ιεράς Οδού, μεταξύ του Σκίρου και του δήμου της Κηφισιάς) όπου το γένος των Φυταλιδών εξαγνίζει τον Θησέα και λαμβάνουν πολιτειακά προνόμια για την λατρεία του από τους Αθηναίους, (Πλούτ. 12.1,23.5).

στ ― Στο Φάληρο, όπου οι σχέσεις του Θησέως φαίνεται να είναι καλύτερα εδραιωμένες από ό, τι στον Πειραιά • η περιγραφή του Παυσανία, 1.1.4, αποκαλύπτει ήρωες που συνδέονται με τον Θησέα (Σωσίνεο ή σωτήρ νεών, Ναυσίθοο, Φαίαξ, Ναυσείρο, Τεύκρο, Φάληρος,), όλοι ήρωες που συνδέονται με το κλείσιμο της εποχής της ναυσιπλοϊας για τον χειμώνα μετά την επιστροφή του Θησέως στην Αθήνα. Επίσης τα Ωσχοφόρια που εορτάζονται στο Φάληρο συνδέονται με την επιστροφή του Θησέα από την Κρήτη (όπως και ο χυλός των Πυανοψίων, Πλούτ. Θησ. 23.4). Οι Σαλαμίνιοι, που συνδέονται και με τα δύο, και με τα Ωσχοφόρια και με τους Φαληρικούς ήρωες όπως δείχνει η επιγραφή, θυσιάζουν στον Θησέα την 6η του Πυανεψιώνος.Παρά τις μυθολογικές συνδέσεις του Θησέως με τη βορειοανατολική Αττική φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος λατρείας εκεί. Ο Θησεύς τιμάται ιδιαίτερα την όγδοη ημέρα του μήνα Πυανεψιώνος (Πλουτ. Θησ. 36.4).Οι πλούσιες και λεπτομερείς αφηγηματικές παραδόσεις σχετικά με τον Θησέα είναι ποικίλης προέλευσης, σαφώς πολλές συγκριτικά πρόσφατες. Η πιο προσιτή περίληψη των μύθων είναι η ζωή του Θησέα στον Πλούταρχο.

Αφήστε μια απάντηση