ΗΡΩΟΛΑΤΡΕΙΑ : Ο Αίγευς ή Αιγεύς

ΗΡΩΟΛΑΤΡΕΙΑ : Ο Αίγευς ή Αιγεύς

Τόπος λατρείας.

Ο Αίγευς είχε κάποτε Λατρεία και Ηρώον στην Αθήνα, Παυσ. 1. 22. 5, Αρποκρατίων λήμμα Αιγείον.
Ο Παυσανίας προτείνει ότι το ηρώον δεν είναι στο σημείο δίπλα της Απτέρου Νίκης από όπου ο Αίγευς έπεσε και βρήκε το θάνατο. Το ηρώο πιθανόν βρίσκεται στο Δελφίνιο, το οποίο ίδρυσε (Ανεκ. Ελλ. 1. 255) και όπου ζούσε (Πλουτ. Θησ. 12. 6), ή κοντά στο ιερό της Αφροδίτης Ουρανίας το οποίο ιδρύθηκε και εδραιώθηκε πάλι από τον ίδιο. (Παυσ. 1. 14. 7)

Λ α τ ρ ε ί α
Λαμβάνει λατρεία ήρωος και ως Επώνυμος. Δέχεται ειδική λατρεία από την Αιγηίδα Φυλή, αλλά οι λεπτομέρειες αυτής της λατρείας δεν μας είναι γνωστές, εκτός από εκείνη του -2ου αιώνα, όπου ο ιερέας του επιλέγεται από τη Αγηϊδα φυλή (IG 112 952). Λατρεύεται επίσης ως μέλος των Επωνύμων ηρώων.

Μ υ θ ο λ ο γ ί α.
Γιος του Πανδίωνος, αδελφός του Παλλάδα , Νίσου και Λύκου• τον βρίσκουμε στο θραύμα του Σοφοκλή TGrF 24, και στην συλλογή αγγειογραφίας Ερυθ. Αγγείων ARv 1268.2, ως Αιγεύς• αλλά απουσιάζει από τα αδέρφια στο στη συλλογή ARV2 259.1 (λίγο πριν από το -480). Αργότερα οι συγγραφείς ακολουθούν αυτήν την εκδοχή (π.χ. ο Απολλόδωρος 3.15.5), αλλά επίσης υπήρχε και μια άλλη παράδοση ότι οι Παλλαντίδαι ισχυρίστηκαν ότι ο Αίγευς είναι ο υιος του Σκύρου (Απολλ. ιδ.), ή απλώς υιοθετήθηκε από τον Πανδίωνα (Πλούτ. 13.1).
Νυμφεύφθηκε την Μήτα (Μελίτη , Σχόλ. Ε. Μηδ.163) κόρη του Όπλη, αργότερα την Χαλκιόπη κόρη του Ρηξήνορος ή Χαλκόδονος (Φανόδημος FGrH 325 F 5), αλλά η συνεχιζόμενη έλλειψη νομίμων παιδιών του ήταν ο κύριος μύθος που συνδέεται με αυτόν. Διαβουλεύτηκε με το μαντείο της Θέμις, Ευρ. Μηδ. 677., Πλουτ. Θησ 3. 5. Πήγε στην Τροιζήνα και συνευρέθηκε με την Αίθρα, Απόλλοδ.. 3.15.7, Πλούτ. Θησ. 3.6. Τότε ίδρυσε και εδραίωσε την λατρεία της Αφροδίτης Ουρανίας λόγω της έλλειψης νομίμων απογόνων, Παυσ. 1.14.7.
Τέλεσε Γάμο με τη Μήδεια, Eυρ. Μηδ. 1384., Απολλόδ. Επιτ. 1.5, Παυσ. 2.3.8. Επέστρεψε και αναγνώρισε τον Θησέα, Πλουτ. Θησ. 12.2-6.

Θ ά ν α τ ο ς
Βλέποντας μαύρα τα πανιά του πλοίου του Θησέα, πήδηξε από την Ακρόπολη, Παύσ. 1.22.5, Δίοδ.. 4.61.7, κ.λπ. ή από έναν από τους λιμένες στη θάλασσα, Σούδα Λεξ. Αιγαίον πέλαγος. Υγ. Μυθ. 43

Ο Αίγευς είναι δημοφιλές θέμα του -5ου αιώνα στα ερυθρόμορφα αγγεία που τον απεικονίζουν, συνήθως μαζί με τον Θησέα. Τόσο ο Σοφοκλής (TGrF19-25) όσο και ο Ευριπίδης (Θρ.. 1 – 13 Nauck) έγραψαν μια τραγωδία Αίγευς .
Μια κωμωδία γράφτηκε επίσης με το ίδιο όνομα από τον Φιλλύλιο (Κοck 78 1-2).

Αφήστε μια απάντηση