Ο ΜΗΝ ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝ (Βοηδρομιών), κοίλος μήνας από την 20η Αυγούστου έως την 17η Σεπτεμβρίου. ΛΑΤΡΕΙΑ- ΕΟΡΤΕΣ- ΤΕΛΕΤΕΣ- ΘΕΟΤΗΤΕΣ

Ο ΜΗΝ ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝ (Βοηδρομιών), κοίλος μήνας από την 20η Αυγούστου έως την 17η Σεπτεμβρίου. ΛΑΤΡΕΙΑ- ΕΟΡΤΕΣ- ΤΕΛΕΤΕΣ- ΘΕΟΤΗΤΕΣ

Αύριο, στη δύση του ηλίου θα υποδεχθούμε τον μήνα Βοηδρομιώνα στην Αθήνα. Ο μην περιλαμβάνει 29 ημέρες. Εξαιρέσιμος ημέρα θεωρείται η δευτέρα φθίνοντος στους κοίλους μήνες.

Το όνομα, ετυμολογία και η θέση του μηνός

Μήν Αθήνησίν εστιν ο τρίτος.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 221.30

Ακολουθούσε του Μεταγειτνιώνος:

Εκατομβαιών, Μεταγειτνιών, Βοηδρομιών· τούτου του μηνός κ΄,τ.λ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΛΥΝΘ. 3.6

Του γαρ Μεταγειτνιώνος μηνός. . . τη δευτέρα ισταμένου

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 42. 7…

…― τη γ΄ έκτη Βοηδρομιώνος

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 42. 2…

…― ομόσας …τη ενδεκάτη του Βοηδρομιώνος

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 42. 15, 16…

…―τη ογδόη φθίνοντος του Βοηδρομιώνος μηνός. . . την δ΄ απόφασιν της ουσίας τη έκτη φθίνοντος

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 42. 15, 16…

…― Δευτέρω μηνί την απόφασιν έδωκε μοι της ουσίας.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 42. 34, παρ. 3

Μεταγειτνιώνος μεν η περί Κρανώνα μάχη συνέπεσε, Βοηδρομιώνος δε παρήλθεν εις Μουνυχίαν η φρουρά, κ΄,τ.λ.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 28

Η θέση του μηνός στο φυσικό έτος είναι περί την  -υπ΄ Αρκτούρον- και περί της φθινοπωρινής ισημερίας, την 20η του Παρθενώνος, την 16η Σεπτεμβρίου, στο ημερολόγιο του Μέτωνος, δηλαδή η ημερομηνία της ηλιακής ανατολής του και του φθινοπώρου.


ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤ. 6.6, 9/ 7. 4, 10 / 10, 4.

Η δ΄οχεία γίνεται μετ΄Αρκτούρον περί τον Βοηδρομιώνα κ΄,τ.λ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ 6. 29. 191.24

Την δε τομήν ωραίαν…υπ΄Αρκτούρω Βοηδρομιώνος μηνός κ΄,τ.λ.

Τον μήνα αυτόν σταματούν τα ταξείδια των πλοίων καθώς η θάλασσα αρχίζει και αγριεύει, έτσι κλείνει η περίοδος των ταξειδιών των εμπόρων αρχής γενομένης το μήνα Μουνιχιώνα :

Αι δε λήξεις των δικών τοις εμπόροις έμμηνοί εισιν, από του Βοηδρομιώνος μέχρι του Μουνυχιώνος, ίνα παραχρήμα των δικαίων τυχόντες ανάγωνται.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 33. 23

Το νωρίτερο ημερολογιακό ιουλιανό όριο του στον πρώτο κύκλο είναι η 23η Αυγούστου, και το αργότερο η 19η Σεπτεμβρίου, το κανονικό του είναι η 14η Σεπτεμβρίου.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Οι παραδοσιακές εξηγήσεις του ονόματος δεν υπονοούν καμμία αναφορά σε καμμία εποχή του φυσικού χρόνου ως αίτιο. Ο Βοηδρομιών προέρχεται από το Βοηδρόμιος, και το Βοηδρόμιος από το Βοηδρόμος, και το Βοηδρόμος από την Βοή και το Δραμείν, ως εκ τούτου και Βοηδρομείν, σύμφωνα με τον Σουϊδα και το Μ.Ετυμολογικό στο λήμμα, το οποίο μετά σπουδής παραγίνεσθαι.

Το όνομα παρόλα αυτά συνδέεται με τον ομώνυμο μήνα εξαιτίας ενός συμβάντος της Αθηναϊκής Ιστορίας, αρχαιότερο από την εποχή του Σόλωνος, όταν απαιτήθηκε βοήθεια σε μάχη, και η βοήθεια παρελήφθη σε κάποια τοποθεσία των Αθηνών. Αυτό το συμβάν συνέβη, σύμφωνα με την παράδοση, στην εποχή του πρώτου πολέμου που έγινε γνωστό ότι είχε ξεσπάσει στην Αττική, τον πόλεμο μεταξύ του Ερεχθέως και του Ευμόλπου,  ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 2.15:

Βοηδρομιών μήν παρά Αθηναίοις είρηται ότι εν αυτώ ετιμάτο Βοηδρόμιος Απόλλων· την παρά Αθηναίοις έλαβεν, ότι πολέμου συστάντος Αθηναίοις και Ελευσινίοις, συμμαχήσαντος Ίωνος κατά συγγένειαν ενίκησαν Αθηναίοι. από ουν της του στρατεύματος βοής της επί τω άστει δραμούσης, ό τε Απόλλων Βοηδρόμιος εκλήθη, και η θυσία και ο μήν. και η Βοηδρομία ετελείτο εορτή.

ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ στο λήμμα Βοηδρόμια

Βοηδρομείν. …έστι δε και η Βοηδρομία εορτή τις Αθήνησι καλουμένη, καθ΄ην ημέραν εβοήθει ο Ξούθος πολλή σπουδή πολεμουμένοις Αθηναίοις υπό Ευμόλπου του Ποσειδώνος. Ερεχθεύς δε τότε Αθηναίοις εβασίλευε.

ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ στο λήμμα Βοηδρομείν, ΣΧΟΛΙΑ ΟΠΠΙΑΝΟΣ

Βoηδρόμια …εορτή τις Αθήνησιν ούτω καλουμένη, ήν φησι Φιλόχορος εν β΄νενομίσθαι επειδή Ίων ο Ξούθου εβοήθησε σπουδή πολεμουμένοις Αθηναίοις υπό Ευμόλπου του Ποσειδώνος, Ερεχθέως βασιλεύοντος. Βοηδρομείν γαρ το βοηθείν ωνομάζετο, τουτέστιν επί μάχειν δραμείν.

ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ, Βοηδρόμια, ΣΟΥΪΔΑΣ στο λήμμα. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 19 422. 6

Πρέπει λοιπόν να υποθέσουμε ότι η παράδοση διαιώνιζε τη μνήμη ενός συμβάντος αυτού του είδους έως την εποχή του Σόλωνος, και πιστεύεται ή ήταν γνωστό ότι συνέβη την ίδια εποχή του χρόνου κατά την οποία τα Βοηδρόμια πραγματοποιούνταν αυτό το μήνα. Η ημερομηνία της εορτής δεν είναι γνωστή καθώς υπάρχει και μία άλλη καταγραφή για αυτήν, στον Πλούταρχο, στο βίο του Θησέως 27 , όπου εκεί συνδέεται με ένα άλλο μνημιακό συμβάν στην αρχαία αττική ιστορία, η διαιώνιση εκ της παραδόσεως , της μάχης του Θησέως με τις Αμαζόνες:

Η μεν ουν μάχη Βοηδρομιώνος εγένετο μηνός, εφ η τα Βοηδρόμια μέχρι νυν Αθηναίοι θυούσι.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΘΗΣΕΥΣ

Παρόλα αυτά η ιστορική ή η παραδοσιακή καταγραφή του ονόματος συνδέεται με τη μάχη του Ευμόλπου και του Ερεχθέως.

Το όνομα αυτού του μηνός προέρχεται εμφανώς από την Βοή και το δραμείν ― έτσι βοηδρομείν, ή επί βοήν δραμείν, εδώ είναι τόσο καθαρό το κλασσικό ύφος του ιδιώματος αυτών των πανάρχαιων εποχών, για το ― τρέχοντας στη βοήθεια για κάποιον, ή ακόμη πιο καλά ― τρέχοντας στην αντίσταση και την απελευθέρωση μιας ξαφνικής επιθετικότητας, αυτό πρέπει να εξαχθεί από την παράδοση και αυτό είχε δώσει το όνομα σε αυτό τον μήνα.

Οι κυριότερες εορτές του μηνός είναι:

Τα Νικητήρια τη 2η

Επέτειοι των Μαχών των Πλαταιών και της Μυκάλεως την 3η

Τα Γενέσια στην 5η

Η Επέτειος της Μάχης του Μαραθώνος την 6η στους εορτασμούς της Αρτέμιδος Αγροτέρας

Τα Βοηδρόμια την 7η (υποθετικά)

Τα Χαριστήρια Ελευθερίας την 12η

Τα Μεγάλα Ελευσίνια ανοίγουν τη 13η (πομπή εφήβων)

Στις 15 ανοίγουν τα Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια (Επισήμως)

Τα Επιδαύρια την 17η ή την 18η

Ιερά Βουλή την 23η,  λήξις Μεγάλων Ελευσίνιων Μυστηρίων

Οι τρεις δεκάδες που αποτελούν τον μήνα και οι κυριότερες εορτές είναι οι παρακάτω:

ΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΚΑΣ

Στην δύση του ηλίου της 20ης Αυγούστου :  Α΄ Βοηδρομιώνος ΝΟΥΜΗΝΙΑ– πρώτη ισταμένου.

― εορτάζουμε τη νουμηνία του Βοηδρομιώνος, δηλαδή την εμφάνιση στον αττικό ουρανό της νέας σελήνης του μηνός, αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Απόλλωνα Νουμήνιο,  και σε άπαντες Ουράνιους θεούς, τελούμε τα Επιμήνια, στεφανώνουμε με δάφνη τα αγάλματα των θεών, και τοποθετούμε λιβάνι θυμίαμα.

Θυσία των Οργεώνων στον ήρωα Εργέτη στο ιερό του στον λόφο των Νυμφών, IG II² 2499, στην θυσία τελούνται τελετουργικά τραπεζώματα.

Σαν σήμερα ο Ίππαρχος παρατηρεί την β΄ διχόμηνο της σελήνης.

Εισάγεται το ιουλιανό ημερολόγιο στην Αθήνα  το έτος +127.

Στην δύση του ηλίου της 21ης Αυγούστου:  Β΄ Βοηδρομιώνος – δευτέρα ισταμένου, Αγαθού Δαίμονος.

― Εορτάζονται τα Νικητήρια της Αθηνάς επί του Ποσειδώνος για την πόλη των Αθηναίων. Στην οικιακή λατρεία η ημέρα αφιερώνεται στον Αγαθό Δαίμων και στους άπαντες χθόνιους θεούς,  τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωϊδες των Αθηναίων.  Ο Αγαθοδαίμων λατρεύεται ως  φύλαξ της οικογενειακής ευδαιμονίας και της πόλης, είναι ο προστάτης των καλλιεργειών και των αγρών, συν-λατρεύεται με την Αγαθή Τύχη.

Στην δύση του ηλίου της 22ης Αυγούστου :  Γ΄ Βοηδρομιώνος – τρίτη ισταμένου, τριτομηνίς Αθηνάς.

― η τρίτη ημέρα είναι αφιερωμένη στην Αθηνά και στις Χάριτες, η ημέρα ονομάζεται και τριτομηνίς. Σαν σήμερα διεξάγονται οι νικηφόρες μάχες των προγόνων στις Πλαταιές και στην Μύκαλη το έτος -479.

Στην δύση του ηλίου της 23ης Αυγούστου :  Δ΄ Βοηδρομιώνος – τετάρτη ισταμένου.

― Θυσία στο Δία Ελευθέριο στις Πλαταιές. Εορτάζονται τα Ελευθέρια των Πλαταιέων με την συμμετοχή των Αθηναίων. Προσφορές στην ηρωϊδα Βασίλη. Η ημέρα αφιερωμένη στην οικιακή λατρεία του Ερμού, της Αφροδίτης Πανδήμου, του Ηρακλέους και του Έρωτος. Οι δεισιδαίμονες τιμούν και τον Ερμαφρόδιτο. Στην Αθήνα τελούνται τα δείπνα των Τετραδιστών.

Στην δύση του ηλίου της 24ης Αυγούστου :  Ε΄ Βοηδρομιώνος – πέμπτη ισταμένου.

― Εορτάζουμε τα Γενέσια, επίσημη αττική εορτή προς τιμήν των Γενετών (προγόνων) και προσφέρουμε στον ήρωα Έποψ.

Στην δύση του ηλίου της 25ης Αυγούστου:  ΣΤ΄ Βοηδρομιώνος – έκτη ισταμένου.

― Εορτάζεται η Αρτέμιδα Αγροτέρα, και η Νίκη στη μάχη του Μαραθώνος. Τα Χαριστήρια Νίκης, πραγματοποιείται μεγάλη πομπή προς την Άγρα. H Άρτεμις Αγροτέρα είναι η Προστάτις των Οπλιτών. Μετά την Μάχη του Μαραθώνος οι Αθηναίοι ευχαριστούν την θεά  Αρτέμιδα Αγροτέρα με πλουσιοπάροχες θυσίες. Η θεά Άρτεμις Αγροτέρα είναι επίσης Προστάτις των Εφήβων. Μετά την Μάχη του Μαραθώνος οι Αθηναίοι ευχαριστούν την θεά Αρτέμιδα Αγροτέρα με πλουσιοπάροχες θυσίες. Η θεά Άρτεμις Αγροτέρα είναι επίσης Προστάτις των Εφήβων. Αυτή είναι η στρατιωτική άγρια πτυχή της Αρτέμιδος των Αθηναίων και η λατρεία της παραπέμπει αυστηρά στην προστασία των ηρώων ανδρών, εφήβων οπλιτών και ιππέων.  Η ημέρα είναι επίσης αφιερωμένη για την οικιακή λατρεία της Αρτέμιδος. Οι γυναίκες ζυμώνουν τις Σελήνες, άρτοι προσφορών για τα ιερά της Αρτέμιδος. Ιδιωτικές προσφορές στα ιερά της Αρτέμιδος. Μνημονεύουμε την Νίκη των θεών έναντι των Γιγάντων.

Στην δύση του ηλίου της 26ης Αυγούστου:  Ζ΄ Βοηδρομιώνος – εβδόμη ισταμένου.

―  ημέρα  ετήσιου εορτασμού για τον Απόλλωνα Βοηδρόμιο, εορτάζουμε τα Βοηδρόμια και πραγματοποιείται μεγάλη πομπή.

Στην μηνιαία εορτή τελούμε οικιακά για την μηνιαία λατρεία του Απόλλωνος στα συμβολικά γενέθλια του θεού.

Θυσία στο ημερολόγιο του δήμου του Θορικού στον ήρωα Κέφαλο και στις ηρωϊνες (ηρωϊδες) του Θορικού.

Ιδιωτικές προσφορές στον ήρωα Ίωνα των Αθηναίων (IG I³ 383. 147-9, IG IΙ² 4711), κατά τον 1ο αιώνα. Αυτές οι προσφορές σχετίζονται με τα Βοηδρόμια καθώς ο Ιών βοήθησε των Ερεχθέα στο Ελευσίνιο πόλεμο (Φιλόχορος FGrH 328 F 13. ο Ίων ήταν ο Πολέμαρχος στον πόλεμο (Παυσανίας 1. 31. 3). Συνυπεύθυνος και στον επερχόμενο Συνοικισμό που συντελέσθει (Αριστ. Αθην. Πολ. 41.1). Η Σύζυγός του είναι η Eλίκη, η κόρη του Σηλινού (Παυσ. 7. 1. 3), οι γυιοί του είναι επώνυμοι ήρωες των τεσσάρων παλαιών Ιωνικών Φυλών, Γελέων, Αιγικόρης, Αργάδης, και Όπλης (Ηρ. 5.66), αποίκισαν την Ασία και τις γειτονικές νήσους (Ευρ. Ιων 1576). Χώρισαν τον λαό σε Φυλές, Άριστ. Αθ. Πολ. 41.2, με βάση την τάξη (γεωργοί, δημιουργοί, ιερουργοί, φύλακες) Στράβων 383.

Στην δύση του ηλίου της 27ης Αυγούστου:  Η΄ Βοηδρομιώνος – ογδόη ισταμένου.

― σήμερα και κάθε μήνα στην ογδόη, τιμούμε τον Ποσειδώνα και τον ήρωα Θησέα.

Στην δύση του ηλίου της 28ης Αυγούστου:  Θ΄ Βοηδρομιώνος – ενάτη ισταμένου.

― οικιακή μεταγενέστερη λατρεία αφιερωμένη στην Ρέα, τις Μούσες και τον Ήλιο. 

Στην δύση του ηλίου της 29ης Αυγούστου :  Ι΄ Βοηδρομιώνος – δεκάτη ισταμένου.

ΜΕΣΗ ΔΕΚΑΣ

Στην δύση του ηλίου της 30ης Αυγούστου:  ΙΑ΄ Βοηδρομιώνος – πρώτη μεσούντος.

― Καθιερωμένη ημέρα Συνελεύσεων της Εκκλησίας του δήμου.

Στην δύση του ηλίου της 31ης Αυγούστου:  ΙΒ΄ Βοηδρομιώνος – δευτέρα μεσούντος.

― Την σημερινή ημέρα οι Αθηναίοι εορτάζουν τα Χαριστήρια Ελευθερίας από του Τριάκοντα. Η ημέρα είναι ιερή της Αθηνάς, πραγματοποιείται πομπή από τον Πειραιά μέχρι την Αθήνα και ακολουθούν θυσίες στην Ακρόπολη. Εορτή για την Ελευθερία, Δημοκρατία και λατρεία της θεάς Αθηνάς.

Στην δύση του ηλίου της 1ης Σεπτεμβρίου:  ΙΓ΄ Βοηδρομιώνος – τρίτη μεσούντος.

― Σήμερα πραγματοποιείται πομπή Εφήβων από την Αθήνα στην Ελευσίνα για την μεταφορά των Ιερών, προετοιμασές για τα Ελευσίνια Μυστήρια. Καταγράφονται ιδιωτικές θυσίες σε διάφορες θεότητες μεταξύ αυτών της Δήμητρος και της Κόρης.

Στην δύση του ηλίου της 2ης Σεπτεμβρίου:  ΙΔ΄ Βοηδρομιώνος – τετάρτη μεσούντος.

―   Οι Έφηβοι επιστρέφουν από την Ελευσίνα σε πομπή με τα Ιερά. Ο Φαιδυντής αναγγέλλει  κατά τα πάτρια στην ιέρεια της θεάς Αθηνάς. Τα ιερά τοποθετούνται στο Ελευσίνιον των Αθηναίων. Τελείται ιδιωτική εορτή από τους Οργεώνες, θυσία στον θεό ή τον ήρωα «Υποδέκτη» των ιερών (IG II² 2501).

Στην δύση του ηλίου της 3ης Σεπτεμβρίου:  ΙΕ΄ Βοηδρομιώνος – πέμπτη μεσούντος.

― Ελευσίνια Μυστήρια, Α΄ ημέρα: Αγυρμός. Ιερή μηνιαία ημέρα για την θεά Αθηνά, διχόμηνις.

Στην δύση του ηλίου της 4ης Σεπτεμβρίου:  ΙΣΤ΄ Βοηδρομιώνος – έκτη μεσούντος.

― Ελευσίνια Μυστήρια, Β΄ ημέρα: Άλαδε Μύσται – Έλασις. Οι καθαρμοί των Μυστών. Νίκη των Αθηναίων στη Νάξο το -378. Άφξη του Ξέρξη στην έρημη Αθήνα. Κατάληψη της Ακροπόλεως κάψιμο της Ιερής Ελαίας της Αθηνάς, ξαναβλασταίνει πριν την Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Θυσία στο ημερολόγιο του δήμου του Θορικού στον ήρωα Κέφαλο και στην σύζυγό του Πρόκρις

Στην δύση του ηλίου της 5ης Σεπτεμβρίου:  ΙΖ΄ Βοηδρομιώνος – εβδόμη μεσούντος.

― Ελευσίνια Μυστήρια, Γ΄ ημέρα: Θύα- ιερεία δεύρο. Σήμερα πραγματοποιείται η μεγάλη θεσία στις θεές της Ελευσίνας. Ευχή υπέρ της πόλεως, υπέρ των άλλων πόλεων, υπέρ της Βουλής, υπέρ των γυναικών, υπέρ των παιδιών της πολιτείας κατά τα πάτρια. Τελείται η νηστεία και ιδιωτικές θυσίες προς τιμήν των θεών Δήμητρος και Κόρης. Σαν σήμερα ο Αλέξανδρος (-335) καταλαμβάνει και αλώνει την Θήβα

Στην δύση του ηλίου της 6ης Σεπτεμβρίου:  ΙΗ΄ Βοηδρομιώνος – ογδόη μεσούντος.

― Ελευσίνια Μυστήρια, Δ΄ ημέρα: Επιδαύρια- Ασκληπιεία. Τιμάτε ο θεός Ασκληπιός. Τελούνται ιδιωτικές θυσίες προς τιμήν του Διονύσου και των άλλων θεών.

Στην δύση του ηλίου της 7ης Σεπτεμβρίου:  ΙΘ΄ Βοηδρομιώνος – ενάτη μεσούντος.

― Ελευσίνια Μυστήρια, Ε΄ ημέρα: Ίακχος. Τελείται πομπή επιστροφή των Ιερών της Δήμητρος και Κόρης και των μυστών στην Ελευσίνα. Πραγματοποιείται η Κρόκωσις και οι Γεφυρισμοί.  Σαν σήμερα καταφθάνουν οι Πέρσες στην Σαλαμίανα, -480 έτος,  και ο Σφοδρία αποτυγχάνει να καταλάβει τον Πειραιά το -378 έτος.

Στην δύση του ηλίου της 8ης Σεπτεμβρίου: Κ΄ Βοηδρομιώνος – εικάς.

― Ελευσίνια Μυστήρια, ΣΤ΄ ημέρα: Τελετή-Νηστεία-Κυκεών. Τελούνται καθαρμοί και θυσίες. Σαν σήμερα πραγματοποιείται η Νικηφόρα Ναυμαχία της Σαλαμίνας, -480 έτος. Στις μηνιαίες λατρείες η ημέρα είναι ιερή της θεάς Αθηνάς και του Απόλλωνος εικαδίου, τελούνται τα δείπνα των εικαδιστών. Ο Νέρχος ξεκινά το ταξίδι από τον Ινδό ποταμό,  το -326. Εγκατάσταση της Μακεδονικής φρουράς στην πόλη των Αθηναίων, το -322 έτος.

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΔΕΚΑΣ

Στην δύση του ηλίου της 9ης Σεπτεμβρίου:  ΚΑ΄ Βοηδρομιώνος – δεκάτη φθίνοντος.

― Ελευσίνια Μυστήρια, Ζ΄ ημέρα: Τελετές στο Τελεστήριο της Ελευσίνας, στην Αθήνα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην μηνιαία οικιακή λατρεία της Αθηνάς.

Στην δύση του ηλίου της 10ης Σεπτεμβρίου:  ΚΒ΄ Βοηδρομιώνος – ενάτη.

― Ελευσίνια Μυστήρια, Η΄ ημέρα: Πλημοχόαι, στην Αθήνα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην μηνιαία οικιακή λατρεία της Αθηνάς.

Στην δύση του ηλίου της 11ης Σεπτεμβρίου:  ΚΓ΄ Βοηδρομιώνος – ογδόη.

― Ελευσίνια Μυστήρια, Θ΄ ημέρα: Επιστροφή μυστών στις πατρογονικές τους εστίες. πραγματοποιείται η Ιερά Βουλή στην Ελευσίνα.

Στην δύση του ηλίου της 12ης Σεπτεμβρίου:  ΚΔ΄ Βοηδρομιώνος – εβδόμη.

― Τέλος Ελευσίνιων Μυστηρίων. Συνελεύσεις των Αθηναίων, της Βουλής στο Βουλευτήριο και στο Ελευσίνιο. Ικετηρίες στους βωμούς.

Στην δύση του ηλίου της 13ης Σεπτεμβρίου:  ΚΕ΄ Βοηδρομιώνος – έκτη.

― Συνελεύσεις και απόδοση τιμών στους Εφήβους ακοντιστές για την ανδρεία στην υπεράσπιση του λόφου των Μουσών.

Στην δύση του ηλίου της 14ης Σεπτεμβρίου:  ΚΣΤ΄ Βοηδρομιώνος – πέμπτη.

― Συνελεύσεις του συμβουλίου του Αρείου Πάγου στην Ελευσίνα.

Στην δύση του ηλίου της 15ης Σεπτεμβρίου:  ΚΖ΄ Βοηδρομιώνος – τετάρτη.

― Σήμερα καταγράφονται θυσίες στους Ερμή, την Γαία, την Άλοχο, τις Νύμφες, τον Αχελώο στην Έρχια. Στον δήμο Τειθράς τελούνται θυσίες από την Αιγηϊδα φυλή στην θεά Αθηνά. Συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου στο θέατρο του Διονύσου.

Στην δύση του ηλίου της 16ης Σεπτεμβρίου:  ΚΗ΄ Βοηδρομιώνος – τρίτη.

―  Ιερή ημέρα για την Αθηνά τριτογένεια στην Αθήνα.

Στην δύση του ηλίου της 17ης Σεπτεμβρίου:  Λ΄ Βοηδρομιώνος – ένη και νέα, τριακάς, .

― η τελευταία ημέρα  του μηνός. Την σημερινή ημέρα μνημονεύουμε τους νεκρούς προγόνους μας και τελούμε τα Νεκύσια στους τάφους των αγαπημένων μας· στην τριακάδα προσφέρονται τα δείπνα της Εκάτης.

Αφήστε μια απάντηση