Ο ΜΗΝ ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ ή ΣΚΙΡΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 23η ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 21η ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο ΜΗΝ ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ ή ΣΚΙΡΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 23η ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 21η ΙΟΥΝΙΟΥ

Σε δύο ημέρες θα υποδεχθούμε τον δωδέκατο μήνα των Αθηναίων, τον δεύτερο του θέρους για το κλίμα της Αττικής  και τον τελευταίο του Έτους για τους Αθηναίους. Ο Πλάτων αποκαλεί τον δωδέκατο αττικό μήνα, στο έργο του  [Περί ΝΟΜΩΝ 828d], ιερό μήνα του Πλούτωνος, λόγω του θέρους των κριθών, Πλούτος είναι ο καρπός του Άδου, το ίδιο αναφέρει και ο σχολιαστής  του στο λήμμα, Σκιρροφοριών.  Είναι η καταλληλότερη περίοδος για να κόψουμε και να κατασκευάσουμε τους αυλιτικούς κάλαμους όπως μας πληροφορεί ο Θεόφραστος [4. 11. 5]. Με την ολοκλήρωση του μηνός, στην Νέα Νουμηνία του Εκατομβαιώνος, θα υποδεχθούμε το Δ΄έτος της 699ης Ολυμπιάδος, στο τελευταίο έτος της 699ης Ολυμπιάδος.

ΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΚΑΣ

Στην δύση του ηλίου της 23ης Μαϊου :  Α΄ Σκιροφοριώνος – πρώτη ισταμένου.

― εορτάζουμε την Νουμηνία του Σκιροφοριώνος, δηλαδή την νέα σελήνη του μήνα, αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Απόλλωνα Νουμήνιο,  και σε άπαντες Ουράνιους θεούς, τελούμε τα Επιμήνια, στεφανώνουμε με δάφνη τα αγάλματα των θεών, και τοποθετούμε λιβάνι θυμίαμα.

Στην δύση του ηλίου της 24ης Μαϊου :  Β΄ Σκιροφοριώνος – δευτέρα ισταμένου.

― η ημέρα ανήκει στην λατρεία του Αγαθού Δαίμονος και στους άπαντες χθόνιους θεούς,  τιμούμε την Αθηνά και την Κουροτρόφο, τους ήρωες και τις ηρωϊδες των Αθηναίων.  Ο Αγαθοδαίμων λατρεύεται ως  φύλαξ της οικογενειακής ευδαιμονίας και της πόλης, είναι ο προστάτης των καλλιεργειών και των αγρών, συνλατρεύεται με την Αγαθή Τύχη.

Στην δύση του ηλίου της 25ης Μαϊου :  Γ΄ Σκιροφοριώνος – τρίτη ισταμένου.

― η τρίτη ημέρα είναι αφιερωμένη στην Αθηνά αλλά και την Αθηνά Πολιάδα σε αυτόν τον μήνα.  Μετά την δύση του ηλίου και όταν  το σκότος καλύψει την Αττική διαδραματίζονται ή τελούνται τα Αρρηφόρια , μια αρχέγονη μυστική λατρεία της Αθηνάς Πολιάδος  που ξεκινά από το Πανδρόσειον στην ακρόπολη. Οι γυναίκες αθηναίες ζυμώνουν τους Ανάστατους  άρτους που θα φέρουν οι μικρές Αρρηφόροι την νύχτα στις κύστες.  Τα Αρρηφόρια, όπως  τα  Θεσμοφόρια, τα Σκιροφόρια και τα Ελευσίνια Μυστήρια , έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν  την ζωτικότητα των καλλιεργειών  από την συγκομιδή στην κάψα του θέρους, και του οργώματος και της σποράς το φθινόπωρο.  Τιμούμε με προσφορές την Κουροτρόφο, της Αθηνά Πολιάδα, την Άγλαυρο, την Πάμδροσο, τον Δία Πολιέα και τον Ποσειδώνα.

Κάθε μήνα την τρίτη, τιμούνται και οι Χάριτες.

Στην δύση του ηλίου της 26ης Μαϊου :  Δ΄ Σκιροφοριώνος – τετάρτη ισταμένου.

― ημέρα αφιερωμένη στην οικιακή λατρεία του Ερμού, της Αφροδίτης Πανδήμου, του Ηρακλέους και του Έρωτος. Οι δεισιδαίμονες τιμούν και τον Ερμαφρόδιτο.

Σαν σήμερα θανατώνεται ο Σωκράτης μετά από ένα μήνα από την καταδίκη του

Στην δύση του ηλίου της 27ης Μαϊου :  Ε΄ Σκιροφοριώνος – πέμπτη ισταμένου.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 28ης Μαϊου :  ΣΤ΄ Σκιροφοριώνος – έκτη ισταμένου.

― ημέρα αφιερωμένη για την οικιακή λατρεία της Αρτέμιδος. Οι γυναίκες ζυμώνουν τις Σελήνες, άρτοι προσφορών για τα ιερά της Αρτέμιδος .

Μνημονεύουμε την Νίκη των θεών έναντι των Γιγάντων.

Στην δύση του ηλίου της 29ης Μαϊου :  Ζ΄ Σκιροφοριώνος – εβδόμη ισταμένου.

―  ημέρα για την οικιακή λατρεία του Απόλλωνος.

Στην δύση του ηλίου της 30ης Μαϊου :  Η΄ Σκιροφοριώνος – ογδόη ισταμένου.

― σήμερα και κάθε μήνα στην ογδόη, τιμούμε τον Ποσειδώνα και τον ήρωα Θησέα.

Στην δύση του ηλίου της 31ης Μαϊου :  Θ΄ Σκιροφοριώνος – ενάτη ισταμένου.

― οικιακή λατρεία για την Ρέα, τις Μούσες και τον Ήλιο.  Στην  Έρχια γίνονται προσφορές για τον Ηρακλή, τους Τριτοπάτορες, και τις Υακινθίδες τις κόρες του Ερεχθέα (Πρωτογένεια, Πανδώρα, Πρόκρις, Κρέουσα, Ὠρείθυια, Χθονία), τελούμε τα ιερόσυνα για τις θεότητες.

Στην δύση του ηλίου της 1ης Ιουνίου :  Ι΄ Σκιροφοριώνος – δεκάτη ισταμένου.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

ΜΕΣΗ ΔΕΚΑΣ

Στην δύση του ηλίου της 2ης Ιουνίου:  ΙΑ΄ Σκιροφοριώνος – πρώτη μεσούντος.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 3ης Ιουνίου:  ΙΒ΄ Σκιροφοριώνος – δευτέρα μεσούντος.

― Στην δωδεκάτη ημέρα τελούμε και εορτάζουμε τα Σκίρα,  (Σκιροφόρια), εορτή για την Δήμητρα και την Κόρη, λατρεύουμε την Αθηνά Σκιράδα, τον Ποσειδώνα Ερεχθέα, και τον Ήλιο. Η ονομασία «Σκίρον», που έδωσε και το χαρακτηρισμό της Αθηνάς ως Σκιράδος, σχετίζεται με τον Θησέα και την επιστροφή του στην Αθήνα, μετά τη σφαγή του Μινώταυρου.  Η λέξη Σκίρος φαίνεται να σημαίνει κάτι όπως «λευκή γή» , λέγεταιι ότι ο Θησέας κάποτε , πριν φύγει από την Αθήνα, κατασκεύασε από γύψο ένα άγαλμα της Αθηνάς και το μετέφερε.  Το Σκῖρον, η τοποθεσία ή το ιερὸ της Δήμητρος και της Περσεφόνης βρίσκεται κοντὰ στον Κηφισσὸ ποταμὸ που χωρίζει την Ελευσίνα απὸ την υπόλοιπη Αττική. Εκεί τιμάται η  Αθηνά και ο Ποσειδών Ερεχθεύς .  Η Αθηνά και ο Ποσειδών εκπροσωπούνται σε αυτή την τελετή από την ιέρεια της (Ἀθηνᾶ) και τον ιερέα του  (Ποσειδών),  αλλά οι τελετές τν γυναικών είναι συνδεδεμένες  με το ιερό της Δήμητρος και της Κόρης.

Μνημονεύουμε την Μάχη στην Μαντινεία.

Προσφέρουμε στους Τριτοπάτορες.

Στην δύση του ηλίου της 4ης Ιουνίου:  ΙΓ΄ Σκιροφοριώνος – τρίτη μεσούντος.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 5ης Ιουνίου:  ΙΔ΄ Σκιροφοριώνος – τετάρτη μεσούντος.

―  Σήμερα εορτάζονται τα Διϊπόλεια, εορτή αφιερωμένη στον Δία Πολιέα.

Πολιτειακή Αθηναϊκή εορτή που περιλαμβάνει τα Βουφόνια. Τελετή αρχέγονη καθαρμού και αποτροπής

Τη σημερινή ημέρα τελούνται οι ιστορικές Σπονδαί στα Λεύκτρα πριν από τη μάχη.

Στην δύση του ηλίου της 6ης Ιουνίου:  ΙΕ΄ Σκιροφοριώνος – πέμπτη μεσούντος.

― ημέρα ιερή της Αθηνάς και αφιερωμένη στην λατρεία της.  Η πανσέληνος και η διχομηνίς του μηνός.

Στην δύση του ηλίου της 7ης Ιουνίου:  ΙΣΤ΄ Σκιροφοριώνος – έκτη μεσούντος.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 8ης Ιουνίου:  ΙΖ΄ Σκιροφοριώνος – εβδόμη μεσούντος.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 9ης Ιουνίου:  ΙΗ΄ Σκιροφοριώνος – ογδόη μεσούντος.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 10ης Ιουνίου:  ΙΘ΄ Σκιροφοριώνος – ενάτη μεσούντος.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 11ης Ιουνίου: Κ΄ Σκιροφοριώνος – εικάς.

― ημέρα αφιερωμένη στην λατρεία της Αθηνάς και του Απόλλωνος Εικαδίου, σήμερα τελούνται τα δείπνα των Εικαδιστών.

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΔΕΚΑΣ

Στην δύση του ηλίου της 12ης Ιουνίου:  ΚΑ΄ Σκιροφοριώνος – δεκάτη φθίνοντος.

― ημέρα αφιερωμένη στην οικιακή λατρεία της Αθηνάς.

Στην δύση του ηλίου της 13ης Ιουνίου:  ΚΒ΄ Σκιροφοριώνος – ενάτη.

― ημέρα αφιερωμένη στην οικιακή λατρεία της Αθηνάς.

Στην δύση του ηλίου της 14ης Ιουνίου:  ΚΓ΄ Σκιροφοριώνος – ογδόη.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 15ης Ιουνίου:  ΚΔ΄ Σκιροφοριώνος – εβδόμη.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 16ης Ιουνίου:  ΚΕ΄ Σκιροφοριώνος – έκτη.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 17ης Ιουνίου:  ΚΣΤ΄ Σκιροφοριώνος – πέμπτη.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 18ης Ιουνίου:  ΚΖ΄ Σκιροφοριώνος – τετάρτη.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 19ης Ιουνίου:  ΚΗ΄ Σκιροφοριώνος – τρίτη.

―  ημέρα αφιερωμένη στην οικιακή λατρεία της Αθηνάς Τριτογένειας.

Στην δύση του ηλίου της 20ης Ιουνίου:  ΚΘ΄ Σκιροφοριώνος – δευτέρα.

― δεν καταγράφεται λατρεία σήμερα.

Στην δύση του ηλίου της 21ης Ιουνίου:  Λ΄ Σκιροφοριώνος – ένη και νέα, τριακάς, Εξιτηρία, παστείλη.

― η τελευταία ημέρα , η Εξιτηρία, του θρησκευτικού και πολιτικού έτους στην Αθήνα, η ημέρα είναι ιερή για τον Δία Σωτήρα όπου τελείται θυσία.

Την σημερινή ημέρα μνημονεύουμε τους νεκρούς προγόνους μας και τελούμε τα Νεκύσια στους τάφους των αγαπημένων μας.

στην τριακάδα προσφέρονται τα δείπνα της Εκάτης.

Την σημερινή ημέρα ο γεωμέτρης Μέτων ανεβαίνει στην Πνύκα και υπολογίζει τον Μετωνικό κύκλο με το Ηλιοτρόπιο του σύμφωνα με τη θερινή τροπή του ηλίου και διαχωρίζει το φυσικό έτος σε τέσσερις άνισες εποχές.
Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.
Ὑπολογισμός τῆς περιμέτρου τῆς Γῆς ἀπὸ τὸν Ἐρατοσθένη.
― Τὸ ὅλον γὰρ τῆς γῆς μέγεθος κατὰ τὸν μέγιστον αὐτῆς περιμετρούμενον κύκλον μυριάδων μὲν κε΄καὶ ἔτι δισχίλιων σταδίων σύγγενυς δείκνυσιν Ἐρατοσθένης.
ΘΕΩΝ ΣΜΥΡΝΕΥΣ . 3.3

Τύχη Αγαθή σε όλους τους Έλληνες.

Αφήστε μια απάντηση