ΓΥΜΝΟΠΑΙΔΙΑΙ-Η ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ- Η ΛΑΤΡΕΙΑ-Η ΑΓΩΓΗ-Ο ΑΠΟΛΛΩΝ-Ο ΠΑΙΑΝ-Η ΧΟΡΕΙΑ-Ο ΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΣΦΑΙΡΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΕΙΣ-ΟΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΕΦΗΒΟΙ,ΑΝΔΡΕΣ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ-ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ-Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

ΓΥΜΝΟΠΑΙΔΙΑΙ-Η ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ- Η ΛΑΤΡΕΙΑ-Η ΑΓΩΓΗ-Ο ΑΠΟΛΛΩΝ-Ο ΠΑΙΑΝ-Η ΧΟΡΕΙΑ-Ο ΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΣΦΑΙΡΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΕΙΣ-ΟΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΕΦΗΒΟΙ,ΑΝΔΡΕΣ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ-ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ-Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Οι Γυμνοπαιδίες (Γυμνοπαιδίαι). Η λογοτεχνική μαρτυρία

Η λογοτεχνική μαρτυρία σχετικά με τις Γυμνοπαιδίαι μπορεί να χωριστεί σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιέχει μαρτυρίες που αναφέρουν ρητά τη λατρεία και η δεύτερη ομάδα αφορά την χορεία που ονομάζεται γυμνοπαιδική. Είναι πιθανό ότι το όνομα της λατρείας προήλθε από αυτόν την χορεία και ότι η παράσταση αυτού του συγκεκριμένου χορού αποτέλεσε τον πυρήνα της λατρείας.

Ο Ηρόδοτος (6,67) λέει πώς ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Δημάρατος, ο οποίος εκδιώχθηκε από τη βασιλεία του το -491, προσβλήθηκε δημόσια κατά τη διάρκεια των Γυμνοπαιδιών από τον διάδοχό του, Λεωτυχίδα.

 Ο Θουκυδίδης (5.82.1-3) παρέχει τις πληροφορίες ότι οι δημοκράτες στο Άργος πραγματοποίησαν πραξικόπημα το καλοκαίρι του -417, όταν οι Σπαρτιάτες εόρταζαν τις Γυμνοπαιδίες. Οι ολιγάρχες στο Άργος ζήτησαν βοήθεια, αλλά οι Σπαρτιάτες αρχικά αρνήθηκαν την έκκλησή τους. Όταν οι Σπαρτιάτες άρχισαν τελικά την πορεία τους προς το Άργος και έφτασαν στην Τεγέα, έμαθαν για την τελική ήττα των ολιγαρχών και επέστρεψαν στη Σπάρτη για να συνεχίσουν τον εορτασμό των Γυμνοπαιδιών.

Ο Ξενοφών αναφέρει δύο φορές τις Γυμνοπαιδίες. Στα Απομνημονεύματα (1.2.61) λέει ότι ένας Σπαρτιάτης με το όνομα Λίχας διασκέδαζε τους ξένους, κατά τη διάρκεια των Γυμνοπαιδιών. Στα Ελληνικά (6.4.16) λέγεται πώς οι Σπαρτιάτες έμαθαν για την ήττα στη μάχη στη Λεύκτρα κατά την τελευταία μέρα των Γυμνοπαιδιών. Παρά τις καταστροφικές ειδήσεις, οι έφοροι αποφάσισαν να αφήσουν τη λατρεία να εξελιχθεί. Στους Νόμους του Πλάτωνος (1.633c), οι Γυμνοπαιδές αναφέρονται ως δοκιμασία αντοχής, Καρτέρησις, κατά τη διάρκεια της έντονης ζέστης. Το σχόλιο σε αυτό το απόσπασμα λέει ότι η λατρεία αποτελεί ασκήσεις στις οποίες τα αγόρια χτυπιόνται  μεταξύ τους1.

Αυτές οι ασκήσεις είναι μέρος ενός διαγωνισμού που διεξάγονται μέσα στη ζέστη του ήλιου. Η σφαίρα, σφαίραν ρίπτειν, φαίνεται επίσης ότι είναι μέρος της λατρείας, σύμφωνα με τα σχόλια. Τα σχόλια επίσης ομαδοποιούν τις Γυμνοπαιδίες με την διαμαστίγωσις και την κρυπτία2.

Λέει ότι αυτά τα στοιχεία αφορούν την ανδρεία. Η λατρεία είναι λοιπόν ένα μέρος πολλών δοκιμασιών αντοχής, των οποίων ο στόχος είναι να δημιουργήσουν  ανδρεία, μια αρετή που συνδέεται με τον πολεμιστή.

Τέσσερα αποσπάσματα στον Πλούταρχο αναφέρουν τις Γυμνοπαιδίες. Στη βιογραφία του Αγησίλαου (29.2-3), ο Πλούταρχος επαναλαμβάνει την ιστορία που ειπώθηκε από τον Ξενοφώντα, ότι οι Σπαρτιάτες έμαθαν για την ήττα στα Λεύκτρα όταν εόρταζαν την τελευταία ημέρα των Γυμνοπαιδιών.  Ο Πλούταρχος προσθέτει Χοροί των αγοριών, παίδες, παρίσταντο στο θέατρο όταν το μήνυμα έφτασε στη Σπάρτη. Στον Βίο του Λυκούργου (15.1) λέγεται ότι οι άγαμοι αποκλείονται από το να παρακολουθήσουν τις Γυμνοπαιδίες. Στον Κίμωνα (10.5) ο Πλούταρχος επαναλαμβάνει την αναφορά του Ξενοφώντος ότι ο Λίχας διασκέδαζε τους ξένους κατά την διάρκεια των Γυμνοπαιδιών.

Στο έργο του για τη μουσική (Ηθ.. 1134b-c) ο Πλούταρχος αποδίδει την ίδρυση των Γυμνοπαιδιών  στους πέντε άνδρες που ήταν υπεύθυνοι για τη δεύτερη οργάνωση, κατάστασις· της μουσικής στη Σπάρτη. Οι πέντε άντρες είναι ο Θαλήτας της Γόρτυνας, ο Ξενοδάμος των Κυθήρων, ο Ξενοκρίτος της Λοκρίδος, ο Πολύμνιστος του Κολοφώνα και ο Σακάδας του Άργους.

Ο Παυσανίας (3.11.9) δηλώνει, στην περιγραφή του για τη Σπάρτη, ότι οι Σπαρτιάτες εόρταζαν τις Γυμνοπαιδίες στο μέρος της αγοράς που ονομάζεται Χορός, το μέρος για τον χορό. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν αγάλματα του Απόλλωνος Πυθαέως, της Αρτέμιδος και της Λητούς. Λέει επίσης ότι οι έφηβοι εκτελούσαν χορούς προς τιμήν του Απόλλωνος και ότι οι Σπαρτιάτες διατηρούσαν σοβαρά αυτήν την λατρεία από άλλες. Ο Αθηναίος (15.678bc ) λέει ότι οι ηγέτες των Χορών, οι οποίοι εκτελούν κατά τη διάρκεια των Γυμνοπαιδιών, φορούν στέφανους από φύλλα φοίνικα3.

Οι στέφανοι ονομάζονται θυρεατικοί και φέρονται ως μνημείο της νίκης στη Θύρεα, η σημαντικότερη μάχη μεταξύ Λακεδαιμονίων και Αργείων για την κυριαρχία στην Κυνουρία, η οποία έγινε το -546. Σε αυτό το απόσπασμα αναφέρεται επίσης ότι ένας Χορός αγοριών εκτελούσε, και στα αριστερά τους βρισκόταν  ένας Χορός  ανδρών. Το κείμενο είναι ελλιπές  σε αυτό το απόσπασμα, αλλά είναι πιθανό ότι ένας τρίτος Χορός εκτελούσε επίσης και στέκονταν στη δεξιά μεριά των αγοριών. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Ηθ. 238a-b) ο οποίος δηλώνει ότι τρεις τύποι χορωδιών εκτελούσαν κατά τη διάρκεια εορτών στη Σπάρτη, οι Χοροί αποτελούνται αντίστοιχα από, παίδες, άνδρες  και γέροντες, που έχει προταθεί ότι ήταν η τρίτη χορωδία και αποτελούνταν από πρεσβύτερους4.

Αυτή η πρόταση επιβεβαιώνεται επίσης από το προαναφερθέν σχόλιο σχετικά με τους νόμους του Πλάτωνος, το οποίο λέει ότι οι Λάκωνες έχουν τρεις τύπους Χορών, αποτελούμενοι από παίδες, άνδρες και γέροντες. 5

 Οι Γυμνοπαιδίαι αναφέρονται από τους λεξικογράφους. Στη Σούδα, οι Γυμνοπαιδίαι περιγράφονται ως παραστάσεις Χορών αγοριών παίδων που άδουν ύμνους προς τον Απόλλωνα προς τιμήν των πεσόντων στη μάχη της Θύρεας.6

 Ο Ησύχιος δηλώνει ότι μερικοί άνθρωποι περιγράφουν τη λατρεία ως αποτελούμενη από έναν αγώνα στον οποίο οι έφηβοι έτρεχαν γύρω από το βωμό στις Αμύκλες, κτυπώντας ο ένας τον άλλον στην πλάτη, αλλά αυτό είναι λανθασμένο αφού η λατρεία λάμβανε χώρα στην αγορά και αποτελούνταν από χορωδικές παραστάσεις.7

 Στο Μέγα Ετυμολογικό η λατρεία περιγράφεται ως εορτή Λακεδαιμονίων, στην οποία οι παίδες, άδουν παιάνες στον Απόλλωνα προς τιμήν εκείνων που σκοτώθηκαν στη μάχη της Θυρέας. 8

 Η δεύτερη ομάδα τεκμηρίων ασχολείται με τον χορό που ονομάζεται γυμνοπαιδική. Σε μια ενότητα που ασχολείται με το θέμα της μουσικής, ο Αθήναιος παρέχει τρεις αναφορές για αυτόν τον χορό. Αν και δεν υπάρχει άμεση αναφορά, οι πληροφορίες λέγεται ότι συλλέχθηκαν από τον Αριστοξένο.

Στο απόσπασμα 14.630d, ο Αθηναίος λέει ότι υπήρχαν τρεις τύποι χορών στη λυρική ποίηση· ο πολεμικός χορός, πυρρίχη, η υπορχηματική και η γυμνοπαιδική. Η πυρρίχη χορεύεται με πανοπλία και η γυμνοπαιδική γυμνός, όπως υποδηλώνουν οι ονομασίες των χορών.

 Στο απόσπασμα 14.630e, η γυμνοπαιδική συγκρίνεται με μια τραγική χορεία που ονομάζεται εμμέλεια. Και οι δύο χαρακτηρίζονται σοβαρές, ως «βαρύ και σεμνόν».

Η τρίτη αναφορά, 14.631b, λέει ότι η γυμνοπαιδική είναι αυτό που οι αρχαίοι, οι παλαιοί, ονόμασαν αναπάλη. Εδώ αναφέρεται ρητά ότι η χορεία εκτελείται γυμνή και ότι οι ρυθμικές της κινήσεις αντιπροσωπεύουν έναν αγώνα πάλης και πυγμαχίας, ένα παγκράτιον. Ως παραλλαγές αυτού της χορείας, αναφέρονται οι οσχοφορικές και οι βακχικές χορείες. Αυτές οι χορείες και η γυμνοπαιδική λέγεται ότι είναι ανιχνεύσιμες στη λατρεία του Διονύσου.

Πρώϊμη έρευνα

Οι συζητήσεις για τις Γυμνοπαιδίες στην πρώϊμη βιβλιογραφία ήταν συχνά περιγραφικές και όχι ερμηνευτικές. Από ορισμένους μελετητές, η λατρεία δεν έχει θεωρηθεί καθόλου θρησκευτική εορτή. Ο Γουάντ, για παράδειγμα, αγνόησε εντελώς τη λατρεία στο έργο του  «Λακωνικές Λατρείες» του, και ο Νίλσσον αρνήθηκε τη λατρεία των θρησκευτικών του ιδιοτήτων των Γυμνοπαιδιών (Νίλσσον 1906). Ο τελευταίος, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπήρχε σχέση μεταξύ των Γυμνοπαιδιών και του Απόλλωνος, όπως εκφράζεται από διαφορετικές μαρτυρίες. Η σημασία της λατρείας, σύμφωνα με τον Νίλσσον, βρίσκεται στον αγωνιστικό της χαρακτήρα, τον οποίο προφανώς δεν θεωρούσε ως θρησκευτικό χαρακτηριστικό. Άλλοι ερευνητές μεταχειρίστηκαν την λατρεία ως ένα είδος ημι-θρησκευτικής τελετής στην οποία το στοιχείο της χορείας και της μουσικής ήταν μεγάλης σημασίας, και μάλιστα ως μέσο για τον εορτασμό των νεκρών στρατιωτών στη μάχη της Θυρέας. Ο Ζέχεν περιγράφει τις Γυμνοπαιδίες ως έναν μουσικό αγώνα που εορτάζεται προς τιμήν του Απόλλωνος Πυθέου.

Ο Χίλλερ βον Γκαιρτρίγκεν πηγάζει την ονομασία της λατρείας όχι από τους γυμνούς παίδες, αλλά από το γυμνός παίζειν, να χορεύεις γυμνός, όχι μόνο για τα αγόρια, αλλά και για τους ενήλικες άνδρες αλλά και τους πρεσβύτερους (1910). Σύμφωνα με τον Χίλλερ βον Γκαιρτρίγκεν, η λατρεία έγινε πολύ σημαντική για τη Σπάρτη με την προσθήκη χορωδιών που εορτάζουν τη μάχη της Θυρέας, την οποία χρονολογεί το -550.

 Ο στρατιωτικός χαρακτήρας της λατρείας τονίστηκε από τον Φαρνέλλ, ο οποίος θεώρησε τις Γυμνοπαιδίες ως μέρος μιας άλλης λατρείας του Απόλλωνος, τα Κάρνεια, όπως δείχνει μαρτυρία από τα Ανέκδοτα του Μπέκερ.( I, 234). Για τους Πρέλερ-Ρόμπερτ, λέγεται ότι οι Γυμνοπαιδίες εορτάζονται προς τιμήν του Απόλλωνος στην πτυχή του ως πολεμικού θεού (1894).

 Ο Βόλτε συζητά τις Γυμνοπαιδίες στο άρθρο του σχετικά με λακωνικές λατρείες, όπου προσπαθεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα για την πορεία της λατρείας (1929). Πιστεύει ότι διαρκούν πέντε ημέρες, μια μέρα για κάθε βασιλιά. Κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας μια χορωδία τελούσε από παίδες ειρηνείς,  και άνδρες.  Ωστόσο, όπως αρκετοί μελετητές πριν από αυτόν, δεν δίνει σωστή ερμηνεία της  λατρείας, αλλά την περιγράφει ως «μια απλή τελετή σοβαρής, σχεδόν ζοφερής σοβαρότητας»  Ολοκληρώνει τη συζήτησή του ως εξής «Πρέπει να αφήσω τους θρησκευτικούς ερευνητές να ερμηνεύσουν την αρχική έννοια αυτής της χορείας».

 Αν και η παρουσία του χορού και της μουσικής έχει συχνά παρατηρείται σε μελέτες λατρείας στην ελληνική θρησκεία, η σημασία αυτών των χαρακτηριστικών έχουν παραμεληθεί ή αντιμετωπιστεί ως κόσμηση εορταστική χωρίς βαθύτερη σημασία ή ως ένδειξη των πρωτόγονων ριζών του ελληνικού πολιτισμού. (Νίλσσον 1967).  Μερικές αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, ωστόσο, παρέχονται σε μελέτες της ελληνικής λατρευτικής πρακτικής που συζητούν τις λατρείες ως τελετές μύησης. Η Χάρισσον συζήτησε τους χορούς στην ελληνική λατρεία ως στοιχεία ενός αρχικού πρότυπου στο οποίο η εκμάθηση και η εκτέλεση των χορείων αποτέλεσαν μέρος της εμπειρίας των μυημένων. (Χάρισσον 1912).

 Ο Ζαίμερ και ο Μπρέλιτς, των οποίων τα έργα επικεντρώνονται στις ελληνικές λατρείες ως τελετές μύησης, τονίζουν τη σημασία της χορείας και της μουσικής σε θρησκευτικά περιβάλλοντα, αν και και οι δύο εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με τη θρησκευτική φύση των Γυμνοπαιδιών. Όπως και με τα Υακίνθια και τα Κάρνεια, ο Ζαίνμερ συζητά τις Γυμνοπαιδίες όσον αφορά τις τελετές μύησης (1939). Επισημαίνει τη στενή χρονολογική σχέση μεταξύ των τριών λατρείων και του εορτασμού τους μέσα σε μερικές ημέρες στα μέσα ή στο τέλος του καλοκαιριού. και η εκτέλεση των χορείων και των ωδών είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, της Αγωγής, στη σπαρτιατική κοινωνία. Οι παραστάσεις κατά τη διάρκεια της λατρείας δεικνύουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στην ωδή και την χορεία.  Επίσης, ο Ζαινμέρ, ωστόσο, είναι σκεπτικός για τη θρησκευτική φύση της λατρείας. ως τελετή μύησης.

 Ο Μπρέλιτς πραγματεύεται τις Γυμνοπαιδίες ως θρησκευτική τελετή που αποτελείται από ετήσιες παραστάσεις χορωδιών που αποτελούνται από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, στο μέρος της Αγοράς που ονομάζεται Χορός (1969). Ωστόσο, ο Μπρέλιτς δεν τις θεωρεί ως «πραγματική» λατρεία. Μια «πραγματική» λατρεία θα πρέπει, σύμφωνα με τον Μπρέλιτς, να έχει έναν ναό και ιερείς.

Ο σκοπός της λατρείας ήταν, κατά την άποψη του Μπρέλιτς, η έκθεση των νέων γενεών στους πολίτες. Αυτή η έκθεση είναι μέρος των τελετών μύησης που σταδιακά μεταμορφώνουν έναν πολίτη σε μυημένο. Αυτή η πρακτική μύησης, κατά την άποψη του Μπρέλιτς, δεν αποτελεί κμεταγενέστερη προσθήκη στη λατρεία, αλλά πάντα αποτελεί τον πυρήνα των Γυμνοπαιδιών. Σύμφωνα με τον Μπρέλιτς, ο υπαινιγμός της αναφοράς του Πλούταρχου για την ίδρυση των Γυμνοπαιδιών (Ηθ.1134β-γ) δεν είναι ότι η λατρεία ιδρύθηκε πραγματικά από αυτούς τους μουσικούς, αλλά ότι ένα αρχικά πρωτόγονο τελετουργικό, που ασχολούνταν με τη μύηση, έγινε το αντικείμενο μιας ριζικής μεταρρύθμισης, η οποία στην αρχαία μαρτυρία θεωρήθηκε ως το θεμέλιο της λατρείας.

Στοιχεία της λατρείας

Η Χορείας ως δοκιμασία αντοχής

Το σχόλιο στους Νόμους του Πλάτωνος τοποθετεί τις Γυμνοπαιδίες μαζί με την Κρυπτεία και την Διαμαστίγωσις και αναφέρει ότι αφορούν την ανδρεία (Σχ. Πλ. Νομ. 1.633a· τέταρτον). Αυτό το μείγμα στοιχείων από τον σχολιαστή έχει θεωρηθεί λάθος από μερικούς μελετητές, αλλά μια προσεκτική μελέτη των τριών χαρακτηριστικών αποδεικνύει ότι έχουν έναν κοινό παρονομαστή· θεωρούνται όλες ως δοκιμασίες αντοχής και είναι μέρος της Αγωγής, της οποίας ένας σημαντικός στόχος είναι να δημιουργήσει ένα ηθικό πρότυπο βασισμένο στην έννοια της ανδρείας.

Να ξεκινήσω με την κρυπτεία, ο Πλούταρχος (Λυκ. 28) λέει ότι η κρυπτεία σήμαινε ότι οι νεαροί άνδρες, οι νέοι, κατά καιρούς στέλνονταν από τους Άρχοντες, στην ύπαιθρο, εξοπλισμένους με ξίφη και απαραίτητα εφόδια. Αναμενόταν να παραμείνουν κρυμμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά τη νύχτα να είναι δραστήριοι και να σκοτώνουν κάθε είλωτα που είχαν πιάσει. Οι έφοροι κήρυσσαν πόλεμο εναντίον των ειλώτων μία φορά το χρόνο μόλις ανελάμβανον τα καθήκοντά τους, ώστε να μην υπάρχει μίασμα σε όσους τους σκότωναν (Πλ.Λυκ. 28. 4).  Ο Πλάτων (Νόμ. 1.633b-c) λέει ότι η κρυπτεία είναι μια δοκιμασία αντοχής, καρτέρησις, συμπεριλαμβανομένης της πεζοπορίας με γυμνά πόδια το χειμώνα και του ύπνου στο έδαφος. Το σχόλιο σε αυτό το απόσπασμα λέει ότι η κρυπτεία σήμαινε ότι ο νέος στέλνεται έξω από την πόλη για μια περίοδο παραμονής και για αυτό το διάστημα  δεν του επιτρέπεται να παρατηρηθεί ή να ανιχνευθεί από κανέναν. Εκείνοι που έτυχαν να παρατηρηθούν τιμωρούνταν. Ο νέος έπρεπε να περιπλανηθεί στα βουνά και να μην έχει δούλους μαζί του αλλά και προμήθειες φαγητού. Στέλνονταν γυμνός και έπρεπε να υποστηρίξει τον εαυτό του με την ικανότητά του στην κλοπή. Η περίοδος διαρκεί για ένα χρόνο και θεωρείται προετοιμασία για τον πόλεμο.

 Η κρυπτεία με το σύνολο των κανόνων και απαγορεύσεών της ερμηνεύτηκε από τον Ζαινμέρ ως μέρος ενός κύκλου τελετουργιών μύησης (1913). Η διαμονή στην άγρια ερημιά, η έλλειψη ρούχων και προμηθειών, η κλοπή τροφίμων και ο φόνος των ειλώτων  δείχνουν έναν τρόπο διαβίωσης που ήταν άρνηση της πολιτισμένης ζωής.

Όσον αφορά την διαμαστίγωσις, ο Πλούταρχος (Πλ.Ηθ. 239d) λέει ότι οι παίδες, στη Σπάρτη, χτυπιόνταν με μάστιγες, για μια ολόκληρη ημέρα στο βωμό της Αρτέμιδος Ορθίας, συχνά μέχρι το θάνατο. Αυτή η μαστίγωση τέθηκε ως αγώνισμα αντοχής· αυτός που θα μπορούσε να αντέξει να μαστιγωθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και με τον μεγαλύτερο αριθμό χτυπημάτων, θεωρούταν ο νικητής.  Αυτός ο αγώνας που ονομάζεται διαμαστίγωσις διεξάγεται κάθε χρόνο (Πλ. Ηθ. 239d). Ο νικητής λαμβάνει τον τίτλο βωμονίκης,  ο νικητής στον βωμό, έναν τίτλο που κρατά για όλη του την ζωή (IG V,1 652).

Ο Παυσανίας (3.16.6) αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια αυτού του τελετουργικού η ιέρεια στέκεται κρατώντας την ξύλινη εικόνα (ξόανον) της Αρτέμιδος Ορθίας ή της Λυγοδέσμας. Εάν οι μάστιγοι-βασανιστές δεν χτύπησαν όσο πιο δυνατά μπορούσαν, το ξόανον γινόταν τόσο βαρύ που η ιέρεια δεν μπορούσε να το μεταφέρει.

Η παρουσία της ιέρειας επιβεβαιώνει τη θρησκευτική φύση του εθίμου. Ο Ζαίνμερ συσχετίζει αυτήν την λατρεία με το τελετουργικό σύμπλεγμα, του οποίου το επίκεντρο είναι ο βωμός της Αρτέμιδος Ορθίας (1939). Είναι της άποψης ότι η διαμαστίγωσις είναι μέρος τελετών μύησης. Αυτή είναι επίσης η άποψη του Μπρέλιτς, σύμφωνα με την οποία το στοιχείο της μαστίγωσης μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα είδος τελετουργικού θανάτου που σχετίζεται με τον μεταμόρφωση του μυημένου από την μια κατάσταση στην άλλη. Η κρυπτεία και η διαμαστίγωσις μπορούν επομένως να θεωρηθούν ως συνδεόμενες δοκιμασίες με τελετές μύησης.

Το τρίτο στοιχείο που σχετίζεται με την ανδρεία είναι οι Γυμνοπαιδίαι. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμ. 1.633c) οι χοροί πραγματοποιούνται μέσα σε έντονη ζέστη. Το σχόλιο σε αυτό το απόσπασμα λέει ότι η λατρεία περιλαμβάνει κάποιο είδος μάχης και επίσης ένα παιχνίδι με σφαίρα (μπάλα). Η λατρεία περιλαμβάνει λοιπόν τόσο τις παραστάσεις χορωδιών μέσα σε έντονη ζέστη όσο και τα παιχνίδια μάχης και σφαίρας, χαρακτηριστικά που μπορούν να θεωρηθούν ως δοκιμασίες αντοχής.

Μια αναφορά στο Λουκιανό (Aναχ. 38) συνδέει τον ξυλοδαρμό με το παιχνίδι. Λέει ότι οι Σπαρτιάτες χτυπούν ο ένας τον άλλον στο θέατρο πάνω από μια μπάλα. Σύμφωνα με τον Παυσανία (3.14.6) υπήρχε μια κατηγορία εφήβων που ονομάζονται σφαιρείς και τους ορίζει ως εκείνους που έπαψαν να είναι έφηβοι και άρχισαν να υπολογίζονται μεταξύ των ανδρών. Οι σύγχρονοι μελετητές εξήγησαν τους σφαιρείς ως παίκτες της σφαίρας, εξάγοντας την λέξη από την σφαίρα (μπάλα).

Ο Κράϊμης συζητά επίσης τις επιγραφές που αφορούν τους σφαιρείς (1949). Οι επιγραφές απαριθμούν τους νικητές σε ένα αγώνισμα και εμφανίζονται σε στήλες με αετώματα που φέρουν αναπαραστάσεις κυκλικών αντικειμένων, πιθανώς μπάλες.  Επιπλέον, ένα συγκεκριμένο αγώνισμα που ονομάζεται σφαιρομαχία αναφέρεται στην τελευταία μαρτυρία.

Μερικά χαρακτηριστικά των Γυμνοπαιδιών αφορούν ένα παιχνίδι που συνδυάζει τη σφαίρα και την πυγμή (πυγμαχία) (Αθηναίος 14.631b), θα πρέπει εδώ να προστεθεί, ότι η γυμνοπαιδική περιγράφεται ως παγκράτιον. Αυτό το αγώνισμα, το οποίο ο σχολιαστής επισημαίνει ως αγών, πιθανότατα ονομάζεται Σφαιρομαχία. Οι διατηρημένες επιγραφές απαριθμούν τους νικητές που ανήκουν στην ηλικιακή τάξη που ονομάζονται σφαιρείς. Αυτή η ηλικιακή τάξη έχει προφανώς σημαντικό ρόλο στις Γυμνοπαιδίες, και οργανώνονται σύμφωνα με τον Άρχοντα.  Συνοψίζοντας, ο λόγος για τον σχολιαστή που αναφέρει τις Γυμνοπαιδίες μαζί με την κρυπτεία και την διαμαστίγωσις είναι ότι η λατρεία ενήκει σε μια μια σειρά σοβαρών δοκιμασιών αντοχής που χαρακτήριζαν το σπαρτιατικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τις Γυμνοπαιδίες είναι η γυμνότις, όπως δείχνει το ίδιο το όνομα της λατρείας. Η γυμνότις πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύμβολο που εκφράζει τον χαρακτήρα της λατρείας. Η πιο άμεση σημασία της γυμνότητας σε αυτό το πλαίσιο είναι η απώλεια ταυτότητας και βαθμίδος. Στη Σπάρτη, όταν ένα παιδί είχε εισέλθει στην αγωγή, φορά το ίδιο ιμάτιο για ένα ολόκληρο έτος (Ξεν. Λακ. Πολ. 2. 4, Πλουτ. Ηθ. 237b). Η αλλαγή του ιματίου θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του τελετουργικού. Η γυμνότις δεν είναι επομένως ένα κοινό χαρακτηριστικό στην καθημερινή ζωή στη Σπάρτη, αλλά περιορίζεται σε ορισμένες λατρείες και πιθανώς σε ορισμένες ηλικιακές τάξεις.  Όπως προαναφέρθηκε, οι δοκιμασίες αντοχής έχουν συζητηθεί από τους μελετητές ως μέρος ενός κύκλου τελετουργιών μύησης στη σπαρτιατική κοινωνία. Εκτός από τις συζητήσεις των Ζαίνμερ και Μπρέλιτς, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις με βάση το έργο του Βίκτωρ Τέρνερ (1969).  

Ο Τέρνερ ασχολήθηκε με την έννοια του περιορισμού κατά την εξήγησή του για τις τελετουργίες των ανθρώπων μιας φυλής του Κονγκό, των Ndembu. Παίρνει αυτήν την ιδέα από τον Γκέννεπ, για τον οποίο όλες οι τελετές της Μετάβασης χαρακτηρίζονται από τρεις φάσεις· αποχωρισμός, περιορισμός και ενσωμάτωσις (1960). Η πρώτη φάση σήμαινε τον αποχωρισμό του ατόμου ή της ομάδας από μια σταθερή κατάσταση. Η δεύτερη φάση περιγράφεται από τον Turner ως μια μεταβατική φάση που χαρακτηρίζεται από σύμβολα ασάφειας. Στην τρίτη φάση, οι μυημένοι εντάσσονται στην κοινωνία.

 Η συμβολή του Turner είναι ότι έχει εστιάσει την προσοχή στη δεύτερη φάση στο σχέδιο του Γκέννεπ, την οριακή περίοδο και έχει μελετήσει τον συμβολισμό που αναπτύχθηκε σε αυτό το στάδιο.

Ο Τέρνερ παρατήρησε ότι οι μυημένοι στο δεύτερο στάδιο συνδέονται με σύμβολα διφορούμενης φύσης. Καθώς βρίσκονται στη διαδικασία αλλαγής κατάστασης, η κατάσταση και τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι αυτά μιας κανονικής κατάστασης. Συνδέονται συχνά με το θάνατο, την αορατότητα, το σκότος, την απομόνωση στην άγρια φύση, και την αμφιφυλοφιλία. Μπορούν να φορούν προσωπίδες, συχνά τερατώδους φύσης, ή είναι γυμνοί ως ένδειξη έλλειψης ταυτότητας και βαθμίδας. Η περιοριστική κατάσταση συνδέεται συχνά με ποινές διαφορετικών ειδών και την απαίτηση υπακοής και απόλυτης υποταγής στην εξουσία. Κατά τη διάρκεια της οριακής φάσης, οι αρχάριοι διδάσκονται και έρχονται σε επαφή με τις παραδόσεις της κοινωνίας (Τέρνερ 1969). Αυτές οι παραδόσεις είναι συχνά ιερού χαρακτήρα, που συνδέονται με τους θεούς και τους μύθους της κοινωνίας. Για να αλλαχθεί η κατάσταση πρέπει να έρθει σε επαφή με την ιερή γνώση της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η γνώση δεν πρέπει απαραίτητα να είναι ωφέλιμης φύσης, αλλά θα μπορούσε να αφορά ωδές και χορείες που μεταφέρουν μύθους σχετικά με την καταγωγή του κόσμου.

Σύμφωνα με τον Τέρνερ, η οριακή φάση σχετίζεται με την ιερή διάσταση. Αυτή η φάση εμφανίζεται συχνά ως επικίνδυνη, απειλή για τη συνήθη τάξη της κοινωνίας, και ως εκ τούτου περιβάλλεται από οδηγίες και απαγορεύσεις. Η αντίθεση μεταξύ της οριακής φάσης και της τάξης της κοινωνίας μπορεί να εκφραστεί με τις ακόλουθες δυαδικές αντιθέσεις:

 μετάβαση – κατάσταση

 απουσία κατάστασης –  κατάσταση

γυμνότητος ή ομοιόμορφη ενδυμασία – διακριτική

ενδυμασία

σεξουαλική συνέχεια – σεξουαλικότητα

 ιερή οδηγία σεξουαλικότητας – τεχνική γνώση

αποδοχή του πόνου και των βασάνων – αποφυγή

πόνου και ταλαιπωρίας

 Προσαρμόζοντας αυτές τις παρατηρήσεις στις Γυμνοπαιδίες, είναι προφανές ότι στοιχεία της λατρείας μπορούν να συσχετιστούν με τον συμβολισμό που συνδέεται με την οριακή φάση των τελετουργιών. Αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρήθηκαν ως δοκιμασίες αντοχής, που επιβλήθηκαν στις ηλικιακές τάξεις που ήταν στη διαδικασία ενσωμάτωσης στη σπαρτιατική κοινωνία ως πολίτες. Η σοβαρή και συχνά σκληρή φύση των δοκιμασιών θα μπορούσε να ερμηνευθεί υπό το φως της υπακοής και της υποταγής που συχνά δοκιμάζεται κατά τη διάρκεια τελετών μύησης.

Κατά τη διάρκεια της κρυπτείας, οι νέοι ζουν για ένα χρόνο σε ένα περιορισμένο στάδιο της ζωής, πέρα ​​από την αποδεκτή τάξη της πόλης. Αυτό το στάδιο σηματοδοτεί την αλλαγή από τη μια ηλικιακή τάξη στην άλλη, αν και δεν είναι γνωστό ακριβώς ποια ηλικιακή τάξη συμμετείχε στην κρυπτεία· παρακάτω θα υποστηρίξω ότι η κρυπτεία ανήκε στην ηλικιακή τάξη μεταξύ 18 και 20 ετών. Η κρυπτεία, ως η πιο ριζοσπαστική αντιστροφή της πολιτισμένης ζωής, βιώνεται έτσι αμέσως πριν ένας Σπαρτιάτης μπει στην ηλικία του είρην και γίνει μέλος του στρατού. Είναι δυνατόν να συμπεράνουμε ότι οι Γυμνοπαιδίες, μαζί με τελετουργικά στοιχεία όπως η κρυπτεία και η διαμαστίγωση, είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σπαρτιατική κοινωνία. Η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη χαρακτηρίζεται από μια οριακή φάση στην οποία ο μύστης δεν επιτρέπεται να φορά ρούχα. Το γυμνό έγινε όχι μόνο σύμβολο της έλλειψης ταυτότητας, αλλά και όργανο για την προσδοκία μιας νέας ταυτότητας, μιας νέας κατάστασης. Το γυμνό είναι λοιπόν ένα διφορούμενο σύμβολο, που υπαινίσσεται τόσο το παλιό καθεστώς, ως στέρηση, ως και τη νέα κατάσταση στην οποία επρόκειτο να εισαχθεί ο μυημένος, που συμβολίζεται για ορισμένες ηλικιακές τάξεις με την απόκτηση νέων ρούχων. Ωστόσο, καθώς οι πολίτες συμμετέχουν επίσης στη λατρεία, η περιοριστική περίοδος ισχύει για ολόκληρο το σώμα των ανδρών κατοίκων στη Σπάρτη.

 Η Χορεία ως εκπαίδευση

Η λογοτεχνική μαρτυρία σχετικά με τις Γυμνοπαιδίες μαρτυρεί ένα θρησκευτικό τελετουργικό που βασίζεται στις παραστάσεις ωδών και χορών και σε διάφορες φυσικές δραστηριότητες, οι οποίες θεωρούνται ως δοκιμασίες αντοχής, καρτερήσεις. Τόσο η χορωδία όσο και η σωματική δραστηριότητα διεξάγονται  ως αγώνες. Επιπλέον, οι χορωδίες παρίστανται  σε ένα μέρος της αγοράς που ονομάζεται Χορός, ο χώρος του χορού, όπου, σύμφωνα με τον Παυσανία (3.11.9), όπου στήνονται εικόνες του Απόλλωνα Πυθαέως, της Αρτέμιδος και της Λητούς.

Η εξέχουσα θέση του χορού και της μουσικής, σε συνδυασμό με τις φυσικές δοκιμασίες, είναι πιθανώς ο αποφασιστικός παράγοντας πίσω από τις σκεπτικιστικές παρατηρήσεις σχετικά με τη θρησκευτική φύση των Γυμνοπαιδιών, που εκφράζουν ορισμένοι μελετητές.  Ο  Μπρέλιτς (1969, 173) παρατηρεί ότι οι Γυμνοπαιδίες δεν είναι μια ολοκληρωμένη λατρεία, καθώς δεν έχει ναό και ιερείς που να σχετίζονται με αυτήν, αυτή η παρατήρηση είναι μια αντιπροσωπευτική άποψη αυτών των μελετητών.

Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο σε σχέση με την ένταση ότι η Χορεία, ο συνδυασμός του χορού και της μουσικής, είναι μια σημαντική θρησκευτική έκφραση στην πρώιμη ελληνική λατρεία, ισοδύναμη με τη θυσία. Πριν συζητήσω τη σχέση μεταξύ της χορείας και της θρησκείας, ωστόσο, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την σχέση ανάμεσα στην χορεία και την εκπαίδευση στην σπαρτιατική κοινωνία.

Το δεύτερο βιβλίο των νόμων του Πλάτωνος είναι η πρώτη επεξεργασία του θέματος της χορείας στην ελληνική λογοτεχνία. Αυτή η συζήτηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία, η παιδεία, περιλαμβάνεται στη χορεία, ο συνδυασμός χορού και ωδής, όρχησις και ωδής. (Πλ. Νομ. 2.672e, Πολιτεία 3.411e-412a). Για τον Πλάτωνα, η χορεία είναι προφανώς ένα θεμελιώδες μέσο για την ένταξη των ανερχόμενων γενεών στους πολίτες . Μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι αναφορές του Πλάτωνα αφορούν τις επιθυμίες του σχετικά με τις συνθήκες σε μια ουτοπική πόλη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές πραγματικότητες. Ωστόσο, έχει υποτεθεί ότι μεγάλο μέρος της επιχειρηματολογίας σχετικά με τη χορεία ως εκπαίδευση στους Νόμους επηρεάζεται από τις πραγματικές συνθήκες στη Σπάρτη.

 Σύμφωνα με τον Μιούλεν (1982), στο έργο του για τον Πίνδαρο και την χορεία, οι χορωδιακές δραστηριότητες που συζητήθηκαν από τον Πλάτωνα επηρεάζονται αναμφίβολα από τη σημασία της χορείας στον ελληνικό πολιτισμό και από μια προσπάθεια του Πλάτωνα να διατηρήσει αυτό που είχε ήδη διαλυθεί. Ο Πλάτων, μέσω του Αθηναίου ως εκπροσώπου του, υποστηρίζει τη σύνδεση μεταξύ της αρετής και της τέχνης της χορείας και μεγάλο μέρος της συζήτησης είναι επικεντρώνεται σε αυτό το θέμα. Στην ιδανική πόλη, η χορεία περιλαμβάνει την απομίμηση καταστάσεων χαρακτήρα του καλού πολίτη. Κάποιος θα γίνει καλός πολίτης μέσω του χορού και της ωδής των κατάλληλων χορωδιακών έργων.

Η πιο σημαντική πτυχή της χορείας τόσο για τον Πίνδαρο όσο και για τον Πλάτωνα, θα ήταν, κατά την άποψη του Μιούλεν, αυτό το μιμητικό στοιχείο, καθώς έκανε τους εκτελεστές να μιμούνται τη συμμετοχή των πολιτών και να «μάθουν τι είναι και τι θα  γίνουν».  Η παρουσία τριών τύπων χορωδιών, αποτελούμενες αντίστοιχα από αγόρια, άντρες και ηλικιωμένους, θα είχαν τον ακόλουθο εκπαιδευτικό σκοπό.

 Τα αγόρια είναι στη μέση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην πραγματικότητα μαθαίνουν πώς να γίνουν πολίτες. Οι παραστάσεις τους είναι ασκήσεις και απομιμήσεις τραγουδιών και κινήσεων που σχετίζονται με την καλή συμπεριφορά ενός ελεύθερου πολίτη.

 Οι χορωδίες των ανδρών, στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστούν ορατή την κατάσταση του ενήλικου και του πολίτη, και έτσι χρησιμεύουν ως πρότυπο για τις νεότερες γενιές.

Οι πρεσβύτεροι αντιπροσωπεύουν την πράξη κρίσης και αξιολόγησης της απόδοσης των νεότερων γενεών. Μόνο οι πρεσβύτεροι έχουν την σοφία και απέκτησαν τη γνώση για να είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως και να κρίνουν τα προηγούμενα στάδια της ζωής.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας της χορείας πρέπει να διατηρηθούν στη ζωή μέσω συνεχών ασκήσεων. Οι αξίες που εκφράζονται μέσω της χορείας διατηρούνται έτσι στη ζωή σε μια ατελείωτη διαδικασία.

Τόσο η χορεία όσο και η παιδεία έχουν θεϊκή προέλευση, σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμοι 2.654α). Η προέλευση της παιδείας οδηγεί στον Απόλλωνα και στις Μούσες και η προέλευση των ρυθμικών κινήσεων εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο: «Τώρα, ενώ όλα τα άλλα πλάσματα στερούνται οποιασδήποτε αντίληψη για τα διάφορα είδη τάξης και ρυθμού στην κίνηση, που ονομάζουμε ρυθμό και αρμονία, σε εμάς τους ανθρώπους, οι θεοί, οι οποίοι μας δόθηκαν, όπως είπαμε, και είναι οι συγχορευταί μας στην χορεία,  μας έχουν δώσει την ευχάριστη αντίληψη του ρυθμού και της αρμονίας, τα οποία μας αναγκάζουν να κινηθούμε και να καθοδηγήσουμε τις χορωδίες μας, συνδέοντας μας, τον ένα με τον άλλον με ωδές και χορείες» (Πλ.Νόμ. 2.653e-654a). Για τον Πλάτωνα, η χορεία είναι επομένως θεμελιώδες χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης των ανερχόμενων γενεών.

 Για να επιστρέψουμε στη Σπάρτη, μια σειρά από μαρτυρίες υποδεικνύουν τη σημασία της χορείας ως εκπαιδευτικής δύναμης στην Σπαρτιατική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Λυκ. 21.1) ένα ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης των νεαρών Σπαρτιάτων είναι αφιερωμένο στην ποίηση και τη μουσική. Προσθέτει ότι οι περισσότερες ωδές εκτελούνταν ως έπαινοι ανδρών που είχαν πεθάνει για την πόλη. Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια των Γυμνοπαιδιών όταν οι χορωδίες εορτάζουν τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη της Θυρέας.

Ο Πλούταρχος (Λυκ. 21.2 Ηθ.  238a-b) δίνει ένα παράδειγμα τριών χορωδιών που αποτελούνται  αντίστοιχα, παίδες, άνδρες και πρεσβύτεροι ερμηνεύουν μια ωδή ανταγωνιστικού χαρακτήρα, κατά την οποία οι παίδες άδουν ότι θα είναι πιο γενναίοι από τις παλαιότερες γενιές. Αυτή η αναφορά φαίνεται να ισχύει για τις σπαρτιατικές λατρείες γενικότερα, και το τεκμήριο από τον Αθηναίο (15.678c) επιβεβαιώνει ότι αυτό ισχύει για τις Γυμνοπαιδίες (Αθ. 15.678c = Σωσίβιος FGrHist 595 F 5).

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Λυκ. 21.3), τόσο ο Τέρπανδρος όσο και ο Πίνδαρος συνέδεσαν τη μουσική ζωή στη Σπάρτη με την ανδρεία, μια αρετή που συνδέθηκε με τις δοκιμασίες αντοχής που περιγράφονται παραπάνω και σχετίζεται στενά με το ιδανικό του Σπαρτιάτη πολίτη ως πολεμιστής. Λέει επίσης ότι πριν από τις μάχες, ο βασιλιάς θυσιάζει στις Μούσες, και αυτή την συνήθεια την θεωρεί ως απόδειξη της σχέσης μουσικής και πολέμου μεταξύ των Σπαρτιατών.

Στη Σπάρτη, ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να παράγει αφοσίωση και υπακοή στην πόλη. Ο Σπαρτιάτης πολεμιστής είναι αφιερωμένος στην πόλη, ενώ οι ομηρικοί ήρωες είναι προσκολλημένοι σε ένα άτομο, έναν βασιλιά. Τα στοιχεία σχετικά με τις Γυμνοπαιδίες καθιστούν σαφές ότι για έναν Σπαρτιάτη πολίτη ο δεσμός αυτός ενισχύεται και ανανεώνεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής με τις παραστάσεις όλων των ηλικιακών τάξεων σε αυτήν τη λατρεία. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφωθούν με ένα παραδοσιακό πρότυπο ρυθμού και κίνησης, εκπαιδευόμενο από ηλικιωμένους που επέβαλαν την εξουσία τους στις νεότερες γενιές.

Η εκπαίδευση με την επίβλεψη της χορείας έγινε ένα μάθημα για την υπακοή σε ένα σύνολο κανόνων, τους αρχαίους κανόνες της μουσικής, οι αρχαίοι της μουσικής νόμοι (Αθ. 14.633b).

Όταν ο Αθηναίος (14.632f) δηλώνει ότι από όλους τους  Έλληνες, οι Σπαρτιάτες έχουν διατηρήσει πιστά την τέχνη της μουσικής, δεν υπάρχει λόγος αμφιβολίας ότι αυτό συνέβη και με την τέχνη της χορείας, καθώς και η μουσική και ο χορός συμπεριλαμβάνονται στην χορεία. Η αναφορά για την προσεκτική διατήρηση των αρχαίων ωδών, αι αρχαίαι ωδαί, είναι σύμφωνη με την καταγραφή του Πολυκράτους για τα Υακίνθια κατά την οποία  μερικές χορείες πραγματοποιούνται στο παραδοσιακό πρότυπο,  δηλαδή κίνησις αρχαϊκή (Αθ. 4.139e).

Ο Λουκιανός (περί Ορχ. 10-12), γράφοντας για το θέμα της χορείας, αναφέρει τη σημασία της χορείας στη σπαρτιατική κοινωνία και πώς η χορεία συνδέθηκε με τον πόλεμο. Σε σχέση με αυτό δηλώνει ότι η χορεία είναι επίσης σημαντική στην εποχή του, δηλαδή τον -2ο αιώνα Λέει επίσης ότι οι έφηβοι εκπαιδεύονται τόσο στη χορεία όσο και σε άλλες σωματικές ασκήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο και ότι οι ασκήσεις τους τελείωναν με την παράσταση κυκλικών χορών με έναν αυλωδό στη μέση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην καταγραφή του Λουκιανού κάνει η αναφορά για έναν χορό που ονομάζεται όρμος (περί Ορχ. 12). Αυτός ο χορός εκτελείται από αγόρια και κορίτσια μαζί. Ο Λουκιανός λέει ότι τα αγόρια έκαναν βήματα και στάσεις νεαρών ανδρών, τα νεανικά ορχούμενος. Από αυτό το απόσπασμα νομίζω ότι είναι δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ορισμένα στοιχεία των χορείων συνδέονται με συγκεκριμένες ηλικιακές τάξεις και ότι οι χορείες διέφεραν στη χορογραφία τους ανάλογα με την ηλικιακή τάξη που τελεί την χορεία. Φαίνεται λοιπόν σαν κάθε ηλικιακή τάξη να έχει το δικό της χορογραφικό πρότυπο.

Αμέσως μετά την περιγραφή αυτού του χορού, ο Λουκιανός δηλώνει ότι οι Γυμνοπαιδίες χορεύονται με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή ότι οι χορείες μοιάζουν με μια σειρά από χάντρες. Πιθανότατα εννοεί ότι μερικές χορείες κατά τη διάρκεια των Γυμνοπαιδιών πραγματοποιούνται όπως οι χορείες όρμος που αυτές θεωρούνταν προετοιμασίες για πόλεμο.

Συγκεκριμένες χορωδίες συσχετίστηκαν με τον εορτασμό διαφόρων μαχών στη Θυρέα, μια περιοχή στη βορειοανατολική παραμεθόρια περιοχή, η Κυνουρία, μεταξύ Σπάρτης και Άργους. Σύμφωνα με ένα απόσπασμα από τον Σωσίβιο στον Αθηνάιο (Αθηναίος. 15.678b-c), οι ηγέτες των χορωδιών που χόρευαν κατά τη διάρκεια του Γυμνοπαιδιών φορούσαν στέφανους από φύλλα φοίνικα, θυρεατικοί, και υποτίθεται ότι μετέφεραν την ανάμνηση της σπαρτιατικής νίκης στη Θυρέα. [Εικ].

Εικ. Αμυκλαίο, Λακωνία. Νέος με θυρεατικό στέφανο. Αθήνα Αρχαιολογικό Μουσείο.

 Ο Παυσανίας (3.2.2-3· 3.7.2· 3.7.5) παρέχει παραδόσεις για διαμάχες μεταξύ Σπάρτης και Άργους, σύγχρονες με τον Λυκούργο. Ο Ηρόδοτος (1,82) λέει ότι μια μάχη περιβάλλεται από έναν ξεχωριστό κώδικα συμπεριφοράς. Τριακόσιοι από κάθε πλευρά θα πρέπει να πολεμήσουν και όποια πολεμική ομάδα κερδίσει πρέπει να κρατήσει τη γη. Ο υπόλοιπος στρατός έπρεπε να φύγει στο δικό του έδαφος και να μην είναι παρών στη μάχη. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κροίσου.

Ο Θουκυδίδης (5.41) αναφέρει ότι η επικράτεια της Κυνουρίας ήταν μια παραμεθόρια περιοχή  την οποία αμφισβητούσαν πάντοτε οι Αργείοι και οι Σπαρτιάτες. Το -420, η Σπάρτη και το Άργος συνήψαν συνθήκη πενήντα ετών για την περιοχή της Θυρέας, λέγοντας ότι είτε η Σπάρτη είτε το Άργος θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έναν πόλεμο για αυτήν την περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρχε ούτε πόλεμος ούτε λοιμός σε καμία πόλη. Δεν επιτρέπεται στους στρατούς να διώκουν ο ένας τον άλλον στις αντίστοιχες περιοχές τους. Οι πόλεμοι μεταξύ της Σπάρτης και του Άργους σχετικά με αυτήν την περιοχή φαίνεται ότι έχουν τελετουργηθεί, καθώς οι συνθήκες του πολέμου αποτελούνταν από αυστηρούς κανόνες.  Κατά τη γνώμη μου, οι Γυμνοπαιδίες διαμορφώθηκαν με τη δημιουργία της Σπάρτης ως πόλης στα μέσα του -8ου αιώνα. Οι παραδόσεις που συνδέονται με τη λατρεία σχετικά με μάχες στη Θυρέα συνδέονται με τη διαδικασία σχηματισμού πόλεων. Η τέχνη της χορείας έγινε λοιπόν ένα μέσο διαμόρφωσης των ανερχόμενων γενεών σε ένα πρότυπο πίστης στο νεοδημιουργημένο κράτος και την ιστορία του.

Η χορεία ως θρησκευτική εμπειρία

Στην προηγούμενη ενότητα έχω συζητήσει τη χορεία ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σπαρτιατική κοινωνία. Έχω επίσης κάνει κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το γεγονός ότι οι παραστάσεις χορωδιών κατά τη διάρκεια των Γυμνοπαιδιών θεωρήθηκαν δοκιμές αντοχής, καθώς η τέλεσή τους γίνεται στη ζέστη του ήλιου. Απομένει να πούμε κάτι για τη θρησκευτική φύση της χορείας.

Έχει παρατηρηθεί ότι τόσο η ωδή όσο και η χορεία στην αρχαία ελληνική παράδοση συνδέεται στενά με τη θρησκεία, και ουσιαστικά όλοι οι θεοί τιμούνται με ωδές και χορείες καθώς και με θυσίες. Η εμφάνιση της ωδής και της χορείας στους Έλληνες μπορεί να εντοπιστεί στην Εποχή του Χαλκού ως στοιχεία των Μινωικών και Μυκηναϊκών πολιτισμών. Για τον Νίλσσον, η χορεία στη μινωική θρησκεία συνδέθηκε με π.χ. τον εκστατικό σεβασμό των δέντρων, όπως δείχνουν πολλές απεικονίσεις στις σφραγίδες. Αν και κανένα μυκηναϊκό τεχνούργημα δεν απεικονίζει χορεία, η περιγραφή των χορείων και των ωδών στον Όμηρο οδήγησε τους μελετητές να υποθέσουν ότι η χορεία είναι επίσης σημαντικό μέρος του μυκηναϊκού πολιτισμού. Και τα δύο έπη, Ιλιάς και Οδύσσεια, έχουν πολλές αναφορές στην χορεία και την ωδή. Στην Ιλιάδα, η τέχνη της χορείας συγκρίνεται με τα επιτεύγματα στον πόλεμο και στην ωδή, και στο πρώτο βιβλίο οι κούροι τραγουδούν τον παιάνα και χορεύουν προς τιμήν του Απόλλωνα (Ομηρ.Ιλ. 1.473-474, 13.636-637, 730-731).

 Παραστάσεις χορείας σε γεωμετρικά αγγεία από Αττική, Αργολίδα, Λακωνία, Βοιωτία και τα νησιά παρέχουν τη λογοτεχνική μαρτυρία για τη σημασία της χορείας στον πρώιμο ελληνικό πολιτισμό. Αν και έχουν δημοσιευτεί περισσότερα από τέσσερα θραύσματα και ένα πλήρες κύπελλο από τις λακωνικές ανασκαφές, ωστόσο επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της χορείας στον σπαρτιατικό πολιτισμό. Τρία θραύσματα βρέθηκαν στην ανασκαφή του ιερού της Αρτέμιδος Ορθίας, που παριστάνουν χορεία αγοριών και κοριτσιών, και στο Αμυκλαίο βρέθηκε πυξίδα, που απεικονίζει χορεία που εκτελείται από άντρες [Εικ.]

Εικ. Αμυκλαίον, Λακωνία. Μεταγενέστερη Γεωμετρικής περιόδου Πυξίς, αναπαριστά νέους χορευτές, Λύρες και το σύμβολο του θέρους, Αθήνα Αρχαιολογικό Μουσείο.

Στην πυξίδα απεικονίζονται επίσης δύο λύρες. Επιπλέον, βρέθηκε μια χάλκινη λύρα στο Αμυκλαίον, που χρονολογείται από τη Γεωμετρική περίοδο. Η λογοτεχνική μαρτυρία και το αρχαιολογικό υλικό καθιστούν δυνατό να δηλωθεί ότι η παράσταση των χορωδιών είναι μια σημαντική θρησκευτική έκφραση, ισοδύναμη με τη θυσία.

 Πολλά ποιήματα ξεκινούν με μια επίκληση προς τις Μούσες ή τις Χάριτες να συμμετάσχουν στις ωδές και τις χορείες. Η μουσική ως κοσμική δύναμη εκφράζεται από τον Πίνδαρο (Πύθ. 1.5-12) και ο μύθος για τον Ορφέα απεικονίζει προφανώς κάποια νοοτροπία μιας μερίδας των Ελλήνων σχετικά με τις επιδράσεις και τη δύναμη της μουσικής. Ο Πλάτων, στους Νόμους (2.653e-654a), επιτρέπει στους Αθηναίους να λένε ότι η αντίληψη του ρυθμού και της αρμονίας, δόθηκε στον άνθρωπο από τους θεούς και χωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα.

 Κατά τη διάρκεια του -7ου  έως τον -6ο αιώνος, η Σπάρτη είναι ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα στην Ελλάδα, τόσο σε θέματα χορείας όσο και σε χειροτεχνίες. Θεωρήθηκε ότι μια ξαφνική αλλαγή έγινε στα μέσα του -6ου αιώνα κατά την οποία η Σπάρτη μετατράπηκε σε στρατόπεδο, όπου η τέχνη της ωδής και της μουσικής έπαψε να παίζει κάποιο ρόλο στην κοινωνία. Αυτή η παράδοση, η οποία έχει υιοθετηθεί από τους σύγχρονους μελετητές ως αληθινή ιστορία, έρχεται σε αντίθεση με τις μεταγενέστερες μαρτυρίες. Μερικοί μελετητές έχουν επικρίνει την παραδοσιακή άποψη. Ο Κουκ (1962, 156-158) παρατήρησε ότι σημαντικές προσπάθειες στην αρχιτεκτονική και τη γλυπτική έγιναν στη Σπάρτη έως τον -5ο αιώνα.  Ο Πίνδαρος επαινεί την Σπάρτη τον τόπο των χορείων, των Μουσών και της Αγλαΐας (Πίνδ. θραυσμ. 199).

Ο Αριστοφάνης (Λυσ. 1305-1311) αναφέρει χορείες από νέους άνδρες και γυναίκες στις όχθες του Ευρωτά, και ο Ευριπίδης (Άλκ. 445-451) αναφέρει χορωδίες κοριτσιών σε σχέση με τη λατρεία του Απόλλωνα Καρνείου. Η μεταγενέστερη μαρτυρία σχετικά με τις τρεις λατρείες των Σπαρτιατών, Υακίνθεια, Γυμνοπαιδίες και Κάρνεια, αποδεικνύει τη σημασία της χορείας.

Κατά τη διάρκεια του -7ου αιώνα η χορεία είναι ένα μέσο δημιουργικών προσπαθειών και καινοτομιών, όπως μαρτυρούν τα έργα των Τυρταίου και Αλκμάν. Η σπαρτιατική πόλη είναι εκείνη την εποχή ακόμα μια μάλλον νεοϊδρυθείσα πόλη, και οι ποιητές εξυπηρετούν το σκοπό της ενίσχυσης της δόξας της πόλης και των θεών της. Μετά από αυτήν την ακμάζουσα περίοδο  για τη μουσική και το χορό, η χορεία συνδέθηκε παραδοσιακά και ταυτίστηκε με τις ερμηνείες του έργου των ποιητών που δραστηριοποιούνται κατά τον -7ου αιώνα. Ο Αθηναίος (15.678c) αναφέρεται στον Σωσίβιο, ο οποίος λέει ότι κατά τις Γυμνοπαιδίες οι Χοροί άδουν και χορεύουν ωδές και ύμνους, από τον Θάλητα και τον Άλκμανα, και τους παιάνες του Διονυσοδότου του Λακεδαιμονίου. Οι λατρείες έγιναν έτσι ένα μέσο για τη διατήρηση μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελείται από τα έργα των μεγάλων ποιητών του -7ου αιώνα, μια κληρονομιά που παραδόθηκε από γενιά σε γενιά. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπήρξαν και άλλοι ποιητές αργότερα στη Σπάρτη, αλλά αυτοί δεν είναι γνωστοί, με εξαίρεση τον προαναφερθέντα Διονυσόδοτο.

Το μέσο για την απόδοση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης στη χορεία είναι οι θρησκευτικές λατρείες. Αν ο απώτερος στόχος της φυσικής εκπαίδευσης ενός ανθρώπου είναι να τιμήσει την πόλη ως πολεμιστής, η μουσική εκπαίδευση έχει ως στόχο την τιμή των θεών που προστάτευαν την πόλη. Φαίνεται ότι η χορεία θεωρείται ένα ιδιαίτερα κατάλληλο μέσο τιμής του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος. Στην πρώτη ραψωδία της Ιλιάδας (Α.472-474), οι Αχαιοί θεραπεύουν την οργή του Απόλλωνος με τους παιάνες, και η ιαχή Ιε-Παιάν έχει σκοπό να δώσει ρυθμό πορείας στους οπλίτες (Χ.391-392). Στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα (514-519), ο ίδιος ο θεός, μαζί με μερικούς Κρήτες, φτάνει στους Δελφούς για να καθιερώσει το ιερό, τραγουδώντας και βαδίζοντας στον ρυθμό του παιάνα. Η λέξη παιήων ή παιάν έχει προέλθει από το ρήμα παίω, «κτυπώ» ή «εντυπώ» με δύναμη να αφήζω το ίχνος μου, δηλαδή ο Παιάν εκτελείται ενώ εντυπούμε τα πόδια μας στο έδαφος.  Ο Απόλλωνας ως αρχηγός των Μουσών, Μουσαγκέτης, είναι παρών στις παραστάσεις χορωδικών χορείων, και ο Πίνδαρος επικαλείται τον Απόλλωνα ως χορευτή (θρ. 148). Σχετικές εδώ είναι μερικές παρατηρήσεις του Μιούλεν στο έργο του για τον Πίνδαρο και την χορεία (1982).  Παρατήρησε τη σχέση μεταξύ της χορείας και της λέξης Αγλαΐα, «λαμπρότητα, φωτεινότητα». Στον πρώτο Πυθιονικό , το χορευτικό βήμα ονομάζεται «πηγή ακτινοβολίας», βάσις αγλαϊας αρχά (Πινδ, Πυθ. 1.2). Το «Αγλαΐα» είναι το όνομα μιας από τις τρεις Χάριτες, που οργανώνουν τους χορούς στον ουρανό (Πινδ. Ολ. 14.13-14), και η Σπάρτη είναι ευλογημένη επειδή αυτή η  συγκεκριμένη Χάρις ανθεί  εκεί μαζί με τις Χορωδίες και τις Μούσες (Πινδ. θρ. 199).

Ο Απόλλωνας είναι «ο χορευτής, ζωοδότης της Ακτινοβολίας», ορχήστ’ αγλαΐας ανάσσων» (Πινδ. θρ. 148).  Η έκφραση αίγλα ποδών, χρησιμοποιείται από τον Πίνδαρο, χρησιμοποιείται επίσης στον Ομηρικό Ύμνο για τον Απόλλωνα (202-203), όταν οι θεοί χορεύουν στον Όλυμπο. Στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα (440-442), ο θεός εμφανίζεται στους κατοίκους της Κρίσσας ως ένα λαμπρό αστέρι, που περιβάλλεται από ακτινοβολία εκλάμψεων πυρός. Η ακτινοβολία που σχετίζεται με την χορεία και τους χορευτές στην ποίηση έχει επομένως θεϊκή προέλευση, αίγλα διόσδοτος (Πινδ. Πυθ. 8.96),  και αυτή είναι η λάμψη που έδωσαν οι θεοί στους νικητές των Πανελληνίων αγώνων.

Ο Απόλλων, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο θεό, συνδέθηκε με την προσωρινή Επιφάνεια του θεού σε σχέση με τη μουσική. Η παρουσία του Απόλλωνος ακολουθεί τη φύση του ύμνου· κάτι που γεννιέται και εξαφανίζεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Καλλιμάχος (Απ. 1-8) περιγράφει την Επιφάνεια του Απόλλωνος στην ιερή Δήλο, και υπάρχει μια απόδοση στην πεζογραφία από τον Ιμέριο ενός παιάνα εις τον Απόλλωνα από τον Αλκαίο, που περιγράφει πώς οι Δελφιείς άδουν έναν παιάνα και χορεύουν γύρω από έναν τρίποδα καθώς επικαλούνται την παρουσία του θεού (Ιμερ. 48.10-11, Aλκ. θρ. 2). Ο Απόλλων και ο Παιάν φαίνονται πανομοιότυποι μεταξύ τους.

Το θρησκευτικό υπόβαθρο αυτών των παραδειγμάτων από την ποίηση είναι πιθανώς μια εμπειρία της θεοφάνειας του θεού.  Ο Νίλσσον έχει επισημάνει την πτυχή της επιφανείας στην υπόσταση του Απόλλωνος. Στους Δελφούς το μαντείο λειτουργεί αρχικά για μία ημέρα το χρόνο, την 7η του Βυσίου, και αυτή η ημέρα θεωρείται ως η γενέθλια του θεού δηλαδή την ημέρα που έφτασε στους Δελφούς. Ο ίδιος ο χορός είναι σε θέση να δημιουργεί μια εμπειρία θεϊκής παρουσίας, το σημάδι της οποίας είναι ένα φως που αναβοσβήνει, μια φωτεινότητα, η οποία, από τον ποιητή, συνδέθηκε με τα χορευτικά βήματα. Η χορεία έχει έτσι τη δύναμη να δημιουργεί μια επικοινωνία μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ ανθρώπων και θεών, σε μια διαδικασία ανάλογη με τη θυσία. Η Χορεία γίνεται ένα μέσο στο οποίο οι συμμετέχοντες βιώνουν τη μετατροπή σε μια ιερή διάσταση μακριά από τη συνηθισμένη ζωή.

Η τέχνη της χορείας και η τέχνη της προφητείας συνδέονται και οι δύο με τον Απόλλωνα. Ο ποιητής ή ο αοιδός, έχει στενή σχέση με τον Απόλλωνα, καθώς το επάγγελμά του είναι μια μίμηση του τι έκανε ο θεός. Ο αοιδός, καθώς και ο μάντις, είναι ένα μέσο μέσω του οποίου οι θεοί γνωστοποιούν την παρουσία τους στους ανθρώπους. Η ικανότητα της μουσικής εκφράζεται από τον Όμηρο όπως δίδεται στον αοιδό από τους θεούς, είτε από τις Μούσες είτε από τον Απόλλωνα  (Ομηρ. Οδ. 8.43-45, 73, 479-481, 487-489· 17.518-519· 22.347-349). Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο ποιητής, όταν κάθεται στον τρίποδα, ταράσσεται και δεν έχει τις αισθήσεις του, και οι χρησμολόγοι και οι ποιητές εμπνέονται και κατέχονται από τους θεούς  (Πλ. Νομ. 4.719c, Μένων 99d). Και οι δύο δραστηριότητες, η χορεία και η τέχνη της προφητείας, περιελαμβάνουν την αποχώρηση από τη συνηθισμένη ζωή σε μια διάσταση που σχετίζεται με την εμμονή, την έκσταση και την εμπειρία της θεϊκής παρουσίας.

Κατά την άποψή μου, μια τέτοια εμπειρία, μακριά από την καθημερινή ζωή, συσχετίζεται με τις παραστάσεις ωδών και χορείων κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους των Υακινθίων και των Γυμνοπαιδιών. Υπάρχουν μαρτυρίες και για τις δύο λατρείες σχετικά με τη σημασία του παιάνα, την ωδή που σχετίζεται με τον Απόλλωνα. Κατά τη διάρκεια αυτών των λατρειών ως τελετών μύησης, οι έφηβοι, στο δρόμο τους για την πλήρη αποδοχή ως μέλη και πολίτες, πρέπει να έρθουν σε επαφή με την ιερή διάσταση της κοινωνίας στην οποία ζούν. Αυτό είναι ένα στοιχείο τελετών μύησης που παρατηρούνται στην ανθρωπολογική βιβλιογραφία. Η ιερή γνώση και η επαφή με τη θεότητα είναι μέρος του τελετουργικού που συνδέεται με τη μετάβαση από την εφηβεία στην κατάσταση του ενήλικου, και αποκτιέται μέσω των παραστάσεων ωδών και χορείων· στο σπαρτιατικό πλαίσιο, την ωδή του παιάνα.

Είναι προφανές ότι η τελετουργική δράση έχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαπροσωπικών εμπειριών, που πολιτιστικά ερμηνεύονται ως η αντίληψη της θεϊκής δύναμης. Τελετουργικές τεχνικές όπως χορεία, τύμπανο, ψαλμωδία, ύμνοι και επώδυνες δοκιμασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν την κατάσταση του ατόμου. Οι εμπειρίες της έκστασης δημιουργούν επίσης ένα ομοιόμορφο συναίσθημα μεταξύ των συμμετεχόντων, μια πτυχή που δεν πρέπει να υποτιμάται. Οι τοπικές παραδόσεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις, που επικράτησαν πριν από τη δημιουργία της πόλης τον όγδοο αιώνα, καταργήθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σώμα πολιτών, οι λεγόμενοι «όμοιοι».

Περίληψη

Το αρχαιολογικό υλικό, στο σχήμα χάλκινης λύρας και παραστάσεων χορείων και μουσικών οργάνων σε γεωμετρικά αγγεία, μαζί με τη λογοτεχνική μαρτυρία από πηγές του -4ου αιώνος, όπως ο Πλάτων και ο Αριστοξένος του Ταράντα, μέχρι τον Λουκιανό και τον Πλούταρχο που γράφουν στο +2ο αιώνα, καθιστά δυνατή την ανίχνευση της τέχνης της χορείας ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σπαρτιατικού πολιτισμού για μια περίοδο μεγαλύτερη από μια χιλιετία.

Οι Γυμνοπαιδίαι αποτελούνται από ερμηνείες ωδών και παραστάσεις χορείων από εφήβους και πολίτες. Για τις νέες γενιές η συμμετοχή ανήκει στην έναρξη της ιδιότητάς τους ως πολίτες. Οι χορωδίες εκτελούνται κατά τη διάρκεια της θερμότερης περιόδου του καλοκαιριού και  μπορούν έτσι να θεωρηθούν δοκιμασίες που σχετίζονται με την μυήσεις. Οι αναφορές στις μάχες της Θυρέας τονίζουν την εκπαιδευτική πτυχή της χορείας· οι ανερχόμενες γενιές διδάσκονται ωδές που εορτάζουν τις επιτυχημένες πολεμικές αποστολές στη συνοριακή ζώνη μεταξύ Άργους και Σπάρτης. Η θρησκευτική φύση της χορείας συνίστατο σε μια πραγματική εμπειρία της θεότητας. Οι παραστάσεις δημιουργούν συναισθηματικές καταστάσεις, οι οποίες πιθανότατα πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν την επαφή με τη θεότητα. Μέσω της χορείας οι συμμετέχοντες παραβιάζουν τα όρια της καθημερινής ζωής για να έρθουν σε επαφή με τη θεϊκή δύναμη αλλά και τον ίδιο τον θεό Απόλλωνα.

Cults of Apollo at Sparta  του Michael Pettersson

Υποσημειώσεις

  1. Σχόλια Πλάτων Νόμοι 1.633b ταις χερσί
  2. Σχόλια Πλάτων Νόμοι 1.633a τέταρτον
  3. Αθ. 15.678b-c = Σωσίβιος FGrHist 595 F 5.
  4. Ο Κάιμπελ, στην έκδοση Teubner του Αθηναίου, πρότεινε την ανάγνωση «ο δ’ εκ δεξιού γερόντων». Ο Χορός στα δεξιά τότε θα αποτελούνταν από γέροντες. Αυτή η ανάγνωση έγινε αποδεκτή στην έκδοση Loeb. Σύμφωνα με τον Bolte, ωστόσο, (1929, 125) δεν θα μπορούσε να υπήρχε μια χορωδία των πρεσβυτέρων, καθώς οι πρεσβύτεροι δεν συμμετείχαν ποτέ σε αγώνες στην ελληνική λατρεία. Κατά την άποψή του, οι Ειρηνής, δηλαδή οι 20χρονοι άνδρες, αποτελούσαν τον τρίτο Χορό.
  5. Σχόλια Πλάτων Νόμοι 1.633a τα συσσίτια.
  6. Σούδα Γυμνοπαίδια
  7. Ησύχιος Γυμνοπαίδια
  8. Μέγα Ετυμολογικό Γυμνοπαιδία

Αφήστε μια απάντηση