ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ, (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ)  ΤΑ ΤΡΙΤΑ, ΤΑ ΕΝΑΤΑ, ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΤΙΑ, Η ΚΑΘΕΔΡΑ, ΤΑ ΕΝΙΑΥΣΙΑ.

ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ, (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ) ΤΑ ΤΡΙΤΑ, ΤΑ ΕΝΑΤΑ, ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΤΙΑ, Η ΚΑΘΕΔΡΑ, ΤΑ ΕΝΙΑΥΣΙΑ.

Οι πατέρες πρόγονοι μας, οι Έλληνες, έχουν την βαθιά πίστη ότι η ψυχή του νεκρού μας δεν μπορεί να φτάσει στον τελικό προορισμό της αμέσως μετά τον θάνατο, αλλά παραμένει για κάποιο χρόνο σε οριακό σημείο ανάμεσα σε δύο κόσμους, των ζώντων και των νεκρών. Το διάστημα μεταξύ του θανάτου και της ενσωμάτωσης στον κόσμο των πνευμάτων θεωρείται ευρέως κρίσιμο για την ασφάλεια των ψυχών, των οποίων οι μειωμένες δυνάμεις αντίστασης τις αφήνουν εκτεθειμένες σε επίθεση από κακοήθη πνεύματα. Για να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αγαθή μετάβαση του αποθανόντος σε αυτή την εξαντλητική και ενοχλητική περίοδο περιορισμού τελούνται κάποιες τελετές που χαρακτηρίζονται ως τελετές μετάβασης.
Οι Μυκηναίοι παρά την σχολαστική φροντίδα των νεκρών τους αφήναν το σώμα να αποσυντεθεί πρώτα διότι πίστευαν ότι το πνεύμα παρέμενε αισθητό και μετά γινόταν η ταφή, διότι μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου η ψυχή δεν είχε καμία επαφή με το σώμα του νεκρού . Οι Μυκηναίοι πίστευαν ότι ψυχή παραμένει αδύναμη για όσο διάστημα διαρκεί η σήψη. Ο θάνατος επέρχεται πλήρως μόνο όταν τελειώσει η αποσύνθεση, μόνο τότε ο νεκρός παύει να ανήκει σε αυτόν τον κόσμο έτσι ώστε να εισέλθει στον Άδη.

Η περίοδος μετάβασης για τους Αθηναίους νεκρούς διαρκεί τουλάχιστον μέχρι την τέλεση των τελετουργιών των τριάντα ημερών που ονομάζονται Τριακοστία ή Τριακάδες. Η Τριακάς, εκτός από ονομασία για την τελευταία ημέρα του μηνός είναι και ονομασία τελετής, είναι η τελετή λήξης του πένθους του νεκρού μας και πραγματοποιείται περίπου ένα μήνα μετά τον θάνατο. Ο νεκρός ή ακόμα και ένας που καταδικάστηκε σε θάνατο θεωρείται ότι δεν είναι πλέον πλήρως ενσωματωμένος σε αυτόν τον κόσμο. Ένα ενδιάμεσο στάδιο κατά τη μεταβατική περίοδο πληρούνταν ίσως με την ολοκλήρωση της κηδείας, η οποία σαφώς σηματοδοτεί τη μετάβαση ενός κρίσιμου σταδίου στον κύκλο ζωής των νεκρών.
Η αποκλειστική φροντίδα στο στάδιο μετάβασης του νεκρού δεν τελείται μόνο από τους ζώντες, γεγονός που αναπαριστάται σε αττικό λήκυθο που δείχνει τους αδελφούς Θανάτο και Ύπνο να σηκώνουν το ακίνητο σώμα έξω από τον τάφο.
Οι νεκροί δεν απέρχονται τελικά λόγω της ταφής τους, και το γνωρίζουμε από μια τελετή που ονομάζεται Περίδειπνο, ένα νεκρόδειπνο συμπόσιο που παρατίθεται από τους συγγενείς μετά την κηδεία, κατά το οποίο, σύμφωνα με τον Αρτεμιδόρο (5.82.7), ο ίδιος ο νεκρός επιστεύετο ότι ήταν παρών με την ιδιότητα του οικοδεσπότη. Τα κοινωνικά Περίδειπνα γεύματα επανενώνουν όλους τους ζώντες της Φυλής, μεταξύ τους και πολλές φορές και με τον αποθανόντα με τον ίδιο τρόπο όπως μια αλυσίδα που έχει σπάσει και έχει χαθεί ο σύνδεσμος και πρέπει να επανασυνδεθεί.

Στο Περίδειπνο οι πενθούντες φορούν Στέφανους και αποδίδουν ευλογίες εκ μέρους του νεκρού. Ενδεχομένως τραγουδούσαν τραγούδια. Το συμπόσιο πραγματοποιόταν, αρκετές φορές, αμέσως μετά την επιστροφή των συγγενών από την Εκφορά. Σύμφωνα με τον Λουκιανό (Λουκ. 24),και τερμάτιζε μια περίοδο νηστείας η οποία διήρκεσε τρεις ημέρες (δηλαδή από τον χρόνο του θανάτου). Αυτό το γεύμα, το οποίο μοιράζονται οι ζωντανοί και οι νεκροί, πρέπει να ξεχωρίζει από τα γεύματα που προετοιμάζονται στον τάφο και από τα οποία οι έφηβοι έχουν αποκλειστεί από το φόβο ότι θα μπορούσαν να περάσουν στην επήρεια του κόσμου των πνευμάτων. Τα γεύματα που ετοιμάστηκαν στον χώρο της ταφής κατά τον χρόνο της μετάβασης ονομάζονται «Τρίτα» και «Ένατα», δηλαδή οι τελετές της τρίτης ημέρας και της ένατης ημέρας.
Πως επιλέχθηκε αυτή η αρίθμηση δεν γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά αν οι ζωντανοί αποκλείονταν από τη συμμετοχή, θα περίμενε κανείς φυσικά ότι τα Τρίτα θα καθυστερούσαν το Περίδειπνο, αφού ο αποκλεισμός τους δείχνει σαφώς ότι αυτοί και οι νεκροί δεν μοιράζονταν πλέον τον ίδιο οικογενειακό κύκλο . Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια αυτών των τελετών, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι ήταν ουσιαστικά διαφορετικές από εκείνες που τελούνται στο τάφος άλλες φορές κατά τη διάρκεια του έτους. Αν και τα Ένατα αναφέρονται συχνότερα από τα Τρίτα , αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πρώτο ήταν πιο σημαντικό από το τελευταίο, διότι αν τα Τρίτα τελούνταν την ίδια μέρα με την ταφή, ίσως αμέσως μετά το Περίδειπνο, η αναφορά στην Εκφορά θα μπορούσε να σημαίνει αυτόματα και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ημέρας με την τελετή των Τρίτων.
Την τριακοστή μέρα μετά το θάνατο τελείται η τελετή που είναι γνωστή ως Τριακοστία. Ο νόμος της Ιουλίδος στην Κέα απαγορεύει την τήρηση των τελετουργιών της Τριακοστίας, αλλά δεν υπάρχει άλλη αναφορά στην τήρηση των τελετών. Οι αττικοί συγγραφείς σπάνια μιλούν για αυτό.
Φαίνεται ότι ήταν παραδοσιακό έθιμο τα «Καλλύσματα» , τις τελετές από το σπίτι στον τάφο κατά την εκτέλεση της τελετής. Η Τριακοστία συνδέεται με τη λατρεία της Εκάτης καθώς και με την τάση των νεκρών. Η λέξη ήταν επίσης και η ονομασία για μια τελετή που τελείται τακτικά κάθε μήνα, όπως και για την τριακοστή ημέρα του θανάτου του αποθανόντος. Στην Αθήνα οι τελετουργίες των τριάντα ημερών σηματοδότησαν το τελικό στάδιο των ταφικών τελετών. Ένα απόσπασμα στον Λυσία (1.14) αναφέρεται σε μια κατηγορία εναντίον μιας γυναίκας που καλλώπισε το πρόσωπό της με βαφές αν και ο αδελφός της ήταν νεκρός λιγότερο από τριάντα ημέρες». Σε άλλα μέρη η περίοδος του πένθους ήταν διαφορετικής διάρκειας. Στην Σπάρτη επιτρέπονται μόνο ένδεκα ημέρες. Δεν πρέπει αναγκαστικά να περιμένουμε από όλους τους συγγενείς του αποθανόντος να τηρήσουν την πλήρη νόμιμη περίοδο. Οι απαιτήσεις πένθους βασίζονται σε βαθμούς συγγένειας και συστηματοποιούνται με τους ειδικούς τρόπους του να υπολογίζουν τη συγγένεια. Οι μεταγενέστεροι συγγραφείς αναφέρονται σε ένα γεύμα που ονομάζεται «Καθέδρα», η οποία σημάδευε το τέλος του πένθους και την επανάληψη της κανονικής ζωής στην κοινότητα. Αυτό γίνεται προς τιμήν του αποθανόντος από τους συγγενείς που κάθονταν (αντί να ξαπλώνουν) ένα το έθιμο που είχε επικράτησει στην Ομηρική εποχή. Τρεις ακόμη Καθέδρες τελούνται σε μηνιαία διαστήματα. Πότε το έθιμο αυτό εδραιώθηκε κατά το οποίο εορτάζεται το αναμνηστικό δείπνο για την πλήρη και τελική μετάβαση του νεκρού στον επόμενο κόσμο, δεν είναι σαφές , αλλά η άρση του πένθους σημαίνει το τέλος μιας περιόδου αβεβαιότητας, κινδύνου και ιδιαίτερης ανησυχίας για τα μέλη της οικογένειας του αποθανόντος. Από εκεί και μετά η αποδοχή στον Άδη ήταν απλά μια κανονικότητα και μια ηρεμία για τον νεκρό μας.
Τέλος, η μνήμη για το αγαπημένο μας πρόσωπο δεν σβήνει ποτέ όσο ζούμε , έτσι ένα έτος μετά τον θάνατο η οικογένεια τελεί τα «Ενιαύσια», την τελετή στο μνημείο του νεκρού μας που ακολουθείται από νεκρόδειπνο και μετά τον χρόνο τα Γενέσια, κάθε 5η Βοηδρομιώνος, η οποία είναι η πολιτειακή εορτή προς τιμήν των πατέρων μας και των δικών μας ανθρώπων που δεν είναι πλέον μεταξύ μας.

THE GREEK WAY
OF DEATH
Robert Garland

Αφήστε μια απάντηση